NL FR EN
www.belgium.be

Strategisch plan 2022-2024

Het strategisch plan bevat de verbintenissen die voor de periode van 1 januari 2022 tot het einde van de huidige legislatuur werden aangegaan door de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid - BELSPO), vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité, Arnaud Vajda, en de federale regering, vertegenwoordigd door Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk.

Dit strategisch plan bevat de transversale verbintenissen van het volledige departement Wetenschapsbeleid, dus ook van de elf federale diensten met boekhoudkundige autonomie die het departement telt, namelijk de tien FWI's die onder zijn bevoegdheid vallen en Belnet. De FWI's zullen zelf een aantal strategische acties voorstellen, die moeten aansluiten bij de in dit plan aangegeven prioriteiten en die bij dit plan zullen worden gevoegd. De gemeenschappelijke prioriteiten hebben betrekking op de bestuursbeginselen, het beheer van het erfgoed en de ontsluiting van de resultaten van de kernactiviteiten van het departement, die van toepassing zijn ongeacht de entiteit. Dat doet niets af aan de autonomie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek of, tot op zekere hoogte, op het vlak van het financiële en materiële beheer van elke FWI. Dat verklaart ook waarom de directeurs van de FWI's dit strategisch plan mee hebben ondertekend.

Integrale tekst 2022-2024

© Yves Nevens