NL FR EN
www.belgium.be

Nieuws

Gezonde Data – een online burgerconsultatie over het hergebruik van gezondheidsgegevens

AHEAD ("Towards the development of a National Health Data Platform", een tweejarig project gefinancierd door Belspo) en de EU Joint Action TEHDAS ("Towards a European Health Data Space") hebben de online burgerconsultatie Gezonde Data gelanceerd over het hergebruik van gezondheidsgegevens voor doeleinden die verder gaan dan individuele zorg, zoals onderzoek en beleidsvorming. Het online platform wil reflectie, betrokkenheid en interactie tussen burgers stimuleren en dit onder meer aan de hand van een interactieve test, discussieborden en begeleidende informatie. De bijdragen van de burgers zullen worden verwerkt in toekomstige aanbevelingen voor de Europese Commissie betreffende de rol en betrokkenheid van burgers bij het hergebruik van gegevens.

De online consultatie wordt georganiseerd door Sciensano (België), de Health Data Hub (Frankrijk) en de NHS Confederatie (Verenigd Koninkrijk). Het platform is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en toegankelijk voor alle Europese burgers. Burgers kunnen hun bijdrage leveren op het platform tot 4 april 2022.

U wordt van harte uitgenodigd om de Gezonde Data burgerconsultatie te ontdekken, uw ideeën te delen en het initiatief verder te verspreiden binnen uw netwerk.

Soapbox Science Brussels - Oproep voor sprekers 2022

Ben je een vrouw of een niet-binaire persoon die in de wetenschap werkt en gepassioneerd door je onderzoek? Wil je graag je werk delen met het grote publiek in een leuke en informele omgeving? Zo ja, dan heeft Soapbox Science JOU nodig! We zijn op zoek naar vrouwelijke wetenschappers op alle gebieden van STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine), van doctoraatsstudenten tot professoren, en van startende onderzoekers tot ondernemers, om deel te nemen aan dit grassroots project voor wetenschapscommunicatie.
Dit event zal georganiseerd worden in Brussel op zaterdag 25/06/2022. De oproep voor sprekers is nu open! Stel je kandidaat vóór 28 februari 2022.

Belangrijke verplaatsing van een experiment op het Internationaal Ruimtestation

Op 10 januari zal de bliksem- en donderjager ASIM worden verplaatst tijdens een delicate robotactiviteit die ongeveer 4 uur zal duren. De robotarm Canadarm2, verankerd op het Internationaal Ruimtestation (ISS), zal deze verplaatsing uitvoeren onder het toezicht van het Belgische controlecentrum (B.USOC).

Vlaamse en federale overheid regelen de samenwerking tussen hun twee onderzoeksvaartuigen

Vandaag ondertekenen BELSPO, in naam van de federale overheid, en Departement EWI – het Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie –, in naam van de Vlaamse overheid, een afsprakenkader rond de inzet van hun twee onderzoeksvaartuigen. Dit kader regelt de wederkerigheid van inzet van scheepstijd tussen federale wetenschappelijke instellingen en Vlaamse wetenschappelijke onderzoekscentra. Het bepaalt tevens dat RV Simon Stevin en RV Belgica ook in de toekomst gratis ter beschikking gesteld zullen worden aan een breed gamma gebruikers.

Het nieuwe onderzoeksschip RV Belgica is gearriveerd in Zeebrugge!

Het nieuwe onderzoeksschip Belgica is op 13 december 2021 gearriveerd in Zeebrugge. Ze staat klaar om haar eerste onderzoekscampagnes uit te voeren in januari 2022.

Protocolakkoord ondertekend tussen Defensie en Federaal Wetenschapsbeleid

Op maandag 13 december ondertekenden de minister van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een protocolakkoord dat de lange termijnsamenwerking tussen Defensie en het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) bevestigt. Meteen werden ook de eerste drie projecten van het nieuwe gemeenschappelijk onderzoeksprogramma Defence-related Research Action (DEFRA) voorgesteld.

Fonds Arthur Grumiaux in bewaring bij KBR

Een belangrijk fonds voor het Belgisch muzikaal erfgoed.
Begin december gaf de Koning Boudewijnstichting het Fonds Arthur Grumiaux in bewaring bij de Muziekafdeling van KBR. Het Fonds was geschonken aan de Stichting door de Stichting Arthur Grumiaux. 2021, het jaar van de honderdste verjaardag van de geboorte van deze Belgische violist met internationale naam en faam, is het uitgelezen moment om deze uitzonderlijke documenten onder te brengen bij KBR. Ze worden er bewaard in de beste omstandigheden. Het fonds wordt ook toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en gevaloriseerd.

#ESRFscience Live webinars

The ESRF is organising a series of LIVE webinars on the latest ESRF research. Our scientists will show examples of recent results of experiments carried out at the ESRF and will present what science EBS, the new Extremely Brilliant Source, will enable.
Tune in via Zoom (Link to be communicated on the ESRF website for each online seminar) or via the YouTube channel to attend the webinar.
You will have the opportunity to ask our scientists any questions you may have via the Zoom ‘Q & A’ option.
The organisation of these webinars series is supported by STREAMLINE, a European project funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870313.

Al het wetenschapsnieuws van het AfricaMuseum in één nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het onderzoek van wetenschappers van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika? Abonneer je dan op de nieuwe Science Newsletter (in het Engels) en krijg al het laatste wetenschapsnieuws mooi gebundeld in je mailbox. Zo ken je meteen ook de programmatie van komende MuseumTalks & webinars, en heb je een overzicht van de recentste publicaties, projecten, calls en vacatures.
Neem alvast een kijkje in het recentste Decembernummer en schrijf je in.

KBR zet robots in bij het digitaliseren van boeken en tijdschriften

KBR zal dankzij de aankoop van drie geautomatiseerde scanners haar online aanbod met maar liefst 15.000 pagina’s per dag, of 3.000.000 pagina’s per jaar, kunnen uitbreiden. Het gaat specifiek om Belgische boeken en tijdschriften uit de 19de en de 20ste eeuw. Met deze toestellen kunnen ze sneller worden gedigitaliseerd en dus online toegankelijk gemaakt.

O&O-intensiteit in de EU voor 2020

Eurostat heeft de cijfers voor de O&O-intensiteit in 2020 in de Europese lidstaten gepubliceerd. Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) en het bruto binnenlands product (bbp). De Europese rangschikking geeft aan welke landen veel investeren in de ontwikkeling van nieuwe kennis en technologieën in verhouding tot de grootte van hun economie. België en Zweden delen samen de eerste plaats met een intensiteit van 3,5%. In 2019 bedroeg deze in België nog 3,17%. Het was toen de eerste keer dat België de kaap van 3% overschreed. De Europese Commissie streeft ernaar om voor de gehele EU een bedrag dat minstens gelijk is aan 3% van het bbp te besteden aan O&O. Sommige lidstaten, waaronder België, hebben deze doelstelling overgenomen op nationaal niveau. Binnen de EU zijn er slechts enkele lidstaten die meer dan 3% uitgeven. De toename tussen 2019 en 2020 wordt in grote mate verklaard door een vermindering met 5,3% van het bbp. Deze situatie is te wijten aan de COVID-19-epidemie, een gebeurtenis die de hele Europese Unie heeft getroffen, maar België bijzonder hard. Omdat de O&O-intensiteit de verhouding is tussen O&O-uitgaven en bbp, leidt een heropleving van de economie in België tot een mogelijke daling van de O&O-intensiteit in de toekomst. Het is bijgevolg nodig om de verrichte inspanningen consequent vol te houden.

Twee primitieve zoogdieren die aan het einde van het dinotijdperk leefden

Paleontologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben twee primitieve zoogdieren uit het Boven-Krijt beschreven, die zo’n 70 miljoen jaar geleden leefden. Het ene is opgegraven in Binnen-Mongolië, het andere in Roemenië. Ze behoren tot de multituberculaten, een uiterst succesvolle zoogdierengroep, die verschillende massa-extincties overleefde, maar 35 miljoen jaar geleden uitstierf.

Brussels International Guitar Festival & Competitions

10de Verjaardagseditie – Viva la Vida!
Brussels International Guitar Festival & Competitions - met de steun van Belspo - van vrijdag 26 tot dinsdag 30 november 2021, in het prachtige Théâtre du Vaudeville in Brussel.
Uitzonderlijke programmatie: het beroemde «Concierto de Aranjuez» voor gitaar en orkest, klassieke muziek, Flamenco spektakel, gipsy jazz, filmmuziek, sologitaar, duo, ensemble, gitaar met trompet, cello, dans en orkest, tentoonstelling, lezing, gitaarbouwers salon…
Ontdek het programma en koop snel uw tickets.

Open Call for demonstrators: get your market demonstrator funded

ESA Space Solutions Belgium, supported by BELSPO and ESA, has an open call for technology transfer demonstrator proposals. The call aims to prove the relevance of technology and know-how from space in non-space applications. With this call we help in derisking tech developments and bridge the gap with market introduction. The Technology Demonstrator consists in building, deploying and running a complete pilot in an operational environment with the objective of assessing its operational effectiveness, hence supporting the further implementation into the market.

The call is open to both Belgian space and non-space organisations. VERHAERT MASTERS IN INNOVATION, as the Belgian ESA broker, invites applicants to submit proposals before December 8 2021. Granted projects receive up to €143.500 equity-free funding.

DART: de Koninklijke Sterrenwacht van België neemt deel aan een planetaire verdedigingsmissie van NASA

Op 24 november 2021, om ongeveer 7.20 uur lokale Belgische tijd, zal de DART-ruimtesonde van NASA gelanceerd worden vanaf de Vandenberg Space Force basis in Californië (VS). DART is onderdeel van een planetaire verdedigingsmissie tegen asteroïden. De Koninklijke Sterrenwacht van België is bij deze missie betrokken. De DART-gegevens zullen onder meer worden gebruikt ter voorbereiding van de toekomstige ESA-missie Hera, waaraan de Sterrenwacht deelneemt met zijn GRASS-gravimeter.

2022 MAB Young Scientists Awards

The MAB Young Scientists Awards targets young researchers carrying out interdisciplinary research in line with UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) Programme. Priority is given to projects carried out in biosphere reserves. Until 2025, implementation of the UNESCO MAB Programme is guided by the MAB Strategy and Lima Action Plan for UNESCO’s MAB Programme and its World Network of Biosphere Reserves (LAP), which contributes to the achievement of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals (SDGs). MAB Young Scientists Award applicants are strongly encouraged to take into account the priorities of the LAP, and to identify in their applications how their research contributes to the research-related actions of the LAP and to the SDGs.
Deadline for applications: 14 January 2022

Het beheer en de uitbating van de nieuwe BELGICA wordt toevertrouwd aan de Franse rederij Genavir

Het nieuwe oceanografische onderzoeksschip Belgica zal worden uitgebaat door Genavir, gespecialiseerd in het beheer van wetenschappelijke schepen. De reder van de Franse oceanografische vloot wordt zo ook de eerste Franse rederij die een schip onder Belgische vlag beheert.

Call for proposals: Fly Your Satellite! 4

ESA invites university student teams from an eligible state that are developing a one, two or three-unit CubeSat with primarily educational objectives to propose their satellite for the fourth edition of the ‘Fly Your Satellite!’ (FYS) programme.
The deadline for submitting proposals is on February 6, 2022, 23:59 CET.

Welke sociale media moeten volgens u worden bewaard?

KBR start een crowdsourcing-actie om Belgische sociale media-inhoud te archiveren. Welke accounts en hashtags verdienen het om gearchiveerd te worden? #biefstukfriet of #donderdagveggiedag? @pukkelpop of @RockWerchter? Iedereen mag suggesties inzenden.

Als nationale bibliotheek bewaart en beheert KBR een collectie van 8 miljoen documenten. De overgrote meerderheid daarvan zijn ‘fysieke’ documenten, maar de instelling bewaart ook een grote collectie digitale documenten. We digitaliseren onze erfgoedcollecties, maar bieden ook digital-born publicaties zoals e-books, e-journals en databanken aan.
Maar wat met het nationale erfgoed op het web? Er bestaan een aantal web- en sociale media- archiveringsinitiatieven in België, zoals goede praktijken voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel, maar een groot deel van het Belgische web wordt niet bewaard. Nochtans maken het web en de sociale media al jaren deel uit van ons dagelijks leven.
Het BESOCIAL-project van KBR ontwikkelt daarom een duurzame strategie voor het archiveren en bewaren van sociale media op federaal niveau. Daarnaast werkt KBR aan een beleid voor het archiveren van websites en zou ze in 2024 starten met het systematisch archiveren van een deel van het Belgische web.

Erfgoed Challenge daagt 11,5 miljoen Belgen uit om hun erfgoed beter te maken

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) lanceert de Erfgoed Challenge, een krachtig initiatief om kunstschatten en monumenten uit ons verleden onder de aandacht te brengen en via brede participatie een betere zorg te bieden. De kerk in je geboortedorp, een schilderij dat je niet meer loslaat, die vuurtoren waar je zo graag naartoe wandelt, dat café met zijn prachtige interieur… erfgoed is overal om ons heen, in het straatbeeld, in musea, op onverwachte plaatsen. Om dat erfgoed vandaag te laten schitteren en zo door te geven aan de volgende generaties, nodigt het KIK iedereen uit om tot 21 november 2021 te stemmen op zijn of haar favoriete erfgoed. In de aanloop naar 2030, de 200ste verjaardag van België, zullen we zo elk jaar een erfgoedschat restaureren én in het hart van de mensen brengen. Zo maken we samen ons erfgoed, beter, best.
Stemmen kan via https://www.kikirpa.be/nl/erfgoedobjecten/stemmen.

Dariah - Introduction to Persistent Identifiers

Register for Friday Frontiers on 5th Nov - Tibor Kálmán "Introduction to Persistent Identifiers".
This webinar will focus on 'Persistent Identifiers' (PIDs) and basic concepts of referencing objects. It discusses why so many PID platforms exist, presents aspects of sustainability, demonstrates some added-value services, talks about practical experiences and open issues.
Date: Friday 5th November, 10.30am GMT / 11.30am CET / 12.30pm EET

Speaker: Dr. Tibor Kálmán, GWDG, Germany Dr. Tibor Kálmán is Chair of the Technical Board of the 'Persistent Identifier Consortium for e-Research' (ePIC), Vice-Chair of the 'Joint Research Committee' of DARIAH-ERIC, as well as Co-Head of DARIAH's Virtual Competency Center 'eInfrastructure'. Currently, Tibor contributes at GWDG, Germany to several European and national funded projects with the aim to build up research infrastructures for various disciplines. He also leads the 'Discovery and Referencing' (PID) Task at the DICE project, is member of the 'Senior Management Team' of DARIAH-ERIC, and previously he was member of the Steering Group of DARIAH-DE.

Opening van “Sporen van moderniteit” - EUROPALIA TRAINS & TRACKS

De tentoonstelling Sporen van moderniteit in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België vormt de aftrap van het EUROPALIA TRAINS & TRACKS festival. Van 15 oktober 2021 tot 13 februari 2022 biedt het een artistiek en historisch parcours rond het thema van de trein, aan de hand van het werk van sleutelfiguren uit de 19de en 20ste eeuw – onder wie Monet, Caillebotte, Spilliaert, Boccioni, Severini, Léger, De Chirico, Mondriaan, Servranckx, Caviglioni, Delvaux en Magritte.
Meer dan 120 werken uit het MoMA, National Gallery, Orsay Museum, Centre Pompidou en een dertigtal andere bruikleengevers zijn samengebracht voor deze fascinerende tentoonstelling. Tien thema’s verkennen hoe zowel angst als fascinatie voor het nieuwe stalen ros verschillende generaties kunstenaars heeft geïnspireerd.
Er is een uitgebreid activiteitenaanbod in het kader van de tentoonstelling en in een unieke co-creatieve ruimte kan het publiek deelnemen aan een artistiek en participatief experiment.

Het Lam Gods geeft zijn grootste geheim prijs: de precieze inbreng van Hubert en Jan Van Eyck geïdentificeerd

Interdisciplinair onderzoek door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en de Universiteit Antwerpen (AXIS Research Group, UA) leidt tot een doorbraak in een van de grootste mysteries in de kunstgeschiedenis: de precieze inbreng van Jan Van Eyck en zijn illustere oudere broer Hubert Van Eyck in de creatie van het Lam Godsveelluik (1432). Dankzij intensieve studie van de gegevens verzameld tijdens de restauratie van het onderste register, met de Aanbidding van het Lam Gods en zijpanelen, heeft het team een onderliggende schildering geïdentificeerd. Die kan worden toegeschreven aan Hubert Van Eyck en toont ook belangrijke compositiewijzigingen. Zo schilderde Hubert aanvankelijk centraal in het middenpaneel een natuurlijke bron, die later door Jan werd overschilderd met de iconische Fontein des Levens. Het onderzoek schept klaarheid in dit aloude raadsel en zet de deur open voor een nieuw hoofdstuk in de studie van de Vlaamse Primitieven: de zoektocht naar andere schilderijen van Hubert Van Eyck.

Gratis webinars voor jonge onderzoekers

Het FECYT en SAIA zijn partners in het EU-project Discovery Learning , waarin nieuwe manieren om jonge onderzoekers op te leiden worden uitgetest. Voor dit najaar is de webinarserie Discovery Learning gelanceerd, waarin een aantal webinars van 3-4 uur worden aangeboden voor onderzoekers over verschillende onderwerpen, zoals wetenschapsdiplomatie, wetenschapsadvies, loopbaanontwikkeling en projectplanning.
Registratie voor het eerste webinar "Building careers as science diplomats" is nu open op een first come first served basis.

RDA is looking for a Director within the RDA European Office in Brussels.

The Research Data Alliance (RDA) is a global non-profit initiative, founded in 2013. In April 2020, a European legal entity (Research Data Alliance Association AISBL) was established to support the coordination and growth of the European RDA community, currently over 6,000 members. These new positions offer the selected candidates an opportunity to continue the growth of the organization and ensure the value of European members in a global alliance. Closing date for submission is 31 October 2021.

Word een echte T. rexpert!

Tijdelijke tentoonstelling van het Museum voor Natuurwetenschappen (van 08 oktober 2021 tot 07 augustus 2022)
Observeer, analyseer en speel om alle geheimen van deze beroemde dinosaurus te ontdekken. Stap in de schoenen van een paleontoloog en kom te weten wat zijn onderzoek ons kan vertellen over dit mythische dier!
Een expo met 12 doe-activiteiten om deze dino spelenderwijs te leren kennen: een elektrospel, een microscoop, video's, een quiz en andere uitdagingen. Word een echte T. rexpert!

Belgian company SatADSL has come in 2nd place in the ESA Global Space Markets Challenge.

Belgian company SatADSL has come in second place in the European Space Agency - ESA Global Space Markets Challenge, in the downstream group. This Challenge was recently launched by the ESA in conjunction with European non-profit EURISY and 15 national space agencies. It aims to highlight SMEs with active internationalisation goals, developing their solutions for markets outside of the European Union and the ESA’s existing member states.

SatADSL, founded in 2011, is a satellite service provider based in Brussels, Belgium, delivering innovative solutions worldwide to satellite operators, teleport & hub operators, government and enterprise bodies, and ISPs. Active in 50 countries and already connected to more than 15 teleports and 25 satellites, in continuous expansion, SatADSL aims to offer the world’s first satellite aggregation system, acting as a capacity broker connecting teleports with new customers and markets via its flagship neXat platform and hence bring the satellite economy to a new age with a disruptive business model.

SatADSL, the only Belgian company on the shortlist, have been selected on their technical merit but also the credibility of their services to their target markets. The selection process also accounted for the suitability of their implementation plans and the skills, experience and resources that SatADSL have built so far. As part of the reward for this competition, SatADSL will showcase its business at the 72nd International Astronautical Congress (IAC), in Dubai from 25–29 October 2021.

More: https://www.satadsl.net/ - https://space-economy.esa.int/global-space-markets-challenge

YOUTH-PUMED: Jongeren die geneesmiddelen niet-medisch gebruiken

YOUTH-PUMED laat zien dat het niet-medisch gebruik van psychoactieve medicatie bij jongvolwassenen een heterogeen fenomeen is. De jongvolwassenen (18-29 jaar) in het onderzoek gebruikten een of meer geneesmiddelen (kalmeer- of slaapmiddelen, pijnstillers of stimulerende geneesmiddelen) in verschillende contexten, en hun gebruikspatronen en -motieven varieerden. Geneesmiddelen werden voornamelijk gebruikt voor zelfmedicatie (bv.: stressvermindering), prestatieverbetering (bv.: studieredenen) en soms voor recreatieve doeleinden (bv.: nieuwsgierigheid).

Lancering van de oproep tot onderzoeksvoorstellen 2021-2022: "Ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit en terrestrische en mariene ecosystemen"

De lancering van deze oproep markeert de officiële start van biodiversa+.
Een formeel openingsevenement is gepland voor 17-18 november 2021 in Brussel. Reserveer de datum en registreer voor virtuele deelname hier.
Raadpleeg zeker de volledige aankondiging en ondersteunende documenten, waaronder de regels en toelatingscriteria van BELSPO, op de BiodivERsA website.

Job Opportunity: Director for DARIAH ERIC

DARIAH, the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, is a European research infrastructure which aims to enhance and support digitally-enabled research and teaching across the arts and humanities. DARIAH’s mission is to empower research communities with digital methods to create, connect and share knowledge about culture and society. We maintain an infrastructure that supports researchers working in the diverse community of practice known as the arts and humanities to build, analyse and interpret digital or hybrid resources.

We are looking to appoint a new member of the Board of Directors from 1 January 2022, who will work closely with the two other existing members. The closing date for applications is: Sunday, 24 October 2021.

For more information and details on the application procedure, please follow this link.

Polar Pride Day - 18 November 2021

Invitation to join the UK Polar Network and partners across APECS in celebrating this day with your organisations and institutions.

EURAXESS Mentoring Programme “Shape the future of a Researcher coming to Europe” IS LOOKING FOR MENTORS!

This Mentoring programme aims to encourage and to facilitate transnational mobility, by fostering cooperation between the researchers from European Research Area (ERA) and EURAXESS Worldwide (third) countries. Within the framework of this programme, experienced researchers will have a unique opportunity to mentor early-stage researchers and support their integration and career development in an international mobility perspective.

Australia-Europe Symposium on Research Infrastructures

The RI-VIS Australia – Europe Symposium on Research Infrastructures will take place on 5 – 7 October 2021.
The symposium will bring together delegates from Latin American and European research infrastructures (RIs), science policy organisations and research institutions. They will discuss opportunities to build international collaborations and further global research.
Anyone interested in learning more about Research Infrastructures and the research opportunities they offer is welcome.
The participation in this event is free, but registration is required.
The full agenda for the Symposium can be found on the RI-VIS website.
In addition to the main event, a range of bespoke satellite events, workshops in specific scientific domains or around topics of interest will be taking place in conjunction with the Symposium. Information about satellite events will be updated on the website soon.

De UCLouvain heeft een nieuw medisch beeldvormingsmiddel voor kanker geïdentificeerd

De UCLouvain heeft een nieuw medisch beeldvormingsmiddel voor kanker geïdentificeerd. Eerder onderzoek aan de UCLouvain in samenwerking met de Duke University heeft aangetoond dat veel menselijke kankers van verschillende types lactaat verbruiken als brandstof. De radioactieve radiotracer, die voor het eerst werd gesynthetiseerd, maakt beeldvorming mogelijk van het lactaatmetabolisme in tumoren met zuurstof en hun micro-omgevingen. Het partnerschap met Telix Pharmaceutical Limited zal de klinische ontwikkeling van deze radiotracer mogelijk maken.

Iconische Belgica krijgt tweede leven als Oekraïens onderzoeksschip

Op 13 september 2021 werd de overeenkomst ondertekend voor de overdracht van het legendarische onderzoeksschip Belgica van de Belgische aan de Oekraïense autoriteiten. Enkele dagen later vangt het schip de tocht naar haar nieuwe thuisbasis Odessa aan. Tijdens deze transit worden diverse wetenschappelijke staalnames uitgevoerd. Ook in de Zwarte Zee zal het schip blijven doen waar het in uitblinkt: wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en de gezondheidstoestand van de zee opvolgen. Op basis daarvan kan men maatregelen definiëren die tot het ecologisch herstel van de Zwarte Zee moeten leiden.
Persbericht.

Online COST infodag

COST organiseert een online COST Infodag op 1 oktober 2021 van 10 tot 11:30 uur om de nieuwe COST regels toe te lichten (die in voege zullen treden op 1/11/2021).

Evenement toont dat een carrière in de wetenschap boeiend is voor iedereen

‘WiseNight’ organisatoren wijzen op genderkloof in wetenschap en technologie - meer meisjes moeten aangemoedigd worden voor een loopbaan in wetenschappelijk onderzoek.

Toonaangevende organisaties uit heel België werken samen aan een publiek evenement om wetenschap te vieren en kinderen en jongeren - vooral meisjes - te laten zien dat wetenschappelijk onderzoek een boeiende en realistische carrièremogelijkheid voor hen is. 'WiseNight', een gratis evenement, wordt gehouden in Brussel van 24-25 september 2021.

WiseNight, het initiatief van zeven organisaties waaronder het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België, wordt gecoördineerd door BeWiSe (Belgian Women in Science – Vrouwen en Wetenschappen in België). Het heeft tot doel de genderkloof te dichten en bij te dragen tot een wereld waarin vrouwelijke en mannelijke wetenschappers op gelijke voet staan. Het evenement maakt deel uit van de "Europese Nacht van de Onderzoekers", die gelijktijdig over heel Europa plaatsvindt.

BIOFILMS experiment in ISS!

The BIOFILMS experiment was successfully launched to space end of august and is now onboard ISS! SCK-CEN will test the antimicrobial properties of nanostructured metal (e.g. copper) surfaces to help prevent microbial contamination, maintain crew health, and ensure material safety, in space. This SCK-CEN research is done in close collaboration with DLR and ESA, with the support of Belspo.

Brussels Planetarium Poetry Fest
Vrijdag 10 en zaterdag 11 september 2021 van 19.30 u. tot 21.30 u.

Brussels Planetarium Poetry Fest is een niche festival voor poëzie, volledig gewijd aan de hedendaagse avant-garde.
Dichters en performers schreven speciaal voor Brussels Planetarium Poetry Fest nieuw werk, dat reflecteert op thema's als wetenschap en geloof. Bij alle teksten en performances zijn unieke koepelprojecties gemaakt om zo de bezoeker volledig onder te dompelen in het werk.
Een niet te missen totaalbeleving dus!
Artiesten: Jan Ducheyne & Noodzakelijk Kwaad, Margot Delaet, Matete Motsoaledi (tribute), Sêminvo Xlixè, Eduard Escoffet & Gianluca Abbate, Weronika Maja Lewandowska, Narcisse, Maud Vanhauwaert, Badi.

Info en tickets.

Drugs - State of the Art SUMHIT

De doelstelling van SUMHIT is het onderzoeken van de plaats van mensen die drugs gebruiken in de geestelijke gezondheidszorg, de beschikbaarheid van generieke geestelijke gezondheidszorg voor mensen met problematisch gebruik, en het vermogen van generieke en gespecialiseerde druggebruikende geestelijke gezondheidszorgsectoren om samen te werken binnen zorgnetwerken in België. In het state-of-the-art document worden al deze kwesties bekeken in het licht van de maatregelen die sinds 2010 in België zijn genomen.

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling – wetenschappelijke stagiairs JRC
(Deadline: 13/09/2021)

De Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie lanceert een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, gericht op afgestudeerde stagiairs. De JRC streeft ernaar een aantal wetenschappelijke stagiairs aan te werven op verschillende thematische gebieden. De thematische gebieden zijn geclusterd in 18 domeinen (niet uitputtend) relevant voor verschillende profielen. De kandidaten worden aangemoedigd om hun profiel ook voor andere domeinen in aanmerking te laten komen.
De geplande start voor de succesvolle kandidaten is maart 2022.

More: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu > under Graduate Trainee

Publicatie van het eerste deel van het zesde evaluatierapport van het IPCC

Op 9 augustus 2021 heeft het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de bijdrage van Working Group I aan het Sixth Assessment Report (AR6) gepubliceerd.
De volledige bijdrage van deze groep, evenals een samenvatting voor besluitvormers, is hier beschikbaar.
Drie Belgische wetenschappers, waaronder een van Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, namen deel aan het opstellen van dit rapport als hoofdauteurs van een hoofdstuk (zie hier voor meer informatie).
Het IPCC is een intergouvernementele organisatie zonder winstoogmerk, onder auspiciën van de Verenigde Naties.
BELSPO ondersteunt al meer dan 15 jaar het werk van het IPCC.

Meer: www.ipcc.ch
Press release IPCC

ESA New Vacancy: Director of Navigation

The European Space Agency is currently looking for a new Director of Navigation to join its Executive Board and support the Director General, with responsibility for relevant ESA activities and overall objectives.
Deadline: 26 August 2021

ATCM XLIII & CEP XXIII Meeting, Paris, France

From 14 – 24 June 2021, France was the host state of the XLIII Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) and the XXIII meeting of the Committee for Environmental Protection (CEP).

The federal Ministry of Foreign Affairs, the federal Ministry of Environment and BELSPO represented Belgium at the meeting. Belgium was one of the first 12 signatories of the Antarctic Treaty (AT) and has a consultative status since 23 June 1961.

The ATCM adopted the Paris Declaration on the occasion of the 60th anniversary of the entry into force of the Antarctic Treaty and the 30th anniversary of the signing of the Madrid Protocol on Environmental Protection of the Antarctic. This Declaration reaffirms, in particular, the Consultative Parties' commitment to the principles and objectives of the Antarctic Treaty, their commitment to preserve the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems as well as their commitment to work together to better understand changes in the Antarctic climate and to implement actions consistent with the objectives of the Paris Climate Agreement. The Declaration in the four Antarctic Treaty languages and further outcomes of the ATCM can be found at https://ats.aq/devph/en/news/194.

ESFRI announces the 11 new Research Infrastructures to be included in its Roadmap 2021

After two years of hard work, following a thorough evaluation and selection procedure, ESFRI proudly announces the 11 proposals that have been scored high for their science case and maturity for implementation and will be included as new Projects in the ESFRI 2021 Roadmap Update.
Some key messages:
1.The total investment costs in the 11 new Projects will reach EUR 4.164 million (EUR 380 million on average). This is by far the highest value of new RI investment plans since the first Roadmap in 2006.
2. There is a new level of ambition to develop globally unique, complex facilities for frontier science: Einstein Telescope – highest value project ever on the Roadmap - EUR 1.900 million, and EuPRAXIA – innovative accelerator based on plasma technology - EUR 569 million.
3. Increasing political commitment and inclusiveness of RIs – on average 7 governments provided political support at ministerial level to each selected project, while institutions from, on average, 14 countries participate in each selected project at the scientific level.

Job offer at the CS JPI Climate

The JPI Climate Central Secretariat is currently looking for a Junior ScienceOfficer to join a small and dynamic team in Brussels and help supporting a series of on-going and upcoming activities at the Central Secretariat.
The successful candidate will report to the Executive Director of the JPI Climate Central Secretariat.
Starting date: As soon as possible.
Contract: We offer a 6-month contract under Belgian law, with the possibility of extension.
Deadline: 31 August 2021

Zonnekijkdag op 4 juli 2021
Op locatie en online

Op zondag 4 juli organiseert de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw (VVS) de Zonnekijkdag. Dankzij de medewerking van volkssterrenwachten, sterrenkundige clubs en individuele amateur-astronomen, kan iedereen tijdens de Zonnekijkdag genieten van de geheimen van onze zon. Tientallen amateurastronomen verspreid over 14 kijkposten in Vlaanderen staan op zondagmiddag klaar om de bezoekers door middel van hun telescopen te begeleiden op een reis naar de zon. Met speciale apparatuur kan het felle zonlicht voldoende getemperd worden. Zo kan men op een veilige manier het oppervlak van de zon waarnemen. Ook als het weer zou tegenzitten, blijft een bezoek aan een van de kijkposten interessant: er wordt voorzien in een ruim aanbod aan vervangprogramma's (niet op alle kijkposten).

Polar Data Forum IV

20 september (8u00) - 24 september (17u00) - online - gratis
Het Polar Data Forum IV (PDF IV) zal gezamenlijk worden georganiseerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de European Polar Board (EPB). De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met regionale partners die betrokken zijn bij het beheer van polaire gegevens. De focus van PDF IV zal liggen op de polaire oceanen.
Belangrijke data:
- Abstract Indiening Deadline: 4 juli 2021 (verlengd!)
- Uiterste datum voor registratie: 10 september 2021

EU-PolarNet 2 Webinar – How to apply for a Service Contract

EU-PolarNet 2 seeks support from the European Polar Community to develop ideas for concrete research activities. For this purpose, EU-PolarNet 2 will open a Call for Services on 1 July 2021 (time: 13:00 CET - duration: 90 minutes).

On 7 July 2021, a webinar will be held to present the Call for Services:
- What are the requirements for the application (background: European Polar Research Programme)?
- What are EU-PolarNet 2 Service Contracts?
- How to prepare a valid application for the Service Contracts?

EU-PolarNet 2 will invite you to submit an offer related to one of these two research needs of the European Polar Research Programme:
1) Prospering communities in the Arctic
2) Inclusive creation, access and usage of knowledge
Full guidelines on how to prepare an offer for the Call for Service can be found on the EU-PolarNet 2 website.
Link to register for the webinar.

België: een Europees "innovatie leider"

Het jaarlijkse "European Innovation Scoreboard" (EIS) en het "Regional Innovation Scoreboard" (RIS) zijn recent verschenen. Deze rapporten evalueren de relatieve sterktes en zwaktes van de onderzoek- en innovatiesystemen van EU-lidstaten (en enkele andere landen). Een herzien metingsinstrument werd gebruikt voor de editie van dit jaar, waarbij er ook nieuwe indicatoren voor digitalisatie en duurzame innovatie werden opgenomen.

Soapbox Science: vrouwelijke wetenschapsters gaan de straat op in Brussel

Op zaterdag 26 juni 2021, van 14u tot 17u, zullen 12 vrouwelijke en niet-binaire wetenschappers in België vertellen over hun onderzoek tijdens het evenement Soapbox Science Brussels, op het Beursplein in Brussel.

Soapbox Science is een wetenschappelijk outreach initiatief dat tot doel heeft de zichtbaarheid van vrouwen en niet-binaire personen in de wetenschap en hun onderzoek te bevorderen door hen de opportuniteit te geven om mensen op publieke plaatsen te bereiken. Soapbox Science-evenementen transformeren openbare ruimtes in discussiefora (naar het voorbeeld van de Speaker’s Corner in Hyde Park) waar vrouwelijke (iedereen die zich als vrouw identificeert) en niet-binaire wetenschappers op hun “zeepkisten” over hun onderzoek kunnen praten met de voorbijgangers.

Persbericht: BENZONET
Afbouw chronisch gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen: nood aan brede aanpak

Onderzoek van UGent bij chronische gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen toont aan dat bestaande preventiecampagnes en maatregelen die doelgroep onvoldoende bereiken. Ondanks de normalisering en hoge consumptie van benzodiazepines en aanverwanten onder de Belgische bevolking, bemoeilijkt schaamte het vinden van gepaste hulp bij afbouw. Bestaande campagnes blijken hier opvallend genoeg aan bij te dragen.

DARIAH - annual report 2020

All you wanted to know about DARIAH, the European Research Infrastructure Consortium for Digital Arts and Humanities Sciences. The annual report 2020 has been “published”

Persbericht: UN-MENAMAIS
Twee derde van de Belgische bevolking maakt seksueel geweld mee tijdens hun leven

Seksueel geweld komt vaak voor in België. In de eerste grootschalige representatieve en gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België, genaamd "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium), hebben experten van de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek vastgesteld dat twee derde van de Belgische bevolking tijdens hun leven te maken krijgt met seksueel geweld.

Een nieuwe fase van vier jaar voor het Belgisch biodiversiteitsplatform

Op 27 mei heeft de heer Thomas Dermine, Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, het Belgisch Biodiversiteitsplatform voor een periode van 4 jaar verlengd. Het platform is een multidisciplinair team van wetenschappers, informatici en communicatiedeskundigen dat tot taak heeft de uitwisseling van gegevens en kennis over biodiversiteit tussen de wetenschappelijke gemeenschap, besluitvormers en veldbeheerders op nationaal, Europees en internationaal niveau te vergemakkelijken. Het platform is ook een belangrijk contactpunt geworden voor milieubeleidsmakers.

België zal actief deelnemen aan het exploratieprogramma van Venus

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zal een instrument - VenSpec-H - leveren voor de toekomstige M5-missie van de Europese Ruimtevaartorganisatie, die zopas werd geselecteerd. Na de recente selectie van twee verkenningsmissies naar Venus door NASA, heeft ESA haar keuze aangekondigd voor de volgende M-klasse missie.

Final ASM3 webinar: Post-Ministerial Review, Joint Statement and Actions

Register now!
The final webinar of the 3rd Arctic Science Ministerial will be held on Wednesday 16th June, 13: 00-14: 00 UTC. This webinar will look back at the ASM3 science process in connection to the final outcomes.

Thomas Pesquet installeert nieuw experiment voor het Belgisch ruimtecontrolecentrum om schuim in microzwaartekracht nader te bestuderen

Op 11 juni installeert Thomas Pesquet een nieuw experiment onder begeleiding van het Belgisch ruimtecontrolecentrum (B.USOC, Belgian User Support and Operations Centre). De Franse astronaut van de Europese Ruimtevaartorganisatie zal een experiment vervangen in het Fluid Science Laboratory (FSL) aan boord van het Internationaal Ruimtestation. De B.USOC-operatoren zullen Thomas tijdens zijn activiteit ondersteunen vanuit het controlecentrum in Ukkel. Deze activiteit markeert zowel het einde van het vier maanden durende experiment “Compacted Granulars 2” als het begin van het zeven maanden durende experiment “FOAM Coarsening 2”. Zodra de activiteit is voltooid, zal de operator het experiment aanschakelen en de monitoring en controle van het schuimexperiment starten.

Verslag over de impact van de EU op het Noordpoolgebied

Op 17 juni 2021 van 14.30 tot 17.00 uur wordt een studie over de impact van de EU op het Noordpoolgebied gepresenteerd.

Het verslag is opgesteld in het kader van het project "Overzicht van de EU-acties in het Noordpoolgebied en de impact ervan". In de studie wordt gekeken naar een breed scala van manieren waarop het EU-beleid van invloed is op het Noordpoolgebied en van invloed is op de ecologische voetafdruk en de economische aanwezigheid van de EU in de regio. In het kader van de studie is gekeken naar de ecologische en economische impact van de EU op het Noordpoolgebied, zijn relevante beleidsmaatregelen geïdentificeerd en geanalyseerd en zijn beleidsopties voorgesteld om de Arctische aanpak van de EU te versterken. Het verslag is geschreven door een team van deskundigen onder leiding van prof. Timo Koivurova (hoogleraar, directeur van het Arctic Centre, University of Lapland, Finland). Het seminar omvat de presentatie van de studie, commentaren van Arctische belanghebbenden en inzichten in de huidige fase van de ontwikkeling van het nieuwe EU-beleid ten opzichte van het Noordpoolgebied, waaraan het verslag moet bijdragen.

Post-doc positie bij ESA

ESA opent een aantal post-doc posities in EO voor Earth System Science, om te komen werken in ESRIN, Frascati.
De verschillende onderwerpen zijn: polaire en cryosfeerwetenschap, oceaanwetenschap, hydrologie en watercyclus, terrestrische koolstofcyclus, klimaatadaptatie: extremen en natuurrampen.

ECSL Summer Course on Space Law and Policy

Het Europese Centrum voor het Ruimterecht van ESA organiseert de jaarlijke sessie van het zomercursus “Space Law and Policy”. Bezoek hun website over de modaliteiten en voorwaarden voor inschrijving en deelname.
De eindatum voor de indiening van de kandidatuur bij het Belgisch NPoC via uw leerkracht is 25 juni 2021.
Contact: Jean-Francois.MAYENCE@belspo.be

ESA Vacancy: Director of Commercialisation, Industry & Procurement

The European Space Agency is currently looking for a new Director of Commercialisation, Industry & Procurement, to join its executive board and support the Director General, with responsibility for relevant ESA activities and overall objectives.

EOSC Symposium 2021: Implementing an inclusive European Open Science Cloud

An integral part of the EOSC Stakeholder Forum
15-18 June 2021 | All times CEST | Online Event
The European Open Science Cloud has finally entered its highly-anticipated implementation phase. The EOSC Symposium will provide a key engagement opportunity for the EOSC community.
The foundation of the EOSC Association in 2020 is a key element of the implementation phase (2021-2027). Building on the EOSC SRIA, the Association will establish a number of Advisory Groups and Task Forces by June. These will focus on priority areas as we enter into the implementation phase.
At the same time, a plethora of EU, regionally and nationally funded research projects are carrying out activities, and actually producing key exploitable results which can contribute to this new phase.
The Symposium also offers an inclusive platform for all stakeholders to share objectives, visions, activities and results in order to shape the future of the EOSC. The Symposium is organised by the EOSCsecretariat.eu project as part of its support to the EOSC Governance.

e-IRG Workshop: Infrastructures for Climate Change and Digital Transitions

The workshop will take place as virtual sessions on 25. + 26. May 2021.

The first session (25. May, 14:00-16:30 CEST)
EOSC and data interoperability will address the data aspect for the viewpoint of persistent identifiers and their semantic interpretation. The topic of interoperability of data goes well beyond the European borders and will provide presentations as well as a demo.

The second session (26. May, 10:00-12:30 CEST)
is organised under the title Addressing climate change - the digital aspects and is carrying forward the topic from the workshop under German EU Presidency. This time the session will be used to present e-Infrastructures addressing the effects of climate change, i.e. wildfires and on the marine domain.

The third session (26. May, 14:00-16:30 CEST)
with the long title Going beyond: How policies can shape the development of research infrastructure facilitating data sovereignty, innovation and cultural change is an interactive session for discussion. Three contributors will provide ideas for future developments in the realm of e-Infrastructure on technical, policy and social aspects to stimulate a discussion with the audience.

The registration for the e-IRG Workshop is open.

Climate Coffees

Blue-Action, in partnership with the European Climate Research Alliance, are pleased to announce a new series of opportunities for networking and dissemination among the climate science community!
Climate Coffees are short, relaxed events for scientists to share ideas, discuss methods and communicate new results.
Join us for peer-to-peer learning and networking over a short 30 – 40 minute "climate coffee break" on Thursdays.
Please register for each event!
Further details are available here: http://blue-action.eu/training/climate-coffees

Euraxess Workshop on Social Integration

De Belgische Euraxess BHO's nodigen u uit op een Workshop over Maatschappelijke Integratie.
De workshop vindt online plaats, via Microsoft TEAMS.
Wanneer? Op 20 mei, van 9.30 tot 13.30 uur.
Registratie is gratis maar verplicht via EURAXESS – Workshop «Social integration».

The ESA Global Space Markets Challenge

ESA opened its Global Space Markets Challenge. This competition is intended to be a springboard into international markets for small promising space-based companies in Europe, specialised in upstream and downstream activities.
Developments within small European companies continue to advance Europe’s expertise in technologies, create jobs, stimulate the space economy and benefit daily life through applications such as telecommunication, science data, Earth observation and navigation. This competition serves to extend their reach into international markets.
The deadline for applications is: 23 June 2021 (23:59 CEST).

The OECD International Survey of Science

Bent u een onderzoeker of laboratoriumtechnicus en wilt u uw ervaring over de impact van COVID-19 op uw werk en carrière delen? Indien ja, nodigen we u uit om aan de enquête ISSA 2021: Science in society in times of crisis deel te nemen. Deze enquête wordt door de OESO georganiseerd en blijft a priori tot eind juni open; het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag.
Link naar de enquête (versie in het NL niet beschikbaar).

ASM3 Belgium

Om de samenwerking op het gebied van Arctische wetenschappen te versterken, zijn de Wetenschapsministers van 27 landen (waaronder de Belgische Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid), de Europese Unie en vertegenwoordigers van organisaties van Arctische inheemse bevolkingsgroepen, in Tokio bijeengekomen voor de derde "Arctic Science Ministerial" (ASM3, 8-9 mei 2021). Onze Staatssecretaris heeft het woord gevoerd in het kader van thema 2, Understand: Enhance understanding and prediction capability on Arctic environmental and social systems and its global impact.

A glimpse on Belgian Polar Research

BELSPO co-leads 3 tasks in EU-PolarNet 2. It will use its vast experience in managing research funding programmes, launching calls and evaluating applications to launch calls for services, seeking input from the polar community to develop European Polar research actions and to provide an overview and better understanding of the landscape and diversity of Polar research funding programmes in Europe and its coordination potential.
BELSPO is supported by the Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS) in co-leading Task 6.1, with the aim of accelerating the development of a sustained and fully integrated Polar observing system. Recommendations will be summarised by RBINS in a White Paper.

Origami for Life
Installatie van Charles Kaisin

Met “Origami for Life”, een project van de Belgische ontwerper Charles Kaisin, palmen meer dan 20.000 papieren kraanvogels de grote hall van de KMSKB in, tot 31 december 2021.
Deze gigantische installatie - 5m hoog en 16m lang - is een participatief kunstwerk dat het daglicht zag tijdens de eerste lockdown in maart 2020. Charles Kaisin nodigde het publiek uit om zelf origami te vouwen en naar hem op te sturen. Voor elke ingezamelde origami, boden mecenassen financiële steun aan het wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen Covid-19.
Een jaar na het begin van de pandemie, onderstreept dit samenwerkingsproject meer dan ooit het belang van wederzijdse hulp en solidariteit. Tegelijkertijd biedt het ons ook een moment van poëzie en ontsnapping.

Zomerschool Sterrenkunde 2021

Dit jaar organiseert de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) opnieuw een Zomerschool Sterrenkunde. In vier dagen maken de deelnemers kennis met vele verschillende aspecten van de sterrenkunde. Dat gebeurt via lessen maar ook met heel wat practica, waarin men zelf aan de slag gaat om sterrenkundige ontdekkingen te doen.

First call for access to the new EuroHPC computer

With the first EU supercomputer now operational, the European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) is officially ready to accept the first applications to access Vega’s HPC system computing power.
From April 2021, access time is allocated to European scientific, industrial and public sector users, matching their demanding application requirements, according to the principles stated in the EuroHPC JU Council Regulation and the JU’s Access Policy. The calls are running in collaboration with PRACE; all the necessary information can be found here: https://prace-ri.eu/hpc-access/eurohpc-access/.
The EuroHPC JU has procured more petascale and pre-exascale supercomputers (the EuroHPC supercomputers), which will be deployed between 2021/2022. They will be located at and operated by supercomputing centres (Hosting Entities) in the EU.
Belgium is part of the LUMI consortium that will host a pre-exascale supercomputer in Kajaani (Finland).

BROADGNSS Open Market Consultation

The BROADGNSS buyers' group (FR, FI, EE) invites potentially interested bidders to participate in the open market consultation for its upcoming pre-commercial procurement to improve the services that public safety and disaster relief organization offer to Europe's citizens.
The procurement aims to buy R&D (research and development) services to develop deployable applications for synchronisation and monitoring of critical mobile broadband communication infrastructure and information assets for PPDR based on EGNOS and Galileo based satellite positioning systems.
Online webinar: 2 June 2021. Online questionnaire: 2 June - end June 2021. Partnering event: 3 November 2021.

Brussels Planetarium Poetry Fest - Open Call

Op 10 en 11 september 2021 is het werk van internationaal vermaarde woordkunstenaars voor de achtste keer te zien in het grootste planetarium van Europa.
Kunstenaars die actief zijn in België, kunnen – net als vorig jaar – meedingen met werk dat speciaal gemaakt is om in deze unieke context aan een breed publiek te tonen.

Brussels Planetarium Poetry Fest is een niche festival, volledig gewijd aan de hedendaagse avant-garde, dat de dialoog aangaat met de mainstream.
Dit alles gecentraliseerd op één unieke locatie, namelijk het grootste Planetarium van Europa: Brussels Planetarium op de Heizelvlakte.
Alle genodigde dichters en performers worden gevraagd om een unieke creatie voor de koepel van het Planetarium van Brussel te maken. Hun tekst en de opname daarvan wordt door de koepelprogrammatoren van het Planetarium vertaald naar een koepelprojectie die gebruik maakt van de bestaande – en eventueel speciaal daarvoor aangekochte – beelden, 3D-projectiemodellen, foto’s en resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
In de gekozen thematiek door de verschillende dichters, wordt de dialoog tussen wetenschap, geloof, immaterieel erfgoed, (de)kolonisatie en witte masculiniteit actief aangegaan.

#ESRFscience Live webinars

The ESRF is organising a series of LIVE webinars on the latest ESRF research. Our scientists will show examples of recent results of experiments carried out at the ESRF and will present what science EBS, the new Extremely Brilliant Source, will enable.
Tune in via Zoom (Link to be communicated on the website for each online seminar) or via the ESRF YouTube channel to attend the webinar
You will have the opportunity to ask the scientists any questions you may have via the Zoom ‘Q & A’ option.
The organisation of these webinars series is supported by STREAMLINE, a European project funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870313.

Webinar on How to prepare a Gender Equality Plan for Horizon Europe?

The Belgian NCPs invite you to a webinar aiming to shed light on this new eligibility criterion. What is a Gender Equality Plan (GEP), what are the obligatory provisions, what is the structure of a GEP, what are the areas covered and possible examples of GEPs, these are some of the points that will be addressed during this webinar.
When? May 20th, from 10.00 to 11.15.
Where? Behind your screen, in your kitchen, garden or wherever you want.
For whom? People involved in Horizon Europe and gender issues in Belgian research organisations.

Sint-Joris komt thuis:
wereldberoemd altaarstuk toont opnieuw zijn ware gedaante

23 april 2021, naamdag van Sint-Joris: Na drie jaren van onderzoek en restauratie schittert het befaamde Sint-Jorisretabel (1493) van Jan II Borman opnieuw in het Museum Kunst & Geschiedenis (KMKG). Het interdisciplinaire onderzoek, in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), leidde tot onverwachte vondsten en bood een verklaring voor aloude mysteries. Zo kregen de prachtig uitgewerkte beeldengroepen na bijna twee eeuwen terug hun originele plaats in het monumentale topstuk, dat tegelijk zorgvuldig werd gerestaureerd.
Het Sint-Jorisretabel is vanaf zaterdag 24 april zichtbaar in het circuit Gotiek-Renaissance-Barok van het Museum Kunst & Geschiedenis. Gedurende drie weken kunnen de bezoekers ook het laatmiddeleeuwse beeldje en het bericht van een 19de-eeuwse restaurator bekijken die zorgvuldig verstopt waren in het kunstwerk.

Drie jaar TROPOMI-waarnemingen

Met een steeds groeiende wereldbevolking, en de voortdurende toename van het energieverbruik, zijn de effecten van menselijke activiteiten op onze natuurlijke leefomgeving nog nooit zo relevant geweest. Om de daaruit voortvloeiende problemen, zoals luchtverontreiniging en klimaatverandering, te begrijpen en te beperken moet het hele aardsysteem (land, oceanen, atmosfeer en hun onderlinge interacties ) zorgvuldig in het oog worden gehouden.

Vogeltrek boven de Benelux!

Dankzij tien weerradars kun jij meevolgen
Elk voor- en najaar trekken miljoenen vogels over ons land. Dit doen ze voornamelijk op grote hoogte en ‘s nachts, waardoor het fenomeen voor ons grotendeels onzichtbaar is. Maar niet voor weerradars! Op een webapplicatie kan je de migratie in real time bekijken voor de Benelux. Zo konden we al vaststellen dat de vogeltrek dit jaar uitzonderlijk vroeg op gang is gekomen door het ongewoon warme weer in de tweede helft van februari.

De eerste valkenjongen zijn er!

Bingewatch twee slechtvalkenfamilies live en in HD.
Volg via www.valkenvooriedereen.be het doen en laten van twee slechtvalkenfamilies in Brussel, van het uitbroeden van de eieren tot het uitvliegen van de jongen. Geen nest dit jaar op de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelkathedraal maar al vier valkjes geboren in Ukkel een vijf eieren worden uitgebroed op de campus van ULB.

ESA seeks new astronauts

ESA is selecting new astronauts for the first time in 10 years. BELSPO and ESA will give more information during an event with State secretary Thomas Dermine and Frank De Winne.
Tune in on Monday 12/04 at 11h.

Valken voor iedereen!

Dit jaar nodigen we jullie uit om samen 3 slechtvalkenkoppels in Brussel te observeren. Of eigenlijk: twee en een half!
Inderdaad, er zit een koppel Slechtvalken aan de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in hartje Brussel, maar broedden ze wel? In ieder geval niet in het nest dat onder observatie staat. Het gaat nog steeds om hetzelfde koppel dat afgelopen jaar faalde. Hun valkjes gingen dood amper een week na uitkomen van de eieren. Het camerasysteem van de kathedraal is operationeel, inclusief automatische opname wanneer er een valk - of wat dan ook! – voor het oog van de camera passeert. Daardoor zullen we ook dit jaar beelden ter beschikking hebben. Maar deze zullen niet rechtstreeks uitgezonden worden, de verbinding met het internet is niet geactiveerd omdat ze er niet nesten. Let wel: alles staat klaar voor het geval dat. Duimen maar!
Het grote nieuws dit jaar is de observatie van het paar dat nestelt in de klokkapel van de toren van het historische gebouw van de Université libre de Bruxelles, op de campus van Solbosch. In dit gebouw, gelegen aan de Franklin Roosevelt laan, is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte en Letteren gevestigd. Het verbinden van dit nest met het internet was geen gemakkelijke klus omdat we de optische draad tot in de toren moesten installeren, maar het systeem is nu operationeel dankzij de teams van de Universiteit die onvermoeibaar hebben doorgewerkt! De beelden zijn fantastisch, de close-ups indrukwekkend.
Een familie van Slechtvalken ter observatie aan een universiteit, dat is inderdaad een stimulans voor de wetenschap! Alle beelden worden opgenomen … er zal dus een schat aan gegevens beschikbaar zijn om te analyseren vanuit ecologisch en ethologisch (d.i. gedragswetenschap) standpunt! Enkele materscripties in de biologie in zicht?
Het uitkomen van de eieren van de Slechtvalken van de ULB wordt verwacht rond 12 april.
En, we gaan dit voorjaar ook het Slechtvalkpaar observeren dat voor het zevende jaar op rij nestelt in de klokkentoren van de Sint-Jobkerk in Ukkel! Toch was het al in 2013 dat een koppel Slechtvalken voor de eerste keer gespot werd op deze kerk in het zuiden van Brussel. Het was een prachtige ontdekking van wijlen Hellin de Wavrin, een magnifieke Brusselse natuuronderzoeker.
In Ukkel zijn de valken op 8 maart beginnen te broeden. De incubatie van de eieren - bij 37,7 ° C - duurt 32 dagen. Reken maar: de eieren zullen beginnen uit te komen rond 9 april, ofwel…binnen een kleine week. Geduld!
Veel observatieplezier!

3DEES-instrument voor de studie van de aardse stralingsomgeving is goedgekeurd

Het BIRA werkt aan een nieuw ruimte-instrument, 3DEES, in consortium met de Université Catholique de Louvain en QinetiQ Space, om de ruimtestralingsomgeving van de aarde te bestuderen aan boord van de PROBA-3-satelliet van ESA.

Populatie oostelijke chimpansees ontdekt in afgelegen Congolese bergwouden

Een Belgisch-Congolees onderzoeksteam heeft een populatie van oostelijke chimpansees ontdekt in Democratische Republiek Congo. De chimpansees overleven er in kleine stukken bergwoud in het oosten van het land, dicht bij het Albertmeer. De onderzoekers telden 283 nesten in drie van die stukjes woud, samen 18 km2. Ze schatten dat daar 4,6 chimpansees per km2 leven. De oostelijke chimpansee is bedreigd. Steeds meer van hun habitat moet wijken voor landbouwgrond. Het onderzoeksteam stelt autoriteiten voor de resterende bergwouden in het gebied te beschermen, in samenwerking met de lokale gemeenschappen.

Pierre Alechinsky en Aboriginele kunst in de kijker bij de KMSKB

Van 1 april tot 1 augustus 2021 wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) een unieke tentoonstelling aan Pierre Alechinsky, een markante figuur van de hedendaagse kunst in België. Naar aanleiding van een nieuwe uitzonderlijke schenking van de kunstenaar - die bestaat uit 45 werken -, presenteert de tentoonstelling "Carta canta" een selectie uit de ongeveer 270 werken van Alechinsky die door de KMSKB worden bewaard. De tentoonstelling brengt hulde aan de ontembare schilder, tekenaar en etser aan de hand van meer dan 200 tekeningen, aquarellen, etsen, litho's en schilderijen. Deze werken, gemaakt tussen 1948 en 2020, nemen de bezoeker mee naar een veelzijdig en fantasievol papieren universum.

Tegelijkertijd kunnen bezoekers "Aboriginalities" ontdekken. De tentoonstelling verkent de fascinerende wereld van de Aboriginele schilderkunst – tegelijkertijd doordrenkt van traditie én uitermate hedendaags, steeds verankerd in het spirituele. Meer dan enkel een fysieke en zintuigelijke ervaring; nodigt Aboriginele kunst het publiek uit om zijn verhouding tot de aarde en het universum in vraag te stellen. De levendige en kleurrijke tentoonstelling is opgebouwd rond een greep uit de privé-verzameling van Marie Philippson, die al meer dan 20 jaar gepassioneerd is door de Aboriginele cultuur en kunst.
Het museum maakt er dus een een seizoen vol spontaniteit, kleur en vreugde van!

Bovendien heropent het Fin-de-Siècle Museum, na een sluiting van een jaar wegens Covid-19, eindelijk zijn deuren.

Vacancy for the post of ESA Director of Earth Observation Programmes

The European Space Agency is currently looking for a new Director of Earth Observation Programmes, to join its Executive Board and support the Director General, with responsibility for relevant ESA programmes and overall objectives.
Deadline: 30 April 2021

Neanderthalers verdwenen duizenden jaren eerder uit België dan gedacht

De Belgische neanderthalerresten, waaronder de wereldberoemde neanderthalers van Spy, zijn duizenden jaren ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Dat concludeert een internationaal onderzoeksteam dat de Belgische neanderthalerresten herdateerde met een nieuwe techniek. Deze ontdekking impliceert dat neanderthalers in onze streken veel eerder verdwenen dan gedacht, en dus niet meer de jongste neanderthalers van Europa zijn.

Verwondering bij elk detail.
Van Eyck online én in BOZAR

Na zes jaar onderzoek en een Europese prijs als bekroning, publiceert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) de laatste hoge-resolutiebeelden op closertovaneyck.kikirpa.be. Die succesvolle website is enerzijds gewijd aan de restauratie van het Lam Gods, en anderzijds aan het volledige oeuvre van Jan van Eyck, zijn atelier en navolgers. Je vindt er nu ook beelden van het Portret van een Man (Leal Souvenir) uit Londen (National Gallery), de Heilige Hiëronymus uit Detroit (Institute of Arts), de Heilige Franciscus uit Philadelphia (Museum of Art) en Maria met Kind bij de Fontein uit New York (privécollectie). De schilderijen waren alle vier te zien op de grote Van Eyck tentoonstelling in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Kort na de eerste coronagolf en achter gesloten deuren kon het KIK de schilderijen onderzoeken en documenteren vooraleer ze werden ingepakt en terugvlogen naar hun eigenaars.

Fondation Biermans-Lapôtre: selectie van een adjunct-directeur/adjunct-directrice

De Fondation Biermans-Lapôtre (Maison des Etudiants belges et luxembourgeois) op de campus van de Cité Internationale Universitaire de Paris gaat over tot de selectie van een adjunct-directeur/adjunct-directrice.
Deadline: 22-04-2021

Defensiegerelateerde Onderzoeksactie (DEFRA) wordt binnenkort gelanceerd!

Om de militaire en technologische voorsprong van de Belgische Defensie te behouden en de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden, is wetenschappelijk en technologisch onderzoek in het domein van veiligheid en defensie essentieel.

Om zijn capaciteiten verder te ontwikkelen door middel van onderzoek in samenwerking met externe partners, zal het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), in samenwerking met het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), open oproepen tot het indienen van voorstellen lanceren in het kader van de Defensiegerelateerde Onderzoeksactie (DEFRA). Het KHID is verantwoordelijk voor het beheer van het DEFRA-onderzoeksprogramma, de financiering en opvolging van de geselecteerde projecten. BELSPO staat in voor het organiseren en beheren van de oproep tot het indienen van voorstellen.

De eerste oproep tot voorstellen van het DEFRA programma zal begin maart gelanceerd worden, en de volgende drie thema's bevatten:

  • NEET: Employment of NEET (Not in Employment, Education or Training) for Belgian Defence
  • SEHS: Small Energy Harvesting systems for Defence applications
  • SPACE: Space technologies for Defence applications
Op 8 maart (14u00 - 16u00) zal een on-line informatiesessie plaatsvinden.
Registratie is verplicht via de website.

ExoMars detecteert nieuw gas en spoort waterverlies op Mars op

ESA-Roscosmos’ ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) heeft voor het eerst een ‘nieuw’ gas ontdekt: een gas dat nooit eerder op Mars werd waargenomen. Zeezout dat in het stoffige oppervlak van Mars is ingebed en in de atmosfeer van de planeet is meegevoerd, heeft geleid tot de ontdekking van waterstofchloride. TGO levert ook nieuwe informatie over de manier waarop Mars zijn water verliest.

Twee belangrijke drijfveren in Marsonderzoek zijn enerzijds de jacht op atmosferische gassen die verband houden met biologische of geologische activiteit, en anderzijds het verkrijgen van inzicht in de vroegere en huidige watervoorraad op de planeet, om te bepalen of Mars ooit bewoonbaar kan zijn geweest en of er waterreservoirs toegankelijk kunnen zijn voor toekomstige menselijke exploratie. Twee nieuwe resultaten van het ExoMars-team, vandaag gepubliceerd in Science Advances, onthullen een geheel nieuwe klasse van chemie en geven meer inzicht in seizoensgebonden veranderingen en interacties tussen oppervlak en atmosfeer.

Vertoning en bespreking van de film 'Through the Eyes'

MuseumTalks KMMA | Online - 11.02.2021, 12.30-13.30 u
De film Through the Eyes presenteert twee muzikale rituelen: de Elombo-ceremonie in Gabon en het Carnaval de Binche in België.

De film benadert deze twee muzikale praktijken uit orale tradities, die op verschillende continenten worden beoefend, op dezelfde manier. Zo wil de film de problematiek van de representatie van cultuur door middel van muziek aankaarten, door de verschillen en vooral de gelijkenissen tussen deze twee tradities in de verf te zetten.

De vertoning van de film Through the Eyes wordt gevolgd door een discussie in aanwezigheid van de regisseurs en leden van het RIETMA-project, in het kader waarvan de film werd gemaakt.
Het RIETMA-project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid.

ESA seeks new astronauts

For the first time in 11 years, ESA is looking for new astronauts. These recruits will work alongside ESA’s existing astronauts as Europe enters a new era of space exploration.
Media representatives are invited to a virtual press event on Tuesday, 16 February, to learn more about the vacancies that are intended to initiate a real generational change for ESA.
The starting point for this is 31 March 2021, when the vacancies for new astronauts open. ESA is strongly encouraging women to apply, because we are seeking to expand gender diversity in our ranks.

NCP Federal BE: nieuwe website, nieuwe e-mail, nieuw team

Het nieuwe Onderzoeks- en Innovatiekaderprogramma van de Europese Unie, Horizon Europe, is officieel van start gegaan op 2 februari 2021. De publicatie van de eerste oproepen tot voorstellen van Horizon Europe zijn voorzien voor april 2021.

Om de federale actoren te helpen bij het indienen van voorstellen in dit nieuwe kaderprogramma heeft de dienst van Nationale Contactpunten van de federale overheid:
- een nieuwe Horizon Europe website ontwikkeld: ncpfederal.belspo.be
- is er een nieuw team bereikbaar via de algemene e-mail ncpfederal@belspo.be
- is de naam EUROFED vervangen door: NCP Federal BE

Om jullie te informeren over de Horizon Europe oproepen tot voorstellen, EC infodagen, brokerage events... zal het vroegere (EUROFED) nieuwsmanagement systeem gebruikt worden. Maar indien u op de hoogte wil blijven over Horizon Europe, gelieve u dan wel opnieuw in te schrijven (om alzo de GDPR verplichtingen na te komen) via 'Nieuws'.

Bezoek zeker onze nieuwe website: ncpfederal.belspo.be
Aarzel niet om ons te contacteren via onze nieuwe e-mail: ncpfederal@belspo.be

Gent wordt peterstad van het nieuwe onderzoeksschip Belgica!

De stad Gent wordt de peterstad van het nieuwe onderzoeksschip. De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, nam deze beslissing na overleg met de burgemeester van Gent Mathias De Clercq. De stad Gent had al eerder belangstelling getoond om de peterstad van het geavanceerde onderzoeksschip te worden. Een kandidatuur die gesteund wordt door de Universiteit van Gent, een belangrijke wetenschappelijke partner van de Belgica.

IS_MIRRI21 call for proposals

This call for proposals invites all researchers (from academia and companies) working in microbiology and fields related to apply for funded access to any of the 14 IS_MIRRI21 partners facilities across Europe. The TNA offers on-site and remote access to a wide variety of microbial resources and facilities to conduct scientific studies.

De operatoren van het Belgische controlecentrum B.USOC leggen de laatste hand aan de RUBI-X missie

Aan boord van de Europese module van het Internationaal Ruimtestation (ISS) markeert 26 januari 2021 het einde van twee RUBI-experimenten in het Fluid Science Laboratory (FSL)-rack. In het FSL-rack kunnen experimenten worden uitgevoerd om de dynamica van vloeistoffen in de ruimte te bestuderen, en RUBI (Reference mUltiscale Boiling Investigation) breidt onze kennis over het fysisch kookproces uit. De B.USOC (Belgian User Support and Operation Centre)-operatoren waren verantwoordelijk voor dit complexe ESA-instrument.

Na de eerste succesvolle RUBI-sessie besloot ESA een tweede sessie te realiseren om de wetenschappelijke output te verhogen, waarbij afstelpunten die in de eerste sessie waren weggelaten werden aangevuld en nieuwe omgevingscondities werden uitgeprobeerd die dichter bij de grenzen reikte van wat het instrument aankan. Als het vakje voor succes met een X wordt afgevinkt, dan draagt RUBI-X zijn naam goed. De volledige missie bevatte 622 wetenschappelijke “runs” (met 3 uitvoeringen per run), waardoor een enorme hoeveelheid kookbellen ontstonden en 12,5 TB aan beelden en wetenschappelijke metingen aan boord werden opgenomen, resulterend in een overvloed aan gegevens voor analyse door wetenschappers.

Volgende week dinsdag zal NASA-astronaut Shannon Walker de RUBI-container uit het FSL-rack halen en de SMD-container installeren voor de volgende Soft Matter Dynamics (SMD)-missie. Net als voor RUBI starten nu ook voor SMD bijkomende wetenschappelijke sessies om de evolutie van korrelige materie en schuim in gewichtloosheid te bestuderen. Deze complexe bemanningsactiviteit wordt eveneens gecoördineerd en in real-time ondersteund door de operatoren van het B.USOC.

Sura-project ontsluit ongeziene fotocollectie over vroege archeologie in Egypte

Een bijzonder onderzoeksproject ging recent van start: het Sura-project (‘sura’ is het Arabische woord voor ‘foto’). Deze samenwerking tussen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) en de afdeling Egyptologie van de KU Leuven heeft als doel een unieke fotocollectie te ontsluiten voor het publiek en voor verder onderzoek. Deze collectie, bestaande uit meer dan 7000 glasnegatieven, biedt een blik op het ontstaan van de Egyptologie in België en daarbuiten.

Niet veel mensen weten dat Brussel in de jaren ’30 van de vorige eeuw zowat het mondiale centrum van de Egyptologie was. In Museum Kunst & Geschiedenis, dat deel uitmaakt van de KMKG, kan je ook vandaag nog een uitgebreide collectie mummies en andere Egyptische archeologische vondsten ontdekken. Dit alles is grotendeels de verdienste van Jean Capart, Egyptoloog en toenmalig hoofdconservator van de KMKG.

Diezelfde Jean Capart en zijn medewerkers legden over een periode van 40 jaren een uitgebreid fotoarchief aan: foto’s van expedities naar en opgravingen in Egypte, van Egyptische collecties in Europese en Amerikaanse musea, van het dagelijks leven, monumenten en landschappen in Egypte. Zo nam Capart bijvoorbeeld foto’s bij de officiële opening van de grafkamer van Toetanchamon in 1923, waar hij samen met de Belgische koningin Elisabeth werd rondgeleid door Howard Carter.

Dit fotoarchief wordt in het Sura-project volledig ontsloten voor onderzoekers en het grote publiek. De inventarisatie en digitalisering van de glasnegatieven is achter de rug, de komende twee jaar worden ze verder onderzocht en online beschikbaar gesteld. De wisselwerking tussen de foto’s en andere archiefstukken (zowel uit het archief van de KMKG als van andere instellingen) zullen nieuwe inzichten verschaffen over de gefotografeerde objecten, landschappen, monumenten of opgravingen of het beeld ervan vervolledigen.

Het Sura-project wordt gefinancierd door Belspo in het kader van het Brain-be 2.0 onderzoeksprogramma.

IPCC - Ontwerprapport van IPCC-Werkgroep II

Zijn er klimaatvrienden en -experts die op zoek zijn naar iets om te lezen in deze coronatijd? Dan heb ik iets voor jou !

Het IPCC wacht op jouw opmerkingen en commentaren over het ontwerprapport van IPCC-Werkgroep II over de gevolgen van klimaatverandering, adaptatie en kwetsbaarheid (tegen 29 januari) en over dat van IPCC Werkgroep III over mitigatie (tegen 14 maart).

Als je deze ontwerprapporten mee wenst na te lezen (‘expertreview’), kun je je registreren voor het WG 2 rapport op https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg2/sod/register.php en voor het WG3 rapport op https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg3/sod/register.php

Als je voor een overheid werkt, neem dan contact op met Martine Vanderstraeten, IPCC focal point, vdst@belspo.be. Je kunt dan eventueel deelnemen aan de ‘governement’ review.

De rapporten zijn nog in een ontwerpstadium en bevat nog fouten of onnauwkeurigheden. De rapporten mogen enkel worden gebruikt om bij te dragen aan de herlezing ervan. Ernaar refereren mag helemaal niet.

Soapbox Science Brussels - Oproep voor sprekers 2021

Ben je een vrouw die in de wetenschap werkt en gepassioneerd door je onderzoek? Wil je graag je werk delen met het grote publiek in een leuke en informele omgeving? Zo ja, dan heeft Soapbox Science JOU nodig! We zijn op zoek naar vrouwelijke wetenschappers op alle gebieden van STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine), van doctoraatsstudenten tot professoren, en van startende onderzoekers tot ondernemers, om deel te nemen aan dit grassroots project voor wetenschapscommunicatie.

Dit event zal georganiseerd worden in Brussel op zaterdag 26/06/2021. De oproep voor sprekers is nu open! Stel je kandidaat vóór 28 februari 2021.

EuroHPC - LUMI kick-off event - 14 January 2021

On January, 14th 2021 the Belgian HPC community is organising the EuroHPC’s LUMI kick-off, an online event with presentation of the LUMI collaboration and HPC use cases.
The event is a unique opportunity to discover the LUMI collaboration and the specification of the pre-exascale machine that will be installed in Kajaani, Finland and accessible to the Belgian user community by the end of 2021. It aims to gather the main Belgian stakeholders from the High Performance Computing (HPC) community: from scientific and industrial users to infrastructures and technology suppliers, HPC enthusiasts and governmental officials.
This online event is taking place on Thursday, January 14th, from 9h to 13h. Registration is required via https://bit.ly/lumi-be-register.
The EuroHPC Joint Undertaking allows the European Commission and participating countries to coordinate their efforts and pool their resources with the objective of deploying in Europe world-class exascale supercomputers. Belgium is taking part in this effort, among others via its participation to the LUMI-consortium. The LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) consortium countries are Finland, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Iceland, Norway, Poland, Sweden, and Switzerland. Bringing together their unique expertise and experience, these countries and the European Commission will acquire, host and operate the LUMI pre-exascale supercomputer in Kajaani, Finland. The participation of Belgium to LUMI is a joint effort from the federal and the 3 regional governments (BELSPO, SPW DG06, EWI and Innoviris).

Zie ook : Archief