NL FR EN
www.belgium.be

Oproepen tot voorstellen

Open oproepen

Afgesloten oproepen

Oproep evaluatie van de effecten van een collectieve arbeidstijdverkorting
Op 17 februari 2023 keurde de Ministerraad het Actieplan goed voor de uitvoering van de maatregelen die werden vastgelegd tijdens de Werkgelegenheidsconferentie van 2021. Een van deze maatregelen betreft de Collectieve arbeidsduurvermindering en de vierdagenweek .

Oproep 2022-2023
De 3e en laatste oproep tot voorstellen:
Pillar 1 "Challenges and knowledge of the living and non-living world"
Pillar 2 "Heritage Science".
Pillar 3 "Federal societal challenges".


Oproepen 2020-2021

Oproep tot thematische en bottom-up voorstellen voor de
Pijler 2 "Heritage Science".
Oproep tot thematische en bottom-up voorstellen voor de
Pijler 1 "Challenges and knowledge of the living and non-living world" en
Pijler 3 "Federal societal challenges".


Oproep 2019
:
Thematische en niet-thematische projeten (bottom-up en PhD) van de Pijlers 1, 2 en 3

Kalender

Het kaderprogramma BRAIN-be 2.0 wordt uitgevoerd over een periode van 6 jaar (2018-2023). Het programma is opgebouwd rond 3 Pijlers.
De indicatieve kalender en begroting voor de oproepen tot het indienen van voorstellen zijn als volgt:

Beschikbaar budget in KEUR

Oproep
2019

Oproep
2020-2021

Oproep
2022-2023

TOT

Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld

11.407

11.407

11.407

34.221

Pijler 2: Erfgoedwetenschap

8.703

8.703

8.703

26.109

Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen

9.290

9.290

9.290

27.870