NL FR EN
www.belgium.be
Missie en visie

Missie en visie

  • Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft tot taak de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federale wetenschapsbeleid in opdracht van de Regering en ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid.
Bestuursovereenkomst

Strategisch Plan

  • Dit strategisch plan bevat de verbintenissen die de POD Wetenschapsbeleid met de daaraan verbonden Federale Wetenschappelijke Instellingen onderschrijven.
Structuur en organigram

Structuur, organigram en organieke regelgeving

  • Ontdek onze organisatiestructuur en onze historiek.
Milieubeleid

Milieubeleid

  • Wij zetten ons in voor het milieu!
  • Met onze milieuverklaring willen we de evolutie van de milieuprestaties van het Federaal Wetenschapsbeleid schetsen.

Ligging en bereikbaarheid

Ligging en bereikbaarheid

  • Hoe bereik je onze diensten met het openbaar vervoer, met de wagen of fiets?
Klachten

Klachten

  • Het Federaal Wetenschapsbeleid hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn diensten en houdt eraan zijn werking te verbeteren. Hebt u klachten over onze dienstverlening dan vernemen we er graag meer over.