Kaart van België: weerrecords van de laatste 100 jaar, 2016
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Inv. nihil

OBJECT 35
De belangrijkste meteorologische gebeurtenissen vanaf de 20ste eeuw

De visie die mensen hebben op de toekomst en het verleden evolueert in de loop van de tijd. Wie had in 1901 de massale belangstelling kunnen voorspellen, die we de laatste jaren kennen, voor vragen die verband houden met wereldwijde klimaatveranderingen?

Tot voor kort was het klimaat immers, door zijn schijnbare stabiliteit, nog één van de weinige zekerheden in het leven. In onze regio, met een bevolking die grotendeels leefde van de landbouw, bepaalde het ritme van de seizoenen het dagelijkse leven van vele generaties. Men dacht dat er betreffende de wetmatigheden van de seizoenen niets nieuws te melden viel, wat onder andere geconcretiseerd werd in een groot aantal weerspreuken. Pas sedert de 18de eeuw dacht men in een zeer beperkte kring van wetenschapslui te hebben opgemerkt dat ook het klimaat misschien een eigen geschiedenis heeft.

Wij zijn geïnteresseerd in alle documentatie in verband met opmerkelijke meteorologische gebeurtenissen op het Belgische grondgebied.
Wanneer u in het bezit bent van archieven, fotografisch materiaal, geschreven of gedrukte manuscripten die meteorologische gebeurtenissen of fenomenen behandelen waarvan u de oorsprong voldoende kan garanderen en als u bovendien bereid bent ons deze te bezorgen, gelieve een e-mail te sturen naar century@oma.be.

Lees meer: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/1078912-Klimaat+vanaf+de+20e+eeuw.html

 

<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com