OBJECT 4
KSB-Departement Meteorologie
Boek van de eerste Belgische weervoorspellingen, 1878
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Inv. nihil

Klimaatatlas

De Belgische klimaatatlas toont de geografische verdeling van de normalen van verschillende meteorologische parameters. Zoals aangeraden door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en om representatief te zijn voor het huidige klimaat, zijn de normalen berekend voor de referentieperiode 1981-2010.

Deze atlas bevat momenteel informatie over volgende parameters:

luchttemperatuur

neerslag


 

zonnestraling

onweer

 

De voorgestelde kaarten zijn het resultaat van een ruimtelijke spreiding van normalen die werden afgeleid van de metingen die in de meteorologische meetpunten werden uitgevoerd. De interpolatiemethode werd aangepast in functie van de geanalyseerde meteorologische parameter. Deze kaarten geven een globale indruk van de geografische verdeling van de betreffende meteorologische parameter. Bepaalde aanwezige lokale variaties kunnen nochtans ook afhangen van de locatie en de omgevingsvariablen van de betreffende meetpunten. Deze atlas maakt deel uit van een een project in ontwikkeling en zal geleidelijk aan aangevuld worden met nieuwe kaarten en informatie.

En voor de jongeren geven onze vrienden Meteoz en Nova meer uitleg over de klimaatatlas in enkele pedagogische fiches.

 

Lees meer: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/16788784-Klimaatatlas.html#navigate=1<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com