Wereldwijde vegetatie in juni 2015.
Kaart op basis van dagelijkse opnames van de Belgische
PROBA-V satelliet
©ESA, BELSPO, produced by VITO

OBJECT 15
Een Belgische satelliet brengt de vegetatie van de aarde in kaart

Tweehonderdduizend mensen komen er dagelijks bij op onze aarde. Tegen 2060 zal de wereldbevolking dan ook zijn toegenomen tot 10 miljard! Deze snelle groei oefent een enorme druk uit op onze planeet. Een optimaal gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen is dan ook essentieel. Satellietgegevens kunnen ons hierbij helpen. PROBA-V, een miniatuursatelliet in ESA (Europese Ruimtevaartagentschap)-beheer, levert de nodige data om de vegetatie van de gehele aarde te monitoren en voorspellingen kunnen doen van de evolutie ervan. Deze data hebben een ruimtelijke resolutie van 1 km, 300 m en zelfs 100 m.

Een Belgisch consortium ontwierp en bouwde PROBA-V op initiatief van het Belgisch federaal wetenschapsbeleid (BELSPO) en ESA als opvolger van de SPOT4/5-VEGETATION-missies. Die hadden de vegetatie van de aarde opgevolgd sinds 1998 zonder ook maar één dag onderbreking. Vanaf zijn lancering in mei 2013 is PROBA-V al drie jaar hard aan het werk om deze waardevolle tijdreeks verder te zetten.

De blauwe, rode, nabij-infrarode en kortegolf-infrarode spectrale banden van de sensor helpen ons het onderscheid te maken tussen verschillende types landbedekkings en plantensoorten, waaronder ook landbouwgewassen. Dit stelt ons in staat op dagelijks de toestand van de vegetatie op te volgen, de autoriteiten in te lichten als oogsten dreigen te mislukken en ontbossing en het gestage oprukken van woestijnen te monitoren.
BELSPO en ESA hebben de verantwoordelijkheid voor de realtime operaties van PROBA-V toevertrouwd de Remote Sensing Unit van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Hun operationeel beeldverwerkingscentrum zorgt voor de verwerking, archivering en verspreiding van alle PROBA-V-beeldproducten.

Deze wereldkaart van de aardse vegetatie is een synthese van 30 dagelijkse PROBA-V opnames tijdens de maand juni 2015 op basis van de blauwe, rode en nabij-infrarode spectrale banden, en geeft voor elke plek op aarde de weelderigheid van de vegetatie weer. De oceaanbodem is gebaseerd op bathymetriegegevens van NASA.<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com