Govaert Wendelen (Vendelinus)
Schets van de maan, met handgeschreven notities, z.d.
Rijksarchief te Luik, archief van de familie de Mercy-Argenteau, Documenten van de sterrenkundige en humanist Govaert Wendelen,
© Algemeen Rijksarchief, Kaarten en plattegronden in handschrift
Inv. 4065, folio 432

OBJECT 15

Govaert Wendelen (Vendelinus) werd in juni 1580 geboren in Herk-de-Stad, destijds behorend tot het graafschap Loon en het prinsdom Luik.
Vendelinus studeerde aan het jezuïetencollege van Doornik en de universiteit van Leuven. In 1611 behaalde hij een doctoraat “in utroque jure”  aan de universiteit van Orange.
Hij was priester te Geetbets (1620-1633) en in Herk-de-Stad (1633-1650). Hij werd intussen ook benoemd tot kanunnik van het kapittel van Condé, en in 1648 stond hij in voor de kerkelijke rechtbank van het bisdom Doornik. Twee jaar later kreeg hij van de kathedraal van Doornik een canonicaat en een halve prebende (kerkelijke uitkering). Vendelinus overleed in 1667 in Gent.

Vendelinus was humanist en sterrenkundige. Hij toetste de geldigheid van de wetten van Kepler aan de manen van Jupiter en berekende de zonneparallax. In Doornik publiceerde hij een werk over de kometen, de “Teratologia cometica”, waarin hij het heliocentrisme verdedigde.

Het archief van Vendelinus wordt bewaard bij het Rijksarchief te Luik in het archiefbestand Mercy-Argenteau en bestaat uit drie mappen. Ze bevatten handgeschreven brieven, sterrenkundige en wiskundige berekeningen, notities (in het Latijn en het Grieks) en documenten van diverse aard (diploma’s, benoemingen, enz.).

De bundel die wordt tentoongesteld (nr. 4065) bestaat uit notities, schema’s (onder meer een deel van de “Tables atlantiques”, een tabel met sterrenkundige wetten uit 1662), sterrenkundige opmetingen uit de jaren 1643-1653, evenals een manuscript over de maansverduisteringen “Eclipses lunares ab anno MDLXXIII ad MDCXLIII observatae”, dat in 1644 werd gepubliceerd. Het bindwerk dateert uit de moderne tijd, waarschijnlijk de 18e eeuw.

Bij de documenten van Vendelinus die worden bewaard bij het Rijksarchief te Luik zitten onder meer ook:

  • een “Chronicque tres exacte depuis la Création du monde jusques à la présente année MDCXXXV, du monde 5603” , z.d. [1635], (Zeer exacte kroniek vanaf het ontstaan van de wereld tot het jaar 1635)

  • een “Brieve chronicque des choses les plus remarquables depuis l’an 1500 jusques à présent” z.d. [1625], (Korte kroniek van opmerkelijke feiten vanaf het jaar 1500 tot heden), waarin hij melding maakt van Keizer Karel, Martin Luther, het Concilie van Trente en het graven van het kanaal van Willebroek;

  • een “Brieve chronicque des choses les plus remarquables qui sont arrivées en ce pays despuis les Troubles jusques à présent” z.d. [1630] ;(Korte kroniek van opmerkelijke feiten die zich in dit land voordeden vanaf de onlusten tot heden)

  • Een handboekje voor sterrenkunde, in het Spaans.

<< Terug naar de objectenlijst
Design by Mobifreaks.com