Jacobus Thomas Roelants
Kaart van de geplande steenweg tussen Leuven en Lier, 1734
Algemeen Rijksarchief, Kaarten en plattegronden in handschrift
Inv. I, 207

OBJECT 13
Kaart van de geplande steenweg tussen Lier en Leuven, opgemaakt door landmeter Jacobus Thomas Roelants.

Landmeters waren tot de negentiende eeuw de belangrijkste makers van kaarten. Zijn maten op vraag gronden op het terrein op. Dit kon gebeuren in het kader van een betwisting, bij de aanleg van wegen, gebouwen of kanalen of voor het beheer en de taxatie van onroerend goed. Omdat landmeterskaarten steeds in het kader van een specifieke reden werden opgemaakt, is er meestal  maar één exemplaar van, hoogstens een paar exemplaren.
De opleiding voor landmeter gebeurde in de praktijk maar om het beroep uit te oefenen was de toestemming van de overheid nodig. Om gronden op te meten gebruikte hij de principes van de driehoeksmeetkunde en beschikte de landmeter over een beperkt  instrumentarium waarvan het belangrijkste het landmeterskruis was. Hiermee liet hij zich vaak ook afbeelden.<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com