Charles Bulens
Het Belgisch leger heeft vier schitterende Afrikaanse campagnes achter de rug, 1919
Koninklijke Museum voor Midden-Afrika
Inv. HO.1981.1.148

OBJECT 34
Het Belgische leger heeft vier schitterende Afrikaanse campagnes achter de rug

Papier, quadrichromie, 122 x 101 cm, collectie KMMA HO.1981.1.148

Deze affiche werd in het eerste semester van 1919 door het Comité de politique nationale uitgegeven en door Charles Bulens in Brussel gedrukt. Ze past volledig binnen de nationalistische propagandastrategie van deze drukkingsgroep. Het Comité werd namelijk in december 1918 bij het vooruitzicht van de onderhandelingen van de Vrede van Parijs door verschillende katholieke, liberale en socialistische figuren opgericht en streefde naar een "groter België". De groep gaf grote kaarten in levendige kleuren uit om de bevolking voor zijn doel te winnen en de politieke autoriteiten onder druk te zetten opdat die in Parijs, zowel wat Europa als Afrika betreft, onredelijke territoriale aanspraken zouden verdedigen. Het Comité eiste immers niets minder dan het Groothertogdom Luxemburg, Nederlands Limburg, het Rijnland en Duits Oost-Afrika op.

De kaart biedt een overzicht van de grenzen tussen de diverse koloniale rijken, net als het tracé van de spoorwegen. Bovenaan rechts geeft een legende meer uitleg. De gekleurde zones gaan België aan: in het geel de kolonie Belgisch-Congo, in het rood de Duitse kolonies die de Belgische troepen, samen met de Franse en Britse geallieerden, bezetten. Je vindt er ook enkele opmerkingen over de rol van de Belgische troepen en de slagvelden (zoals Tabora en Mahenge). De troepenbewegingen worden er niet op weergegeven. Het gaat duidelijk om een zicht op de verdeling tussen de diverse koloniale rijken en de territoria die België op het oog heeft.

Een tekst van het Comité de politique nationale neemt het onderste derde van de affiche in beslag. Hij licht de diverse militaire campagnes van de troepen van de Openbare Weermacht in Afrika toe. Daarbij vermeldt hij onder andere die van Rhodesië, die niet als dusdanig op de kaart staat. De campagnes worden naar voren geschoven om de daaropvolgende territoriale aanspraken te legitimeren. Die worden verder onderbouwd door de potentiële rijkdom aan mineralen en vee in Duits Oost-Afrika te vermelden, net als door het feit dat het gebied door Europeanen bevolkt kan worden.<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com