De geboorte van nieuwe vaccins

 

Door de verspreiding van het virus Covid-19 werd in 2020 vaak een beroep gedaan op de diensten van Sciensano:

 

Info: Welke rol speelt Sciensano?

 

Sciensano verricht onder andere onderzoeksactiviteiten rond de ontwikkeling van nieuwe vaccins en alles wat het op de een of de andere manier mogelijk maakt de levensverwachting te doen stijgen van de mens en terzelfder hun gezondheid te beschermen.

 

Info: De geboorte van een vaccin tegen rabiës en gele koorts, in 2017

 

Info: Levensverwachting


Copyright © 2020 BELSPO