Mozaïek met orthofoto’s van België, 2013-2015
Aangevuld met een selectie van toponiemen die naar de hemel verwijzen
Schaal : 1/100 000, Brussel, 2017
Nationaal Geografisch Instituut
Inv. nihil

OBJECT 11

Mozaïek met orthofoto’s van België, 2013-2015
De foto’s die vanuit het vliegtuig genomen worden, volgen de bewegingen van de vlucht en elke foto is een perspectief van een grillig stuk terrein.
Een orthofoto is een foto die bewerkt werd om de oorspronkelijke positie van de camera die bevestigd is aan het vliegtuig te corrigeren, rekening houdend met de effecten van het reliëf en het perspectief. 
Orthofoto’s kunnen « naadloos » samengevoegd worden.
Het eerste wat er sinds de oudheid op de kaarten vermeld werd, waren de toponiemen. Deze essentiële geografische informatie weerspiegelt de rijkdom van de cultuur van de mensen die in het in kaart gebrachte gebied leven.
Het Nationaal Geografisch Instituut verzamelt de toponiemen op het terrein en bij administratieve bronnen. Soms gaat men te rade bij de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
Op de kaart wordt elk toponiem gekoppeld aan een positie in de Lambertprojectie.
Deze mozaïek illustreert het thema van de tentoonstelling met een selectie van plaatsnamen, afkomstig uit de toponiemendatabase van het NGI.

<< Terug naar de objectenlijst
Design by Mobifreaks.com