Jean-Marc Marion
Handgeschreven geologische kaart van Spa (49/4), 2016
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Inv. nihil

OBJECT 36
Carte J-M. Marion

De geologische kaart is het fundamentele basisinstrument van elke Staat die zijn natuurlijke rijkdommen wil kennen en beheren en één van de belangrijkste instrumenten voor de inrichting van het territorium en de bescherming van het natuurlijk milieu. Dit werk werd uitgevoerd door de nationale of regionale geologische diensten. De regionalisering van de bevoegdheden op het gebied van de ondergrond, steengroeven, mijnen en grondwater heeft ertoe geleid dat de gewesten nieuwe geologische kaarten konden uitwerken, die aan hun specifieke behoeften beantwoorden en op de meest geschikte schaal (1/50.000 voor het Vlaamse Gewest en 1/25.000 voor het Waalse Gewest). De werkzaamheden voor de geologische cartografie in het Waalse Gewest zijn gestart in 1990 en worden, gespreid over een periode van 28 jaar, uitgevoerd door verschillende teams vanuit 5 Franstalige Belgische universiteiten en vanuit de Belgische Geologische Dienst (KBIN). Jean-Marc MARION, geoloog aan de Universiteit van Luik, heeft talrijke kaarten opgemaakt, waaronder de geologische kaart van Spa, op een schaal 1/10.000, die samen met de aangrenzende kaart van Louveigné, op een schaal 1/25.000, zal worden gepubliceerd, en waarvan het manuscript hier wordt gepresenteerd. Bij elke kaart hoort een gedetailleerde handleiding. De kaarten worden gedrukt, maar zijn ook online op het internet in een digitale toepassing beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de geologische kaarten van Vlaanderen en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer dan 160 jaar na de kaart van André Hubert DUMONT, kunnen we, door de kaarten van de verschillende generaties te vergelijken, de evolutie van de geologische kennis en opvattingen in kaart brengen.<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com