Gustave Dewalque
Geologische kaart van Louveigné-Spa n°148. Schaal : 1/40.000, 1903
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Inv. nihil

OBJECT 21
Carte G. Dewalque

(Gilles-Joseph) Gustave Dewalque (Stavelot 1826 - Liège 1905) was een Belgische geoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Luik. Vanaf 1844 studeerde hij aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Luik, en vervolgens aan de Faculteit Geneeskunde. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde in 1853 en tot doctor in de wetenschappen in 1854. In 1855 werd hij benoemd tot repetitor voor de cursussen mineralogie en geologie en tot conservator van de collecties. Hij verving in 1857 André Dumont, na diens overlijden, aan de leerstoel geologie en na het behalen van een speciaal doctoraat in de mineraalwetenschappen werd hij als hoogleraar belast met het doceren van de cursussen mineralogie, geologie en paleontologie aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Luik. Gustave Dewalque speelde een sleutelrol bij de oprichting van de Société géologique de Belgique en van de Commission de la carte géologique de Belgique. Hij schreef meer dan 550 publicaties, waaronder « Prodrome d’une description géologique de la Belgique » om het onafgewerkte oeuvre van Dumont te vervolledigen. Dewalque stelde voor om een geologische kaart van België op grote schaal op te maken. Deze kaart op schaal 1/500.000 werd afgewerkt in 1879. Om dit project te realiseren, werd enige tijd later de Belgische Geologische Dienst opgericht. Een nieuwe versie verscheen in 1903, waarin de recente ontdekkingen werden mee opgenomen. Dewalque publiceerde met name de geologische kaart van Louveigné-Spa op schaal 1/40.000. In de beginjaren van de 20e eeuw (1890-1919) was België het eerste land ter wereld dat beschikte over een geologische kaart op schaal 1/40.000 die het volledige territorium omvatte. Dewalque was één van de talrijke geologen-cartografen die in deze periode werkzaam was.<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com