NL FR EN
www.belgium.be

02-06-2022 | BRAIN-Be

IMMILAB slotconferentie
De integratie van migranten, oude en nieuwe, in onze economie en maatschappij blijft een heel belangrijke uitdaging. Het IMMILAB-project, dat loopt sinds 2017, heeft gekeken waar de barrières liggen en wat er kan gedaan worden. Het project, gefinancierd door BELSPO onder het BRAIN-be programma, bracht drie ervaren onderzoeksteams samen die over de voorbije 5 jaar een rijkdom aan nieuwe inzichten hebben verzameld. De onderzoeksgroep IMMILAB nodigt u graag uit voor de slotconferentie van het project waar we onze onderzoeksresultaten zullen delen. We zullen daar ook de vraag stellen: wat betekent dit voor beleid? We gaan daarom in gesprek met experten en beleidsmensen. De slotconferentie wordt georganiseerd ism met BELSPO, ULB, UMONS
Lees meer... 

08-06-2022 | COST

COST Informatiesessies 2022
De Belgische COST Nationale Contactpunten (CNCs) organiseren op 8 juni 2022 in de Koninklijke Bibliotheek (KBR) in Brussel twee informatiesessies:
- een algemene infosessie voor onderzoekers en innovators gevestigd in België die meer willen weten over COST en zijn netwerkmogelijkheden
- een gespecialiseerde infosessie voor Belgische onderzoekers die een voorstel als 'main proposer' of ‘secondairy proposer’ willen indienen.
Lees meer... 

Tentoonstellingen

TOT 22-05-2022 | Museum Kunst & Geschiedenis

Inuit. Het Hoge Noorden op papier

Het Museum Kunst & Geschiedenis gaat in zee met het Picture! Festival om zo een weinig gekende kunstvorm te laten ontdekken: meer bepaald gravures en prentkunst van de Inuit. De tentoonstelling presenteert een twintigtal prenten en enkele beeldhouwwerken uit de verzameling van de Belgische dichter Carl Norac. Deze prenten, die door 19 kunstenaars (hoofdzakelijk vrouwen) met verschillende druktechnieken zijn vervaardigd, illustreren thema's zoals de Arctische onderwaterwereld, sjamanisme en mythologie.
Lees meer

TOT 29-05-2022 | Museum Kunst & Geschiedenis

Before Time Began
Aboriginal kunst uit Australië

De Aboriginal wereld is wonderlijk en boeiend, vol geheimen voor niet-ingewijden. De eerste inwoners van Australië zijn de erfgenamen van de oudste ononderbroken cultuur ter wereld, die tot 65.000 jaar terug zou gaan. Hoe rijk ook, deze cultuur vond geen uiting in bouwwerken, geschreven teksten of verplaatsbare kunstwerken. Eeuwenoude kennis van het land werd en wordt tot vandaag van generatie op generatie, uitsluitend via mondelinge overlevering, tijdens rituelen en ceremonies doorgegeven. In deze kennis staat het concept van de Droom centraal.
Lees meer

TOT 12-06-2022 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Henri Evenepoel
Een reis naar Algerije

In deze tijdelijke tentoonstelling worden de tekeningen, foto’s en enkele schilderijen die de Belgische kunstenaar Henri Evenepoel (Nice, 1872- Parijs, 1899) tijdens zijn Algerijnse periode maakte getoond. Hoewel het voor de kunstenaar zelf vier maanden van afzien zijn, worden zowel de tekeningen als schilderijen uit deze periode tot het beste van zijn werk gerekend. Een vijftigtal gekende schetsen en aquarellen tonen aan dat het ook hier vooral de menselijke figuur is die hem fascineert. Dit relatief geringe aantal valt enerzijds te verklaren door het feit dat Algerijnse bevolking niet geportretteerd wilde worden en anderzijds door het veelvuldig gebruik van zijn fotocamera, waarmee hij in de vier maanden die hij op het Afrikaanse continent doorbrengt ruim 400 foto’s maakt.
Lees meer...

TOT 07-08-2022 | Museum voor Natuurwetenschappen

T. rex
Alles wat je altijd al wou weten over Tyrannosaurus rex.

Vergeet beelden, films en mythes! Deze tentoonstelling laat je live kennismaken met dit fascinerende dier. Zodra je binnenkomt, sta je oog in oog met een vrouwelijke T. rex van 67 miljoen jaar oud. Haar naam is Trix en ze verwelkomt je... in aanvalspositie! Haar skelet (een 3D-print van hoge wetenschappelijke kwaliteit) is absoluut verbluffend.
Paleontologen groeven haar op in Montana (VS) en onderzochten haar gefossiliseerde botten en de gesteenten waarin ze is gevonden. Ontdek al spelend en al luisterend in welk tijdperk Trix leefde, wat ze at, hoe ze aan haar verwondingen kwam en hoe oud ze was toen ze stierf.
Lees meer

07-08-2022 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Tanya Goel

Het werk van Tanya Goel (1985, New Delhi, India) wordt gekenmerkt door een methodische aanpak waarin spontaniteit en methodisch berekende orde gelijktijdig aanwezig zijn. Haar dichte, complexe en ambitieus geschaalde werken doen denken aan de rigoureuze verkenning van abstractie en de uitvoering van een mathematisch creatieproces, spelend met de ambiguïteit die ontstaat door het delicate evenwicht tussen structuur en chaos.
Lees meer...

07-08-2022 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Christian Dotremont
Schilder-schrijver

Naar aanleiding van het honderdste geboortejaar van de dichter en schilder Christian Dotremont wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en het Archief & Museum voor Literatuur een uitzonderlijke tentoonstelling aan deze Belgische kunstenaar. Meer dan 120 werken op papier getuigen van zijn grafisch laveren tussen schrijven en schilderen.
Lees meer...

07-08-2022 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Omar Ba

Het werk van Omar Ba (1977, Senegal) kenmerkt zich door zijn raadselachtigheid en zijn grote poëtische intensiteit. Hij probeert zijn onderbewustzijn en zijn symbolische interpretatie van de werkelijkheid tot uitdrukking te brengen en staat daarmee in contrast met het gangbare didactische verhaal. De kunstenaar behandelt thema's als chaos, vernietiging en dictatuur, waarbij hij zijn politieke discours in een sluier van poëzie hult dankzij een geheel eigen beeldtaal, zowel fel als delicaat.
Lees meer...

TOT 07-08-2022 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De moord op Marat

De KMSKB bezitten sinds 1893 het meesterwerk "De moord op Marat" (1793) van Jacques Louis David. van de centrale. Ter illustratie van de plaats die dit schilderij in het ontstaan van de moderne kunst inneemt, organiseren wij een tentoonstelling rond dit meesterwerk uit onze collecties. Voor het eerst bieden de Koninklijke Musea een nooit eerder geziene benadering van Davids werk niet alleen door een combinatie van historische en hedendaagse inzichten, maar ook een wetenschappelijke benadering via de presentatie van de resultaten van een onderzoekscampagne met laboratoriumonderzoek.
Lees meer...

TOT 31-08-2022 | KBR

Toots 100. The Sound of a Belgian Legend

Op 29 april 2022 zou Toots Thielemans 100 jaar zijn geworden. Dit ketje uit de Marollen was een uitmuntend gitarist en een van de beste mondharmonicaspelers ter wereld. Hij speelde op podia over de hele wereld. Internationale sterren als Quincy Jones, Peggy Lee en Sting stonden in de rij om met hem samen te werken. Maar hoe ver zijn internationale faam ook reikte, Toots bleef een Belg in hart en nieren. ‘Toots 100. The Sound of a Belgian Legend’ is een eerbetoon aan Toots, in zijn thuisstad Brussel.
Lees meer...

Tot 04-12-2022 | Hallepoort

Magical Theatres

Papiertheater, miniatuurtheater, tafeltheater, … ooit was het een bron van vermaak voor jong en oud. Nu is het amper nog gekend.
De tentoonstelling « Magical Theatres » laat de magische wereld van deze kleine theaters met hun kleurrijke decors en papieren acteurs herleven.
De Hallepoort opent de deuren naar een wereld vol verhalen: van de drama’s van Shakespeare tot de sprookjes van de gebroeders Grimm.
Lees meer...

TOT 30-07-2023 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Onze verzameling in vraag

In het kader van de campagne Museum in questions die in het najaar van 2021 van start ging, willen de KMSKB deelnemen aan het debat over actuele maatschappelijke kwesties. Twee tentoonstellingszalen contextualiseren twee brandende thema's voor musea in de hele wereld: door een wetenschappelijk licht te werpen op enerzijds de vragen rond kolonialisme en diversiteit en anderzijds op de problematiek van de restitutie van cultuurgoederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geroofd, willen de Koninklijke Musea een laboratorium voor reflectie zijn dat ons in staat stelt deel te nemen aan de constructie van het museum van morgen, door de nadruk te leggen op wat wetenschappelijk onderzoek, de fundamentele opdracht van het museum, kan bijdragen aan het hedendaagse debat.
Lees meer...

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Bruegel. The Originals
De meesterwerken van Pieter Bruegel de Oude in de KMSKB

Ter gelegenheid van de 450e sterfdag van Pieter Bruegel de Oude, vieren de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten de grote renaissance meester met verschillende projecten.
In het Old Masters Museum, bewonder je de originele schilderijen van deze briljante kunstenaar en sta je oog in oog met een veelheid aan personages – soms eigenaardig, soms herkenbaar, maar stuk voor stuk meesterwerkjes.
Ontdek ook Bruegels genie aan de hand van een twaalftal werken van zijn zonen en navolgers.
Lees meer

Virtuele tentoonstellingen

Belspo

Geboorte, de virtuele tentoonstelling van Belspo
Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis

De editie 2020 van de tentoonstelling Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis kan jammer genoeg niet plaatsvinden in situ. Belspo bedacht evenwel een alternatief maar origineel parcours, én aangepast aan de omstandigheden, doorheen een virtuele tentoonstelling.
En waarom ook niet? De Federale Wetenschappelijke Instellingen bieden een parcours aan doorheen een selectie van kunstwerken, voorwerpen of films met als thema "Geboorte". Ze worden daarin gevolgd door Sciensano, CINEMATEK, het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en twee departementen van Belspo.

Via de virtuele tentoonstelling Geboorte bieden de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) het grote publiek de mogelijkheid een ruim themakader te verkennen, waaronder kunstwerken, natuurspecimens en -fenomenen, wetenschappelijke onderzoeksonderwerpen en archiefdocumenten of -foto's.
Het thema geboorte en oorsprong in ruime zin is een terugkerend thema bij heel wat onderzoekers werkzaam op soms sterk uiteenlopende vakgebieden, onder andere bij astrofysici, historici, archeologen, biologen, artsen, geologen en paleontologen. Vanop hun respectieve vakgebied bekijken zij het thema geboorte vanuit hun eigen specifieke gezichtshoek. Hoe zijn het heelal, de hemel en de aarde ontstaan? Hoe komt een levend wezen tot leven? Hoe ontstaan natuurfenomenen? Welke culturele praktijken zijn geassocieerd aan de geboorte en hoe ze begrijpen? Waarom worden documenten als geboortebewijzen bewaard?
Lees meer

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

De KMSKB nodigen zichzelf uit bij u thuis en helpen u de isolatie een beetje te ontsnappen! Ontdek hier, alleen of met heel de familie, alles wat u nodig heeft voor een virtuele reis doorheen de kunstgeschiedenis.
> Fine Arts at Home

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Het KIK biedt u de mogelijkheid om alle werken van Jan Van Eyck in hoge resolutie te ontdekken, evenals een collectie van meer dan 700.000 foto's van het Belgische culturele erfgoed met vrije toegang.
BALaT, onze online databank
Ontdek het œuvre van Jan Van Eyck online

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Het KMKG nodigt u uit om de collectiestukken te verkennen.
Meesterwerken online

Muziekinstrumentenmuseum (MIM)
Neem alvast een kijkje en ontdek van achter uw scherm de rijkdom die we graag met u delen
> Een virtueel bezoekje aan het MIM

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Als jij niet naar ons Museum kunt komen, dan brengen zij het museum toch gewoon naar jou!
NaturalsciencesAtHome

AfricaMuseum

Dat museumcollecties digitaliseren van groot belang is, is alleen nog maar duidelijker geworden tijdens de sluiting van musea door de COVID-19-pandemie.
Museumcollecties in 2D+ en 3D
Bekijk een reeks van 27 collecties rond uiteenlopende geschiedkundige en cultureel antropologische thema's.
De collectie in de kijker
Dwaal mee rond in de labo’s, bureaus en archieven van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika om de wetenschappers die hier werken te ontmoeten.
AfricaMuseum Podcast

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

In plaats van onze omgeving aan te passen, zijn we vandaag verplicht om onszelf aan te passen. Voor de duur van de lockdown past het koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie haar slogan aan van "Science between Heaven and Earth" (wetenschap tussen hemel en aarde) naar "Science between Heaven and Home" (wetenschap tussen hemel en thuis). We delen met u de kleine dingen die onze dagen opfleuren in onze nieuwe leven- en werkroutines.
Science between heaven and home (wetenschap tussen hemel en thuis)

KBR

Alle e-bronnen en gedigitaliseerde collecties van KBR nu van thuis uit raadpleegbaar
- Alle gedigitaliseerde kranten en tijdschriften zijn nu volledig te doorzoeken op afstand.
- Ook de elektronische bronnen kunt u voortaan overal raadplegen.
- Meer dan 70.000 gedigitaliseerde erfgoeddocumenten online beschikbaar in Belgica.
- Mogelijkheid tot digitaliseren op aanvraag en uitgebreide scancapaciteit.
Lijst met alle beschikbare e-bronnen

DIGIT Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid

Het is van het grootste belang het rijke cultureel en wetenschappelijk erfgoed van België te bewaren en die kostbare troeven te onthullen voor onderzoekers en het grote publiek.
De collecties verkennen