Image

Object 10

Eugène Laermans, baron
Weerkaatsingen
Olieverf op doek
1890
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Inv. 4765

 

Nadenkend en ingetogen poseert een meisje in een kunstenaarsatelier. Haar weinig gesofistikeerde kledij verraadt haar eenvoudige komaf. Ze is geen beroepsmodel en de werkkamer van de kunstschilder is niet haar gewone biotoop. De sceptische uitdrukking van haar gelaat, in profiel, wordt opgelicht door een prachtig reflecterend licht.

Weerkaatsingen is het enige schilderij dat Laermans zelf heeft geschonken aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, wat betekent dat hij er om prestigeredenen een grote waarde aan hechte. Het betreft nochtans een vroeg werk dat nog aanleunt tot  het realisme, geschilderd nog voor de kunstenaar zijn artistieke doorbraak heeft gekend met Een stakingsavond (1893, KMSKB). Bijzonder gevoelig als hij was voor de tragische kanten van het leven, is laatstgenoemd meesterwerk representatief voor zijn talrijke schilderijen die de bekommernissen van de arbeiders en de boeren illustreren. Menselijke kommer en kwel, armoede, sociale bewegingen en migratie, dit waren de onderwerpen die de voorkeur van de kunstschilder genoten. Ondanks de verschillen, is het tentoongesteld schilderij hier een voorloper van.

Deze sociale bewogenheid was blijkbaar aangescherpt door zijn eigen tragiek. Op elfjarige leeftijd werd Laermans immers als gevolg van een hersenvliesontsteking zo goed als doofstom. Vanaf 1909 werd hij geleidelijk ook nog blind, waardoor hij steeds verder vereenzaamde. In 1940 overleed hij, totaal vergeten, alhoewel koning Albert I hem in 1927 de titel van baron had verleend.

Dominique Marechal

 

Terug naar de objectenlijstCopyright © 2018 BELSPO