Michiel Florent van Langren (Langrenus)
Maankaart, “Luna vel lumina Austriaca Philippica”, 1644-1645
Handschrift. Aquarel. Papier
Algemeen Rijksarchief, Kaarten en plattegronden in handschrift,
Inv. reeks II, nr 7911
© ARA

OBJECT 16

Michiel Florent van Langren, of Langrenus, werd geboren in Arnhem (Nederland) in 1598 en overleed in Brussel in 1675. Destijds behoorden de Zuidelijke Nederlanden tot Spanje.
Langrenus was een wis- en sterrenkundige van de Koning van Spanje en wilde in eerste instantie ten behoeve van de scheepvaart de lengtegraden op aarde bepalen.

Om dat te realiseren observeerde Langrenus het verduisteren en weer oplichten van de bergen op de maan, en hij berekende de tijd die tussen beide fenomenen verstreek. Voordien werd de maan namelijk enkel bestudeerd bij maansverduisteringen.
Langrenus bracht de zichtzijde van de maan in kaart en ontwikkelde de maancartografie. Hij gaf de kraters en heldere vlekken van het maanoppervlak bekende namen zoals Isabelle, Ferdinandi (de aartshertogen), Philippi (de koning van Spanje), Mare Belgicum (vandaag “Zee van de Stilte”), enz.
Later werd de methode van Langrenus vervangen door deze van Galilei, die zich baseerde op waarneming van de verduisteringen van de manen van Jupiter.

De maankaart (34,9 cm bij 37,3 cm, op aquarelpapier) met de titel “Luna vel lumina Austriaca Philippica” werd door Langrenus vervaardigd omstreeks 1644-1645. Ze komt uit het archief van de Geheime Raad en wordt bewaard in de verzameling kaarten en plattegronden in handschrift van het Algemeen Rijksarchief te Brussel. De kaart kan digitaal worden geraadpleegd in alle vestigingen van het Rijksarchief in België.

Aantekening onderaan rechts op de kaart
Chaque montagne et Isle
aura le nom de quelque personne
renomme en cet art et professi-
on de toutes Nations. Lesquelles il
a besoing en ses observations Ast-
ronomiques et Geographiques

<< Terug naar de objectenlijst
Design by Mobifreaks.com