Object 21

Gildebreuk
Zilver
Brussel, 1766
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Inv. 3583


Deze zilveren ketting was ooit het bezit van een schuttersgild. Elk jaar werd er binnen het gild gestreden om de koningstitel, een wedstrijd waarbij er met een hand-of kruisboog op een houten imitatievogel werd geschoten. De winnende schutter werd gildenkoning en mocht als beloning dit juweel een jaar lang dragen. Dat was een hele eer! De nieuwe koning werd met de nodige luister ingehuldigd,  hij ontving de ketting uit handen van de hoofdman. De koning werd bovendien lid van het bestuur en kreeg bij processies, ommegangen en andere feesten de voornaamste plaats.

Dit juweel wordt de gildenbreuk of kortweg de breuk genoemd. Ze is samengesteld uit schakels in de vorm van het Bourgondische vuurslagmotief. Op het groot centraal medaillon staat de patroonheilige van het gild, Sint-Sebastiaan, afgebeeld.  Het kleiner schild toont een (voorlopig ongeïdentificeerd) wapenschild en het jaar 1766. Dit werd toegevoegd door een gildenkoning. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw was het immers de gewoonte dat de koning een zilveren schildje met zijn naam en de datum van zijn koningschap aan de breuk liet toevoegen. Een koning met een adellijke titel koos voor zijn wapenschild. Helemaal onderaan hangt het symbool van de gildenkoning: de koningsvogel of papegaai.

Over de oorsprong van de gildenkettingen bestaat nog heel wat onduidelijkheid, maar naar alle waarschijnlijkheid bootsen ze de kettingen van de ridders van de Orde van het Gulden Vlies na. Bij de kettingen van de befaamde ridderorde hangt er onderaan echter geen  afbeelding van de patroonheilige of een papegaai, maar een gouden lam.

 

 

Terug naar de objectenlijstCopyright © 2018 BELSPO