NL FR EN
www.belgium.be

Welkom op de website van het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks).

 • BRAIN-be 2.0 laat toe om dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke excellentie en die Europees en internationaal zijn verankerd, zowel tegemoet te komen aan de kennisbehoeften van de federale departementen als om het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te ondersteunen.

  Het kaderprogramma BRAIN-be 2.0 is opgebouwd rond 3 pijlers:

  Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld.
  Pijler 2: Erfgoedwetenschap
  Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen.

  BRAIN-be 2.0 staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universiteiten, hogescholen, publieke wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk.
Het programma BRAIN-be 2.0

Het programma BRAIN-be 2.0

 • Kom meer te weten over de historiek, de doelstellingen, de beheersstructuur en het programma.
De projecten

De projecten

 • Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld.
  Pijler 2: Erfgoedwetenschap
  Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen.
Documenten promotoren

Documenten promotoren

 • Documenten specifiek voor de promotoren kan je hier terugvinden.
Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

 • BRAIN-be 2.0 laat toe om, via de onderzoeksprioriteiten binnen de pijlers, deel te nemen aan transnationale programma's zoals de ERA-NETs en JPI's waarbij BELSPO betrokken is.