Geboorte

VIRTUELE TENTOONSTELLING
Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis te Brussel

Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis


Geboorte van een parcours...

Sinds vele jaren opent het Koninklijk Paleis te Brussel zijn deuren voor het grote publiek tijdens de zomermaanden. Het initiatief begon in 1965, onder het koningsschap van Koning Boudewijn (1930-1993) die dit jaar negentig zou zijn geworden. In de loop van de jaren groeide deze openstelling uit tot een echt succes, waarbij miljoenen bezoekers uit de hele wereld de pracht van dit prestigieuze gebouw konden bewonderen.

 

Vanaf 2006 gaat de opening van het Paleis voor het publiek samen met Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis. Het publiek kan de bijzondere locatie ontdekken tijdens een bezoek aan drie tentoonstellingen die de vele facetten tonen van wetenschap, technologie, onderzoek en het federale culturele erfgoed.

 

Binnen deze context, biedt het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) een originele thematentoonstelling aan waardoor Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis een uniek kruispunt wordt van kunst en wetenschap met oog voor de valorisering van het wetenschappelijk onderzoek en van de federale museale collecties.

 

Dankzij de dynamische coördinatie door Belspo, nemen de laatste jaren ook de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) deel aan het gebeuren. Afhankelijk van het gekozen thema nemen ook gastinstellingen deel zoals het Nationaal Geografisch Instituut, het War Heritage Institute, het Koninklijk Belgisch Filmarchief of het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal.

 

Gestimuleerd en gecoördineerd door BELSPO vinden deze tentoonstellingen plaats in de zalen van het Koninklijk Paleis dankzij de steun van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de unieke infrastructuur die door het Koninklijk Paleis ter beschikking wordt gesteld.

De editie 2020 van de tentoonstelling Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis kan jammer genoeg niet plaatsvinden in situ. Belspo bedacht evenwel een alternatief maar origineel parcours, én aangepast aan de omstandigheden, doorheen een virtuele tentoonstelling .

 

En waarom ook niet? De federale wetenschappelijke instellingen bieden een parcours aan doorheen een selectie van kunstwerken, voorwerpen of films met als thema Geboorte. Ze worden daarin gevolgd door Sciensano, CINEMATEK, het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en twee departementen van Belspo (Ruimteonderzoek en -toepassingen en de Coördinatiecel van het BCCM-Consortium (Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms).

 

Het onverwachte kwam evenwel het dynamische werkritme van eenieder verstoren. Toch willen we het brede publiek de resultaten van al het reeds geleverde voorbereidend werk niet onthouden en de continuïteit van een gevestigde traditie bewaren.

 

We hopen dus dat de tentoonstelling Geboorte de volgende jaren nog kan plaatsvinden in het Koninklijk Paleis en haar plaats kan innemen in de cyclus Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis.


Copyright © 2020 BELSPO