Image

Object 11-12

IGN (Frankrijk)
Wapenkamer nr. 2
Fotokamer voor de driehoeksbepaling door de satellieten
Echo II
(1968)
en Pageos (1968-1970)
Nationaal Geografisch Instituut
Inv. n° 16965

 

Afdruk op papier van een foto van de ballonsatelliet Echo II, 1968
Nationaal Geografisch Instituut

Inv. nihil

 

Dit fototoestel werd ontworpen om de ballonsatellieten “Echo I & II” te volgen, die de NASA in 1960 en 1964 lanceerde.

In de camera, die in een vast station gemonteerd is, registreert de fotografische plaat een opeenvolging van instantbeelden van de hemel, met constante tijdsintervallen en berekend ten opzichte van de universele tijd.

Zo krijgt men een beeld dat de beweging toont van de ballon die het zonlicht weerkaatst.
Ook de bewegingen van  gekende sterren staan op de foto.

De fotogrammetrie maakt het mogelijk om met deze informatie de afstand tussen de camera en de ballon et meten, en dus zijn baan te kennen.

Anderzijds kan men ook de exacte positie van de camera op aarde berekenen op basis van de sporen van de satelliet.

Tussen 1955 en 1968 gebruikte de “Union géodésique et géophysique internationale” verschillende camera’s tegelijkertijd voor een campagne.

Dit toestel vormt een illustratie van de eerste proeven met ruimtegeodesie, toen er nog geen satellieten waren die signalen uitzonden. 

 

Terug naar de objectenlijstCopyright © 2018 BELSPO