Hugues Brenot & Huan Yu
Wereldkaart van de verdeling van stikstofdioxide (NO2), 2015
Kaart afgeleid uit metingen van het Ozone Monitoring Instrument (OMI) aan boord van de NASA AURA-satelliet voor de periode 2005-2010
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
Inv. nihil

OBJECT 16
Vervuilende gassen, in kaart gebracht door het OMI-satellietinstrument.

De bronnen van vervuilende gassen, van menselijke en natuurlijke oorsprong, kunnen tegenwoordig goed in kaart worden gebracht met behulp van satellietmetingen. De meeste satellietinstrumenten die deze gassen meten, observeren het gehele aardoppervlak binnen één dag tot enkele dagen. Het meetprincipe is gebaseerd op het uiteenrafelen van zonlicht, weerkaatst door de atmosfeer en het aardoppervlak, in een spectrum van kleurcomponenten of golflengten. Het intensiteitsverloop van het licht als functie van golflengte geeft informatie over de in de atmosfeer aanwezige gassen.

Het continu bepalen van de hoeveelheden van deze gassen in de atmosfeer is van belang voor het opvolgen van de ontwikkelingen van vervuiling in bewoonde gebieden (industrie, verkeer), de controle van internationale akkoorden tot beperking van uitstoot en het beter begrijpen van de rol van dergelijke gassen in het proces van klimaatverandering.

Ter voorbereiding van de ESA satellietmissie Sentinel-5 Precursor (S5-P), die eind 2016 gelanceerd wordt, hebben experts van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) gewerkt aan hoge kwaliteit dataproducten van vervuilende gassen, afgeleid uit metingen van het Ozone Monitoring Instrument (OMI, gelanceerd in 2004), dat zich aan boord bevindt van de NASA AURA-satelliet.

De afbeeldingen tonen de resultaten voor de gassen stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en formaldehyde (HCHO), waarbij ook de belangrijkste bronnen (van zowel natuurlijke oorsprong als menselijke activiteit) aangegeven zijn. Ze laten goed ziet met welk detail de huidige generatie satellietinstrumenten de gashoeveelheden in kaart kunnen brengen. De kleinste details in de OMI-metingen zijn 13x24 km2. Voor het instrument TROPOMI, aan boord van S5-P, zal dit 3,5x7 km2 zijn, waardoor vervuilingsbronnen binnen een bepaalde stad identificeerbaar worden.

De afbeeldingen zijn vrij te downloaden en mogen onbeperkt gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden (excl. wetenschappelijke publicaties). In het geval van publieke presentatie, in welke vorm dan ook, dient zichtbaar te worden vermeld dat de gegevens afkomstig zijn van de UV-VIS/DOAS-groep van het BIRA.

Meer weten?
De UV-VIS/DOAS-groep bij BIRA-IASB: http://uv-vis.aeronomie.be
OMI: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/ozonmeetinstrument-omi
TROPOMI: http://www.tropomi.eu<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com