Kaart van het reliëf van België, Brussel, A.N. Lebègue & Cie, 1880
Koninklijke Bibliotheek van België
Inv. KP IV 14716

OBJECT 31
Kaart van het reliëf van België, 1880

Een gelithografeerde kaart van België, op schaal 1:500 000, werd aangebracht op een matrijs van gips die op een paneel was bevestigd. De schaal van de hoogtes is 1:35 000. Had men voor die hoger gelegen gebieden dezelfde schaal genomen als voor de lengtes, dan zou het reliëf platgedrukt en helemaal niet waarneembaar zijn. Om de beweging van de bodem te kunnen vatten, gebruiken reliëfkaarten van oudsher een grotere schaal voor de hoger gelegen delen. Het verschil in schaal is des te belangrijker daar het reliëf van het voorgestelde gebied niet zeer hoog is.

Een vlakke bijkaart geeft de hoogte van de arrondissementshoofdplaatsen aan.
De rechte lijnen vanuit Brussel werden naderhand aangebracht.


<< Terug naar de objectenlijstDesign by Mobifreaks.com