Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

De directie lucht- en ruimtevaarttoepassingen is belast met het dagelijks beheer van de Belgische ruimtevaartinspanningen, op Europees niveau (Europese ruimtevaartorganisatie of Europese Unie) of op bilateraal niveau (Frankrijk, Rusland, Argentinië). Zij is ook verantwoordelijk voor de bijdrage van de Belgische Staat aan de luchtvaartprogramma’s Airbus. België is sinds een dertigtal jaar actief op ruimtegebied en stond mee aan de basis van de oprichting van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA).
Lees meer...


Publicatie:

Activiteitenverslag Ruimtevaartactiviteiten
sinds de ESA Ministeriële Raad van december 2014 te Luxemburg en van december 2016 te Luzern

(De)briefing to
the Belgian space actors
BELSPO info session
9 November 2018
- Agenda
- EU Regulations
- IMM-ESA 2018 Debriefing
- Space19+.pdf

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid