NL FR EN
www.belgium.be
Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

 • Programma en prioriteiten van het Belgische voorzitterschap • Kalender van de Belspo vergaderingen • Cultuur en evenementen "onder de hoede" van het voorzitterschap
Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren

Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren

 • Onderzoeks­programma's en projecten: Luchtvaart • BRAIN-be • DIGIT • Drugs • FED-tWIN • Impulsacties • P4Science-S4Policy • POST-COVID
  Onderzoeks­infra­structuren: BCCM • RV Belgica • Biodiversity • Prinses Elisabeth Station
  Nationale en internationale samenwerking: Scientific diving • DEFRA • ERA-NETs • ESFRI-FED • JPI and Partnerships
Ruimteonderzoek en -toepassingen

Ruimteonderzoek en -toepassingen

 • Ruimtevaart in België • Belspo programma's en initiatieven • Europees ruimtevaartagentschap (ESA) • Ruimtevaart bij de Europese Unie • Andere internationale partners • Onderwijs & groot publiek
Musea en Federale Wetenschappelijke instellingen

Musea en Federale Weten­schap­pelijke instellingen

 • KBR • Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie • KMI - Konink­lijke Sterren­wacht • Kunst­patrimonium • Musea voor Kunst & Geschiedenis • Musea voor Schone Kunsten • AfricaMuseum • Museum voor Natuur­weten­schap­pen • Rijksarchief
Federale, interfederale en internationale coördinatie

Federale, interfederale en internationale coördinatie

 • Overleg met de Over­heden • Europese samenwerking • Bilaterale samenwerking • Andere multilaterale internationale samenwerking • Federale Raad voor Wetenschapsbeleid • Onderzoek & Ontwikkeling
Monitoring en evaluatie van onderzoek en innovatie (MERI) (nieuw venster)

Monitoring en evaluatie van onderzoek en innovatie (MERI)

 • MERI is een door Eurostat erkende statistische entiteit en onderzoeksentiteit.
  MERI heeft niet alleen de bevoegdheid officiële statistieken te maken over onderzoek en innovatie, maar analyseert eveneens de onderliggende tendensen om de verander­ingen in de cijfers te duiden.
Aanmeldingen Fiscaliteit

Aanmeldingen Fiscaliteit

 • Aanmelding Bedrijfs­voorheffing O&O • Fiscale aftrek innovatie-inkomsten inzake software • Tax shelter podium­kunsten
BELNET

BELNET

 • Belnet: connectiviteit en IT-diensten voor specifieke doelgroepen.
  Belnet is de bevoorrechte partner van het hoger onderwijs, onderzoekcentra en overheidsdiensten voor connectiviteit.
Cultuur, onderwijs en onderzoek

Cultuur, onderwijs en onderzoek

 • Culturele verenigingen en activiteiten • Residuele federale onderwijs- bevoegd­heden • Taal­toezicht in de scholen • Federale partner­instellingen en andere gesubsidieerde organisaties • Federale weten­schap­pelijke instellingen die niet behoren tot het Federaal Weten­schaps­beleid
Projectendatabanken

Projectendatabanken

 • Projectendatabank FEDRA
  Projectendatabank INVENT
COVID-19 | Onderzoek en Infrastructuren ondersteund door BELSPO

COVID-19 | Onderzoek en Infra­structuren ondersteund door BELSPO

 • BELSPO neemt deel aan de massale en collectieve mobili­satie van wetenschap­pelijke expertise tegen de COVID-19-epidemie...

Onlangs geplaatst

Onze Websites

 • Belnet  Belgian network
 • Belspo-EUprojects  Deelname van BELSPO aan Europese projecten
 • BCCM Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen
 • BEO-Platform Belgian Earth Observation Platform
 • Biodiversity.be Belgisch Biodiversiteitsplatform
 • BRAIN-be | BRAIN-be 2.0  Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
 • COST België 
 • Council Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB)
 • DEFRA DEFRA-onderzoeksprogramma (Defence-related Research Action)
 • DIGIT - Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid
 • Drugs Onderzoeksprogramma drugs
 • ESFRI-FED Structureel programma ter ondersteuning van de federale onderzoeksinfrastructuurcomponenten
 • EUREKA België 
 • FED-tWIN
 • Impuls - Impulsacties
 • NCP Federal BE - Horizon Europe
 • NewRV Het nieuw federaal onderzoeksschip "Belgica"
 • Open Science Open Science at BELSPO
 • P4Science-S4Policy De onderzoeksprogramma’s “Policy for Science” (P4Science) & “Science for Policy” (S4Policy).
 • POST-COVID Building an evidence base and lessons learned for future preparedness
 • SpaceTalks - BELSPO Space Talks’
 • Visa Wetenschappelijk visum

 • Soc Website van de vzw Sociale Dienst voor de POD Wetenschapsbeleid

Newsletters

Publicatie

Science Connection nr. 71
Publicatie
mei - juni - juli 2024

e-Science Connection
Vakantie-ateliers en
kampjes

10.06.2024

Focus

Standpunt over Oekraïne - opschorting van de samenwerking met de Russische Federatie

Het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid, samengesteld uit tien federale wetenschappelijke instellingen (KMI, BIRA, KSB, KBR, ARA, KBIN, KMMA, KIK, KMKG en KMSKB), Belnet en de centrale administratie, sluit zich aan bij de talrijke steunbetuigingen van de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschap in verband met het gewapend conflict in Oekraïne.