Belspo Sitemap Contact Home

Adviezen

De FRWB - en zijn secretariaat - lag niet enkel via adviezen of aanbevelingen aan de basis van bepaalde realisaties van de Federale Regering, maar leverde ook zijn bijdrage aan de implementatie ervan. Zo werkte de FRWB mee aan de creatie en de tenuitvoerlegging van het sociaal statuut van wetenschappelijke onderzoekers en ook aan de lastenverlaging voor kenniswerkers, waar hij zowel instond voor het aanbrengen van de ideeën als voor het ontwerpen van de reglementaire basis. Eveneens speelde de Raad een decisieve rol in de allocatie van de financiële middelen van de wetenschappelijke maribel en bij de verlenging van de interuniversitaire attractiepolen.

Adviezen van de FRWB in chronologische volgorde:

2018
13-04-2018 Advies over de onderzoeksinfrastructuur MYRRHA
2017
07-07-2017 Advies over het opstellen van het programma BRAIN-be
02-03-2017 Advies m.b.t. de wijziging van art. 2753WIB; bedrijfsvoorheffingssubsidie voor kenniswerkers
14-02-2017 Advies over de actualisering van de ESFRI-roadmap 2016 + bijlage 2

2016
30-05-2016 Advies over de oprichting van het nieuwe wetenschappelijk instituut door de fusie WIV-CODA
20-06-2016 Advies over het opstellen van het programma FED-TWIN

2009
09-2009 Advies over ONDERZOEKSFACILITEITEN
DEEL 2: voorstel “Bruynseraede” /ESFRI

2008
12-2008 Advies over het MYRRHA-project: ONDERZOEKSFACILITEITEN
DEEL 1: STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE
11-2008 Advies over ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid