www.belgium.be

PERSBERICHT

Positieve vibes voor het Einstein Telescope project in de Drielandenregio!

EUPEN, 30/05/2024 - De financiering voor de voorbereidende fase van het project voor de Einstein Telescope is bijna rond. Op 30 mei 2024 kwamen de ministers die verantwoordelijk zijn voor onderzoek en wetenschapsbeleid in de EMR-landen en -regio's, samen met alle belanghebbenden bij het project, bijeen om de sterke punten en de voortgang van het project te evalueren.

Naast de Nederlandse reeds goedgekeurde bijdrage, zijn er nu ook bijdragen bevestigd voor Vlaanderen, het Waalse Gewest en de federale overheid. De bijdrage van Noordrijn-Westfalen (NRW) wordt binnenkort bevestigd.

Het belangrijkste moment van de dag was de ondertekening door de ministers van een addendum bij de intentieverklaring die aanvankelijk op 26 september 2023 werd ondertekend. Dit addendum heeft tot doel de governance van het project te versterken door de verdeling van verantwoordelijkheden te verduidelijken en transparante, multilaterale besluitvormingsmechanismen in te stellen.

De ministers en belanghebbenden reisden vervolgens naar Aubel, waar proefboringen worden uitgevoerd om de geschiktheid van de locatie voor het project aan te tonen.

Sinds de laatste vergadering in september 2023 is het bod in volle gang. Er werd een volledig voortgangsverslag gepresenteerd, waarin de nadruk werd gelegd op de voortgang van de haalbaarheidsstudies en de voorbereiding van het bidbook.

Belangrijkste punten van de Einstein Telescoop:

  • Sterke politieke steun: het bod geniet sterke politieke steun in Nederland, België en Noordrijn-Westfalen en wordt geleid door een eersteklas wetenschappelijk team.
  • Diversiteit van financiering: de transnationale aard van de aanvraag zorgt voor een diversiteit aan financieringsbronnen, wat de robuustheid van het project versterkt.
  • Organisatie: de institutionele complexiteit van het MRE-landschap betekent dat de partners zeer goed georganiseerd moeten zijn en met één stem moeten spreken.
  • Ideale locatie: de locatie biedt garanties voor de kwaliteit van wetenschappelijke metingen, goede bereikbaarheid, aantrekkelijke economische vitaliteit en levenskwaliteit.
  • Een dicht wetenschappelijk en industrieel ecosysteem: de EMR-regio is de thuisbasis van geavanceerde onderzoeksinstituten en technologiebedrijven die openstaan voor internationale samenwerking.

Alleen Italië heeft een aanvraag ingediend voor een concurrerend project op Sardinië. Het project wordt in 2025/2026 geselecteerd.

Perscontacten:

[EN] [FR]  Maxime Dechamps : +32 474 75 31 83 maxime.dechamps@belspo.be
[EN] [NL]  Wim De Vos : +32 2 238 34 93 wim.devos@belspo.be

Lees meer over het project, de belanghebbenden en het adviesbureau op
https://www.einsteintelescope-emr.eu/

www.einsteintelescope-emr.eu
www.belspo.be

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Federaal België: "Deze 30 mei is een cruciale stap voor het Einstein Telescope project in de Drielandenregio. Deze symbolische site, rijk aan geschiedenis en een belangrijk centrum van wetenschappelijk en technologisch onderzoek, is de ideale omgeving voor een dergelijke transnationale samenwerking. De politieke steun en financiële bijdragen die we hebben verzameld, laten zien hoezeer we geloven in de impact en het potentieel van dit project. De Einstein Telescope wordt een vlaggenschipfaciliteit die niet alleen ons begrip van het heelal zal bevorderen, maar ook de banden tussen onze regio's en landen zal versterken en België in het centrum van de wereldwijde wetenschappelijke uitmuntendheid zal plaatsen."

Willy Borsus, vicevoorzitter van Wallonië en minister van Onderzoek en Innovatie, Wallonië: "Le Télescope Einstein est un projet d’envergure dans un secteur qui occupe une place de choix dans l’économie wallonne. Il s’agit d’un levier majeur pour toute la communauté scientifique mais aussi également un projet créateur d’emplois. Selon une étude d’EKLO, la part d’emplois générés en Wallonie par la conception, la construction et l’exploitation du Télescope Einstein peut être estimée à :

  • emplois directs : 6,24 ETP par million € investi en Wallonie
  • emplois totaux : 10,73 ETP par million € investi en Wallonie."

Jo Brouns, minister van Economie, Innovatie en Werkgelegenheid, Vlaanderen: "Grensoverschrijdende samenwerking voor een gedeelde toekomst: Vandaag versterken we onze gedeelde ambitie om de Einsteintelescoop naar onze regio te brengen. Eén wetenschappelijke infrastructuur, en enorm belangrijk voor innovatie en economische groei. Door samen te werken en onze financiën te beheren, kunnen we ervoor zorgen dat we een succesvolle kandidaat zijn voor de Einsteintelescoop."

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland: "Ik vind het heel bijzonder om met mijn Belgische en Duitse collega’s te werken aan het plan om samen de Einsteintelescoop te gaan bouwen. De waarde van zo’n telescoop voor de wetenschap en onze economieën is nauwelijks in geld uit te drukken. De locatie in de Euregio ligt in het hart van enkele van de meeste innovatieve regio’s van Europa. De Einsteintelescoop kan echt een boost geven aan de high tech industrie. We werken nu over onze grenzen heen; ik vind deze samenwerking echt een voorbeeld van hoe je een Europees project vormgeeft."

Nathanael Liminski, minister van Europese Zaken van Nordrhein-Westfalen, Duitsland: "Nordrhein-Westfalen ist bereit, seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Bewerbung für das Einstein-Telskop in der Euregio Maas-Rhein zu leisten. Das Einstein-Teleskop wäre für unsere gemeinsame Region von großem Wert und ein starkes europapolitisches Signal. Unstreitig ist, dass die Euregio Maas-Rhein mit den vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, den vielen Hightech-Unternehmen, der guten Anbindung und nicht zuletzt der Internationalität unserer Region dem Einstein-Teleskop hervorragende Rahmenbedingungen böte. Von der Bewerbung für dieses herausragende Projekt geht das wichtige Signal aus, dass wir uns in Europa noch große Forschungsprojekte zutrauen."

Stephan Satijn, gedeputeerde economie Nederlands Limburg: “Deze ministersbijeenkomsten zijn van groot belang om de voortgang van dit belangrijke project te monitoren. Ook vandaag hebben we geconstateerd dat er opnieuw stappen zijn gezet naar het uiteindelijke doel om de Einstein Telescope naar de euregio Maas-Rijn te halen.”

Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux Unie: "Ik ben erg blij dat ik betrokken ben bij deze ministeriële bijeenkomst die gewijd is aan de vestiging van de Einstein-telescoop in de Euregio Maas-Rijn. Dit project vertegenwoordigt een groot wetenschappelijk en socio-economisch potentieel voor de regio en voor Europa. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie steunt de kandidatuur van de regio om het project te huisvesten en zal zijn rol spelen in het faciliteren ervan."