NL FR EN
www.belgium.be

NGCAT R&D call 2024

The Council of Ministers has approved the thematic call for research and development proposals in the field of Next Generation Combat Air Technologies (NGCAT).
During a dedicated information session, the DEFRA team will present the objectives, the themes and modalities of the NGCAT R&D call for proposals to researchers from both the public and private sector.

The R&D call encompasses 4 technology domains: 

  • Structures and associated subsystems
  • Propulsion and accessories
  • Communication, Cyber, Avionics, embedded sensors and networks
  • Transversal Disruptive Enabling technologies

Deadlines:

  • Deadline Expressions of Interest: 7 June 2024 at 14h00
  • Deadline Full proposals: 25 September 2024 at 14h00

Lees meer...

Oproep tot voorstellen
Ecologische aspecten van diepzeemijnbouw

BELSPO heeft samen met internationale partners in JPI Oceans een oproep gelanceerd voor projectvoorstellen over de ecologische aspecten van diepzeemijnbouw.
Begroting van de oproep: 350 000 € + tot 12 dagen scheepstijd op de RV Belgica, beide op voorwaarde van goedkeuring van het budget door de Belgische Federale Overheid.
Meer info in de tekst van de oproep en op de website van JPI Oceans .

Deadlines:

  • Deadline pre-proposals: 01.03.2024 - 17:00 CET
  • Deadline full proposals: 30.09.2024 - 17:00 CEST

Tweede transnationale oproep van de Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is één van de Belgische partners in het Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP).

SBEP lanceert zijn tweede oproep "Unified paths to a climate-neutral, sustainable, and resilient blue economy: engaging civil society, academia, policy, and industry".

Deadlines

  • Deadline Pre-proposals:10.04.2024, 15:00 CET.
  • Deadline Full proposals: 06.11.2024, 15:00 CET

Lees meer...

Programme for Earth Observation Terrascope II

On 22 November 2019 the Council of Ministers approved phase II of the TERRASCOPE programme as part of the Belgian space strategy.

This call concerns proposals from Belgian Federal Scientific Institutions to participate in TERRASCOPE.

Deadline : 21.06.2024, 4 PM

Lees meer...

Permanente oproep tot voorstellen
Onderzoeksprogramma's - Luchtvaart

Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in de luchtvaartsector

Het Federaal Luchtvaartplatform is een nauwe samenwerking tussen POD Wetenschapsbeleid en FOD Economie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de deelname van de Belgische industrie aan luchtvaartprogramma's op federaal niveau. Het Federaal Luchtvaartplatform financiert de ontwikkelingskosten of "Non Recurring Costs" (NRC) verbonden aan industriële projecten door middel van terugbetaalbare voorschotten, in overeenstemming met de Europese regelgeving.
Binnen dit kader is POD Wetenschapsbeleid verantwoordelijk voor het wetenschappelijk en technisch beheer van de dossiers en FOD Economie voor het economisch, financieel en boekhoudkundig beheer.
Lees meer...

Permanente oproep tot voorstellen
Ruimteonderzoek en - toepassingen

Programma PRODEX

Het "PROgramme for the Development of scientific EXperiments" (PRODEX) is een programma van de European Space Agency (ESA) waaraan België, als Lidstaat van ESA, deelneemt sinds juni 1988.
Permanent funding scheme

Europese oproepen en projecten

Starting Independent Researcher Grant

European Research Council (ERC)

Begeleiden van aankomende onderzoekers die op het punt staan een onafhankelijk onderzoeksteam op te richten of te versterken, of die in Europa met onafhankelijk onderzoek willen starten
Website ERC

Federaal contactpunt voor het Europees kaderprogramma

NCP Federal BE

NCP Federal BE informeert over de laatste ontwikkelingen in Horizon Europe, helpt bij het vinden van goede projectpartners of een consortium te vervoegen, ondersteunt onderzoekers bij de voorbereiding van voorstellen en geeft feedback over projectvoorstellen.
Website NCP Federal BE

Aanbestedingen die verband houden met het Directoraat-generaal Onderzoek & Innovatie.

EU-DG Onderzoek & Innovatie

Maak kennis met de subsidiemogelijkheden voor uw onderzoek en met mogelijke onderzoekspartners, banen en beurzen. Kom meer te weten over projecten en projectresultaten, gezamenlijke onderzoeksinitiatieven en innovatiebevordering in de EU.
Website Europese Commissie

European Cooperation in Science and Technology

COST: Open call

COST nodigt onderzoekers uit heel Europa uit om voorstellen in te dienen voor onderzoeksnetwerken en om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken om kennis uit te wisselen en om nieuwe Europese wegen in te slaan. Er wordt een permanente 'Open Call for Proposals' (open oproep voor voorstellen) gebruikt om de beste voorstellen voor nieuwe COST-acties aan te trekken.
Website COST-België
Website COST

COST OPEN CALL 2024

De volgende deadline voor het indienen van voorstellen voor de COST Open Call is vastgelegd op 23 oktober 2024 om 12u.

COST BELGISCHE INFORMATIESESSIES 2024

De Belgische COST Nationale Contactpunten (CNCs) organiseren op 17 mei 2024 bij Belspo (WTC III) te Brussel twee informatiesessies.
Lees meer 

Europese Ruimtevaartagenschap

esa-star Publication

De esa-star Publication System portaal van het Europese Ruimtevaartagenschap verzamelt aanbestedingen van ESA, maar ook van industrië, onderzoekscentra en nationale ruimtevaartagenschappen in Europa.
Website Doing Business with ESA

Beurzen en mobiliteit

Beurzen

HODGE-beurzen voor het Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)

De Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) en het IHES bieden elk jaar twee beurzen aan voor een duur van een jaar met de naam van Sir William Hodge, vooraanstaand Brits wiskundige gespecialiseerd in algebra en differentiaalmeetkunde. Met deze beurzen kunnen opmerkelijke jonge theoretische wis- en natuurkundigen in het IHES verblijven.
Website IHES
Website EPSRC

Beurzen

Academia Belgica - Centrum voor geschiedenis, kunst en wetenschap in Rome

Vanaf eind 2018 hergroeperen de Academia Belgica, het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale stichting Prinses Marie-José hun respectievelijke werkgebieden en bundelen ze hun krachten in een stichting van openbaar nut onder de naam ‘Academia Belgica - Centrum voor geschiedenis, kunst en wetenschap in Rome’.
Elk jaar zal deze ‘nieuwe’ instelling een aantal beurzen voorstellen voor onderzoek in Italië. Deze beurzen worden al naargelang het geval gefinancierd met fondsen van de federale overheid (eigen budget van de Academia Belgica), de Vlaamse Gemeenschap (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) of de Franse Gemeenschap (ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel).
Website Academia Belgica

Rekruteringstool

EURAXESS, Europees portaal Mobiliteit van de onderzoekers

EURAXESS Jobs is een gebruiksvriendelijke en kosteloze rekruteringstool. Onderzoekers vinden er een massa informatie die voortdurend wordt bijgewerkt over vacatures, financieringsmogelijkheden en beurzen in heel Europa. Ze hoeven alleen hun cv te uploaden zodat recruiters hen kunnen vinden. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen vacatures gratis in de databank laten opnemen en de cv's van uitmuntende internationale onderzoekers inkijken. Gebruikers hebben ook rechtstreeks toegang tot de nationale EURAXESS-portaalsites in de partnerlanden die informatie bevatten over vacatures en financieringsmogelijkheden voor onderzoekers en over specifieke diensten die in de verschillende landen worden aangeboden.
Website EURAXESS

Afgesloten oproepen