Koninklijke geboorteherinneringen - Herdenkingsmedaille

 

Tinnen penning, L. Hart,
Een boreling op het paleis van Laken (1833)
gemaakt door ter herinnering aan de geboorte van Louis-Philippe Victor Ernest, de eerste Belgische kroonprins,
KBR, Penningkabinet, K 321.

 

 

Een boreling op het paleis van Laken in 1833


In de laatste maanden van 1830 loopt het Koninkrijk der Nederland op zijn einde. De Belgische provincies komen in opstand tegen hun vorst, Willem I uit het huis van Oranje-Nassau. Op 21 juli 1831 wordt een nieuwe koning ingezworen: Leopold I van Saksen-Coburg-Saalfeld. In de zomer van 1832 huwt hij met Louise d'Orléans, de dochter van de koning van Frankrijk.

Nog geen jaar na hun huwelijk wordt het eerste kind geboren te Laken op 24 juli 1833 rond halfvijf in de ochtend. Het krijgt de naam Louis-Philippe Leopold Ernest. Het is een gezonde baby, die door Louise meestal "Babochon" wordt genoemd. Leopold I gaat er prat op dat dit de eerste troonopvolger sinds Karel V is, die in de 'Nederlanden' is geboren. Jammer genoeg overleed Louis-Philippe al in 1834; hij was slechts 9 maanden en 22 dagen oud. Zijn lichaam werd bijgezet in de grafkapel van de hertogen van Brabant in de Sint-Goedelkerk te Brussel. Pas in 1993 worden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de koninklijke crypte in Laken.
Twee maanden na het overlijden is de koningin terug zwanger. Het koningspaar zal nog drie andere kinderen krijgen: Leopold II (1835-1909), Philippe (1837-1905) en Charlotte (1840-1927).


Op de voorzijde van deze herinneringspenning uit 1833 staat het portret van "Babochon" en lezen we LOUIS PHILIPPE LEOPOLD VICTOR ERNEST PRINCE ROYAL DES BELGES, XXIV JUILL. MDCCCXXXIII, HART F(ecit)

 

Op de keerzijde zien we het koninklijk paleis te Laken, een opgaande zon en het park waarin een eik en aan afgeknapte sinaasappelboom staan. De gebroken sinaasappelboom ("un oranger" in het Frans) verwijst naar de definitieve breuk met het huis van Oranje-Nassau; de eik naar de nieuwe Belgische lijn in de troonopvolging. We lezen: L'AURORE D'UN BEAU JOUR [de dageraad van een mooie dag], LAEKEN, LE XXIV JUILLET MDCCCXXXIII, HART INV(enit)
Deze herinneringspenning werd ontworpen door Laurent-Joseph Hart (1810-1860) en vervaardigd in zijn penningbedrijf dat gevestigd was in de Koningsgalerij nr. 6 te Brussel.


Herinneringspenningen waren bijzonder populair sinds de renaissance en sommige vorsten zoals Lodewijk XIV, Napoleon maar ook Willem I, koning der Nederlanden lieten indrukwekkende reeksen aanmaken om hun verwezenlijking in metaal te vereeuwigen. Ook ten tijde van Leopold I werden honderden herinneringspenningen gemaakt. In die tijd kwam het initiatief meestal van particulieren die deze medailles in grote aantallen voor verzamelaars aanmaakten. Men sprak dan ook soms over de médaillomanie" van de Belgen.


Deze penningen werden gemaakt met behulp van stalen stempels en een grote schroefpers. Zo een gigantische pers staat ook vandaag de dag nog opgesteld in een pand in de Koningsgalerij, precies op de plaats waar de firma Hart gesitueerd was!


Van deze penning bestaan exemplaren in zilver, verguld brons, brons en tin.

 

(JvH)


Literatuur :
G. Deneckere, Leopold I. De eerste koning van Europa, Antwerpen, 2011, p. 224-225.
J.-L. Guioth, Histoire numismatique de la révolution belge, Hasselt, 1844, p. 174-175.
M. Kerckvoorde, Louise van Orléans. Het vergeten leven van Louise-Marie, eerste koningin van België (1812-1850), Tielt, 1988, p. 53-60.


Copyright © 2020 BELSPO