NL FR EN
www.belgium.be

Tweede oproep tot voorstellen

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO IV"
(Support to the exploitation and Research in Earth Observation)

Ter uitvoering van de beslissing van de Ministerraad op 22 november 2019 betreffende de uitvoering van de Belgische ruimtevaartstrategie heeft de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid op 31 maart 2022 het STEREO IV programma goedgekeurd.

De thematische onderzoeksprioriteiten zijn de volgende:

  • Effect van de klimaatverandering op het terrestrische en het mariene milieu;
  • Geavanceerde monitoring en inschatting van risico's (met inbegrip van pandemieën);
  • Monitoring van het milieu ter verbetering van de milieugezondheid en de biodiversiteit;
  • Geo-informatie voor duurzame en groene steden.

Deze oproep betreft thematische netwerkprojecten.

Sluitingsdatums

  • Blijken van belangstelling (verplicht): 31 maart 2023 om 16 u.
  • Onderzoeksvoorstellen: 9 juni 2023 om 16 u.

Documenten

Indieningsformulieren zijn te vinden op:

Document ter beschikking van de geïnteresseerden (in Engels) :

Contactpersonen

Joost Vandenabeele:
Tel: +32 (0)2 238 35 23

Jean-Christophe Schyns:
Tel: +32 (0)2 238 35 91

stereo@belspo.be