De aarde in kaart brengen om ze beter te kunnen beschermen
Deze film geeft een kijk op het onderzoek rond aardobservatie
binnen het STEREO programma van het Federaal Wetenschapsbeleid.

OBJECT 14
Lucht- en ruimtevaartteledetectie, een hulpmiddel voor besluitvormers


Vanop 36.000 km boven de evenaar richten geostationaire aardobservatiesatellieten hun lenzen continue op dezelfde kant van de aarde. Dichterbij, tussen 500 en 800 km hoogte, scannen polaire satellieten onze planeet in opeenvolgende banden totdat ze de gehele aarde hebben bedekt. Op amper enkele kilometers boven ons hoofd patrouilleren vliegtuigen boven het landschap, en nog dichterbij speuren drones naar de kleinste details van onze percelen.

Al deze platformen zijn uitgerust met gesofisticeerde instrumenten die een pak performanter zijn dan onze ogen. Ze zijn in staat de straling te detecteren die door het aardoppervlak wordt uitgezonden of gereflecteerd in een breed scala aan golflengtes (zichtbaar licht, infraroodlicht, microgolfstraling…). Uit de spectrale respons die op die manier verzameld wordt, kunnen we informatie halen over een immer groeiend aantal parameters die van nut zijn voor klimaatstudies. Als we deze informatie invoeren in Geografische Informatiesystemen krijgen we kaarten die onmisbare evaluatie- en waarschuwingstools zijn in tal van domeinen: landbouw, atmosferische chemie, epidemiologie, bosbouw, risicobeheer, hydrologie, meteorologie, oceanografie, stedenbouw, …

STEREO, het nationale onderzoeksprogramma voor aardobservatie van het Federaal Wetenschapsbeleid, financiert onderzoeksprojecten in teledetectie. De wetenschappelijke teams verkennen de mogelijkheden om nuttige beslissingsinformatie te onttrekken aan satelliet- of luchtbeeldmateriaal. Dit filmpje illustreert een aantal van de thema’s die door het programma worden behandeld: risicobeheer bij vulkanisme rond Goma, biotoopkartering voor Natura 2000-sites, beoordeling van de waterkwaliteit in estuaria, automatische update van bebouwde oppervlaktes in België en Sub-Saharaans Afrika, opvolging van de vegetatie op mondiale schaal, aanwezigheidswaarschijnlijkheid van ziektevectoren, opvolging van de uitbreiding van ondoordringbare oppervlakken in Brussel, monitoring van gewasgroei en oogstvoorspelling, en inschatting van de mate waarin de bevolking aan atmosferische polluenten wordt blootgesteld.


<< Terug naar de objectenlijstDesign by Mobifreaks.com