NL FR EN
www.belgium.be

Oproep tot voorstellen 2022
Impulsactie oproep tot het bevorderen van de ontwikkeling van opkomende onderzoeksinfrastructuren binnen federale onderzoeksinstellingen.

Deze oproep heeft tot doel de ontwikkeling, de opwaardering en/of het gebruik van opkomende infrastructuren met een impact op de (inter)nationale wetenschappelijke gemeenschap en/of de samenleving te stimuleren.
Oproepbudget: 11.704.500 € - Herstart- en Transitieplan (RTP)

Deadlines:

  • Expression of interest (EoI): 11/10/2022 @ 14h00
  • Full proposals: 06/12/2022 @ 14h00

Meer informatie op de IMPULS website

Permanente oproep tot voorstellen
Onderzoeksprogramma's - Luchtvaart

Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in het kader van Airbus-programma’s

Het Federaal luchtvaartplatform dat een samenwerking is tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid steunt de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de Airbus-programma’s. De ontwikkelingskosten of "Non Recurring Costs" (NRC) die gepaard gaan met dergelijke programma's kunnen immers zeer hoog oplopen. Het Federaal luchtvaartplatform, financiert deze kosten via terugbetaalbare voorschotten in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Binnen dit platform is de DG Onderzoek & Ruimtevaart van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en technische aspecten.
De projecten kunnen worden gesteund volgens een van de voorgestelde financieringsscenario’s.
Er is momenteel geen open oproep tot het indienen van projecten.

Permanente oproep tot voorstellen
Ruimteonderzoek en - toepassingen

Programma PRODEX

Het "PROgramme for the Development of scientific EXperiments" (PRODEX) is een programma van de European Space Agency (ESA) waaraan België, als Lidstaat van ESA, deelneemt sinds juni 1988.
Permanent funding scheme

Europese oproepen en projecten

Starting Independent Researcher Grant

European Research Council (ERC)

Begeleiden van aankomende onderzoekers die op het punt staan een onafhankelijk onderzoeksteam op te richten of te versterken, of die in Europa met onafhankelijk onderzoek willen starten
Website ERC

Federaal contactpunt voor het Europees kaderprogramma

NCP Federal BE

NCP Federal BE informeert over de laatste ontwikkelingen in Horizon Europe, helpt bij het vinden van goede projectpartners of een consortium te vervoegen, ondersteunt onderzoekers bij de voorbereiding van voorstellen en geeft feedback over projectvoorstellen.
Website NCP Federal BE

Aanbestedingen die verband houden met het Directoraat-generaal Onderzoek & Innovatie.

EU-DG Onderzoek & Innovatie

Maak kennis met de subsidiemogelijkheden voor uw onderzoek en met mogelijke onderzoekspartners, banen en beurzen. Kom meer te weten over projecten en projectresultaten, gezamenlijke onderzoeksinitiatieven en innovatiebevordering in de EU.
Website Europese Commissie

European Cooperation in Science and Technology

COST: Open call

COST nodigt onderzoekers uit heel Europa uit om voorstellen in te dienen voor onderzoeksnetwerken en om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om kennis uit te wisselen en om nieuwe Europese wegen in te slaan. Er wordt een permanente 'Open Call for Proposals' (open oproep voor voorstellen) gebruikt om de beste voorstellen voor nieuwe COST-acties aan te trekken.
Website COST-België
Website COST

Europese Ruimtevaartagenschap

esa-star Publication

De esa-star Publication System portaal van het Europese Ruimtevaartagenschap verzamelt aanbestedingen van ESA, maar ook van industrië, onderzoekscentra en nationale ruimtevaartagenschappen in Europa.
Website Doing Business with ESA

Beurzen en mobiliteit

Beurzen

HODGE-beurzen voor het Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)

De Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) en het IHES bieden elk jaar twee beurzen aan voor een duur van een jaar met de naam van Sir William Hodge, vooraanstaand Brits wiskundige gespecialiseerd in algebra en differentiaalmeetkunde. Met deze beurzen kunnen opmerkelijke jonge theoretische wis- en natuurkundigen in het IHES verblijven.
Website IHES
Website EPSRC

Beurzen

Academia Belgica - Centrum voor geschiedenis, kunst en wetenschap in Rome

Vanaf eind 2018 hergroeperen de Academia Belgica, het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale stichting Prinses Marie-José hun respectievelijke werkgebieden en bundelen ze hun krachten in een stichting van openbaar nut onder de naam ‘Academia Belgica - Centrum voor geschiedenis, kunst en wetenschap in Rome’.
Elk jaar zal deze ‘nieuwe’ instelling een aantal beurzen voorstellen voor onderzoek in Italië. Deze beurzen worden al naargelang het geval gefinancierd met fondsen van de federale overheid (eigen budget van de Academia Belgica), de Vlaamse Gemeenschap (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) of de Franse Gemeenschap (ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel).
Website Academia Belgica

Rekruteringstool

EURAXESS, Europees portaal Mobiliteit van de onderzoekers

EURAXESS Jobs is een gebruiksvriendelijke en kosteloze rekruteringstool. Onderzoekers vinden er een massa informatie die voortdurend wordt bijgewerkt over vacatures, financieringsmogelijkheden en beurzen in heel Europa. Ze hoeven alleen hun cv te uploaden zodat recruiters hen kunnen vinden. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen vacatures gratis in de databank laten opnemen en de cv's van uitmuntende internationale onderzoekers inkijken. Gebruikers hebben ook rechtstreeks toegang tot de nationale EURAXESS-portaalsites in de partnerlanden die informatie bevatten over vacatures en financieringsmogelijkheden voor onderzoekers en over specifieke diensten die in de verschillende landen worden aangeboden.
Website EURAXESS

Afgesloten oproepen