NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 2: Erfgoedwetenschap ("Heritage science")

Pijler 2 "Heritage science" van het programma is gewijd aan het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het federale - cultureel, wetenschappelijk en historisch - erfgoed en in het bijzonder het erfgoed in de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s), alsook het erfgoed waarop de FWI’s hun expertise inzetten. Het potentieel betrokken erfgoed is van uiteenlopende aard: materieel/tastbaar en immaterieel /digitaal, van nationale of internationale oorsprong.

De pijler heeft als doel de wetenschappelijke expertise te mobiliseren en te ontwikkelen inzake “erfgoedwetenschap" ("Heritage Science"), te weten het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de conservatie, toegang (incl. via nieuwe ICT-middelen), interpretatie en beheer van het erfgoed, vooral met het oog op de wetenschappelijke exploitatie en de sociale valorisatie. Deze benadering, veelal interdisciplinair, bevindt zich op het kruispunt van een brede waaier aan kennis en expertise, van fundamentele wetenschappen tot humane- en kunstwetenschappen.

Het onderzoek beoogt de ondersteuning van:

 • het behoud en beheer van erfgoed en collecties, met het oog op de exploitatie, voornamelijk wetenschappelijk, via de ontwikkeling en/of het testen van best practices van technieken en methoden, van bemonstering, van digitalisering of andere beheeren conserveringsmethoden, documentatie, klassering, identificatie en toegang tot de informatie en/of toegang tot materiaal uit de collecties;

en/of

 • zijn plaatsing in sociale, artistieke, historische, geografische, milieugebonden, gezondheids-, wetenschappelijke, technische, politieke, archeologische, linguïstische, literaire, muzikale, economische of culturele context, in een synchronisch of diachronisch perspectief.

De uitvoering van deze pijler gebeurt zowel door thematische als niet-thematische oproepen. De onderzoeksprojecten zullen uitgevoerd worden door een FWI of zijn gebaseerd op de coördinatie van een FWI in samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen: de projecten hebben dus ook als uitdaging zich in te passen in de globale strategische prioriteiten van de FWI’s, op het vlak van hun wetenschappelijke expertise en/of hun missie met betrekking tot openbare dienstverlening.

Samenstelling van de comités


Thematische en non-thematische projecten (bottum-up) van de oproep 2019

AFRISURGE - Transformative Heritage: politics, peacebuilding and digital restitution of cultural heritage in contemporary Northeast DRCongo

Thematisch project
Sleutelwoorden: Customary authority, Resurgence, Digital restitution, DRCongo

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 851.314€
 • Coördinator: Vanhee Hein (MRAC-KMMA)       
 • Promotoren: Titeca Kristof (UA), Van Bockhaven Vicky (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

ARTPRESSE - Intermedial study of Belgian art as a networked structured as seen through the lens of the mass media magazines in the interbellum years

Thematisch project
Sleutelwoorden: Belgium, Magazine, Art, Photography, Media

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 712.514€
 • Coördinator: Lemmers Frédéric (KBR)   
 • Promotoren: Baetens Jan (KU Leuven), Bawin Julie (ULg), Delville Michel (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

BCCM GEN-ERA - BCCM collections in the genomic era

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Culture collection, Microorganisms, Genomics , High-Throughput Sequencing, Bioinformatics

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 297.545€
 • Coördinator: Becker Pierre (Sciensano)
 • Promotoren: Baurain Denis (ULg), Declerck Stephan (UCL), Rigouts Leen (ITG), Vandamme Peter (UGent), Wilmotte Annick (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

BePAPER - Belgian Art on Paper in a European Perspective. 1918-1950

Thematisch project
Sleutelwoorden: Art on paper, Avant-garde studies, Museum collection, Networks and dissemination, Open data, Art and cultural history

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 650.798€
 • Coördinator: Rossi-Schrimpf Inga (MRBAB-KMSKB)
 • Promotoren: Bru Sascha (KU Leuven), Draguet Michel (ULB), Truyen Frederik (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

BESOCIAL - BESOCIAL: towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Social Media, Web Archiving, Preservation, Digital collections, Digital humanities, Belgian newspapers

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 441.750€
 • Coördinator: Vandepontseele Sophie (KBR)
 • Promotoren: Mechant Peter (UGent), Michaux Benoit (UNamur), Watrin Patrick (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CT-CEPH - A fresh look at Devonian, Early Carboniferous and Latest Cretaceous to Paleogene nautilid cephalopods from Belgium: major steps in nautilus evolution revealed by micro-CT and nano-CT scanning of RBINS-RMCA type collections

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Type collections, µCT, Evolution, Digitisation efforts, Cephalopoda

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 170.898€
 • Coördinator: Mottequin Bernard (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Goolaerts Stijn (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

DATA-KBR-BE - Facilitating Data-level Access to KBR Collections for Open Science

Thematisch project
Sleutelwoorden: Open Science, Data Management, Digital Humanities, Contemporary Belgian History and Cultural Life, Digital Text Analysis, Digital Cultural Heritage

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 498.976€
 • Coördinator: Lemmens Frederic (KBR)
 • Promotoren: Van Hulle Dirk (UA), Verbruggen Christophe (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

DeepSun - Interconnection and valorisation of long-term solar datasets via deep learning

Thematisch project
Sleutelwoorden: Digital heritage, Deep learning, Solar activity, Astronomical databases, Open access

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 556.847€
 • Coördinator: Delouille Veronique (ORB-KSB)
 • Promotoren: De Vleeschouwer Christophe (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

DIGICOLJUST - Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Colonial History, Military Justice, Belgian Congo, Shared Heritage, Colonial Violence

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 314.902€
 • Coördinator: Tallier Pierre-Alain (AGR-ARA)
 • Promotoren: Henriet Benoit (VUB), Lagrou Pieter (ULB), Lauro Amandine (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

HOME - Human Remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation

Thematisch project
Sleutelwoorden: Human Remains, Legal & Ethic, Colonization , History, Repatriation, Anthropology

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 880.940€
 • Coördinator: Semal Patrick (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Couttenier Maarten (MRAC-KMMA), de Broux Pierre-Olivier (USL-B), Delvaux Luc (MRAH-KMKG), Desmyter Stijn (NICC-INCC), Louryan Stéphane (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

ICHIE - Interconnectivity of large Carnivores, Humans and Ice Age Environments

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Late Pleistocene, Stable-isotope analyses, Large carnivores including domesticated dogs, Climatic fluctuations, Neanderthals and Upper Palaeolithic Modern Humans, Extinctions

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 179.816€
 • Coördinator: Germonpré Mietje (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Boudin Mathieu (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

LORD - Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th – 18th C.

Thematisch project
Sleutelwoorden: State formation, Seigneurie, Archives, Legislation, Taxation, Lordship

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 698.515€
 • Coördinator: Verfaillie Joke (AGR-ARA)
 • Promotoren: Buylaert Frederik (UGent), Lambrecht Thijs (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

NaPol-Intel - Nationalizing Police Intelligence in Belgium (1918-1961): Democratization Processes and Bureaucratic Knowledge Practices

Thematisch project
Sleutelwoorden: History, Belgium, Archives, Police, Intelligence, Bureaucratization

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 602.732€
 • Coördinator: Amara Michaël (AGR-ARA)
 • Promotoren: De Koster Margo (UGent), Rousseaux Xavier (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: Jamart Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

POSTWAREX - The ultimate punishment: military justice and the executions of death penalties for collaborators after the Second World War in Belgium (1944-1950)

Thematisch project
Sleutelwoorden: Legal history, Penal law, Social history, Archives of the military justice system

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 293.351€
 • Coördinator: Luyten Dirk (AGR-ARA)
 • Promotoren: Horvat Stanislas (ERM-KMS)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

RETROPOLLEN - Reconstructing four decades of spatio-temporal airborne pollen levels for Belgium to assess the health impact

Thematisch project
Sleutelwoorden: Pollen, Surface air pollution, Chemistry Transport Model, Health, Pollinosis

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 830.894€
 • Coördinator: Delcloo Andy (IRM-KMI)
 • Promotoren: De Guchtenaere Ann (Zeeprev), Hendrickx Marijke (Sciensano), Hutsemékers Virginie (CELINE-IRCEL), Michils Alain (ULB), Nawrot Tim (UHasselt)
 • BELSPO programmabeheerder: Feys Véronique

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

SURA - Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels

Thematisch project
Sleutelwoorden: Historical pre-digital photos, Egyptology, Archaeology, Valorisation of unexplored heritage, Metadata, Digital imaging

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 297.567€
 • Coördinator: Claes Wouter (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: De Meyer Marleen (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

TOCOWO - In support of the international travel of ethnographic collections: Identification of wood on Congolese objects using micro- an sub micron Tomography

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Wood anatomy, African artefacts, Conservation, Travelling exhibitions, Micro-CT and sub-micron CT, CITES

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 218.732€
 • Coördinator: Genbrugge Siska (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Beeckman Hans (MRAC-KMMA), Van den Bulcke Jan (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Calvo Del Castillo Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra