De Big Bang

Artistieke interpretatie van de Big Bang, met voorstellingen van het vroege universum en zijn uitdijing.

 

De animatie illustreert de evolutie van het universum. Dit begint met een snelle expansie vanuit een zeer hete en dichte toestand die volgens de huidige schattingen ongeveer 13,77 miljard jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Daarna vertraagde de expansie, maar deze gaat tot op de dag van vandaag door.


Volgens het huidige Big Bang-model was de dichtheid van het universum op dat moment zodanig hoog dat het licht slechts zeer korte afstanden kon afleggen. Als gevolg daarvan was het oeruniversum ondoorzichtig. Onmiddellijk na de Big Bang begint het universum uit te dijenen dus af te koelen. Na 380.000 jaar kunnen atomen en licht grote afstanden afleggen: het universum is sindsdien transparant. Nog later, minder dan één miljard jaar na de Big Bang, vormden sterren en melkwegstelsels zich uit deze atomen, waardoor het koude en zeer schaarse heelal ontstond dat we nu kunnen waarnemen.

 


© NASA's Goddard Space Flight Center/CI Lab  Artist interpretation of the Big Bang, with representations of the early universe and its expansion.

 


Copyright © 2020 BELSPO