NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld


Pijler 1 omvat een strategisch thematisch gedeelte (Pijler 1A) en een niet-thematisch gedeelte (Pijler 1B).

Pijler 1A: De Federale bijdrage aan de uitdagingen van global change

Pijler 1A draagt bij tot de ontwikkeling van onmisbare kennis die de beslissingen verduidelijkt die op korte, middellange en lange termijn door de Federale overheid dienen te worden genomen om het hoofd te bieden aan global change.

Het doel van pijler 1A is een beroep te doen op de rijke, in de FWI's aanwezige expertise om, samen met alle universiteiten van het land, in te spelen op onderzoeksprioriteiten die aansluiten op geïdentificeerde uitdagingen op Europees en internationaal vlak (bijv. door het programma H2020, Belmont Forum, IPCC, IPBES, EMB, SCAR, de strategische agenda's van de JPIs waaraan BELSPO bijdraagt... ).

Die uitdagingen op onderzoeksvlak worden geleid door de internationale verbintenissen die België heeft onderschreven (CBD, SDG-2030, de klimaatconventie en het akkoord van Parijs, het Antarcticaverdrag, OSPAR).

Zij hebben onder andere betrekking op: het onderzoek ter ondersteuning van het akkoord van Parijs (met name de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden), de bescherming van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, de bescherming van het natuurlijke milieu voor de gezondheid, de natuurlijke risico's, de duurzame exploitatie van hulpbronnen.

→ de uitvoering van pijler 1A gebeurt via thematische oproepen.

Pijler 1B: De bijdrage van de FWI's aan de kennis van het systeem aarde en van het heelal

Pijler 1B draagt bij tot de versterking van de kennis over de levende (bijv. evolutie) en nietlevende wereld (bijv. componenten van het systeem aarde en van het heelal). De pijler is opgebouwd rond specifieke en innovatieve expertise die eigen is aan de FWI's en die aansluit op de strategische onderzoeksuitdagingen.

→ de uitvoering van pijler 1B gebeurt via niet-thematische oproepen.

Deze projecten hebben als doel het wetenschappelijk potentieel van Federale Wetenschappelijke Instellingen (FSI's) te ondersteunen in hun specifieke expertisegebied en / of opdrachten. Deze projecten kunnen alleen door FWI's worden ingediend.

Samenstelling van de comités

PROJECTEN


Thematische en non-thematische projecten (bottom-up) van de oproep 2022-2023

AGROFLUX - Improving the agrosystem GHG budget through data-assimilation of surface fluxes

Thematisch project
Sleutelwoorden: Eddy-covariance flux measurements, Large-eddy simulation, Data assimilation , GHG budget of agrosystems, UAV flight optimization

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 956.196€
 • Coördinator: Chatelain Philippe (UCLouvain)      
 • Promotoren: Heinesch Bernard (ULiège), Laffineur Quentin (IRM-KMI), Meyers Johan (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CLOSE-UP - Campfires, Loops, and Oscillations in the Solar EUV atmosphere at Unprecedented Precision

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Sun: corona, Sun: UV radiation, Sun: flares , Instrumentation: high angular resolution, Sun: oscillations, Methods: statistical

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 489.199€
 • Coördinator: Verbeeck Francis (KSB-ORB)      
 • Promotoren: Van Doorsselaere Tom (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

CORDEX.be II - COmbining Regional Downscaling EXpertise in Belgium II

Thematisch project
Sleutelwoorden: Climate change, climate impacts, convection permitting models , climate extremes, climate projections, climate services

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 950.919€
 • Coördinator: Termonia Piet (IRM-KMI)       
 • Promotoren: Caluwaerts Steven (UGent), Fettweis Xavier (ULiège), Lefebre Filip (VITO), Van Lipzig Nicole (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

DAMOCO - Closing the DAta gap to develop Land Surface MOdels for COngo Basin forests

Thematisch project
Sleutelwoorden: Congo Basin, forest resilience, carbon balance , tipping point, biodiversity, ecosystem service

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 983.320€
 • Coördinator: Verbeeck Hans (UGent)       
 • Promotoren: Boeckx Pascal (UGent), Fayolle Adeline (ULiège), Hubau Wannes (MRAC-KMMA), Angoboy Bhély (INERA - RD Congo), Makana Jean-Rémy (UNIKIS - RD Congo)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

DERISC - Deep learning gebaseerde waarschuwingen van extreme neerslag en overstromingen door naadloze voorspellingen

Thematisch project
Sleutelwoorden: Deep learning, extreme precipitation, floods , early warning system, model calibration, downscaling

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 741.404€
 • Coördinator: De Cruz Lesley (IRM-KMI)      
 • Promotoren: Munteanu Adrian (VUB), Willems Patrick (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

E-TREND - Extensible Tools for Renewable ENergy Decision making

Thematisch project
Sleutelwoorden: Energy meteorology, Wind energy, PV energy , Climate services, Machine learning, Statistical postprocessing

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 1.027.486€
 • Coördinator: Termonia Piet (IRM-KMI)      
 • Promotoren: Gordon Ivan (IMEC), Hellinckx Peter (UAntwerpen), Meyers Johan (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

FOURCAST - FOrest cold and URban heat island effects on Climate Adaptation of biodiversity at different Spatial and Temporal scales

Thematisch project
Sleutelwoorden: Climate change, Adaptation, Biodiversity , Urban Heat Island, Natural history collections

 • Projectduur: 01/02/2023 - 01/05/2027
 • Budget: 999.431€
 • Coördinator: Vandelook Filip (APM)       
 • Promotoren: Caluwaerts Steven (IRM-KMI), De Frenne Pieter (UGent), De Vos Bruno (INBO), Hendrickx Frederik (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

GEOTROP - GEOmorfische gevaren en samengestelde gebeurtenissen in een veranderend tropisch Oost Afrika

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Natural hazards, Climatology and climate change, Geomorphology , Land use/land cover change, Earth observation from space , Machine learning

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2025
 • Budget: 249.772€
 • Coördinator: Dewitte Olivier (MRAC-KMMA)       
 • Promotoren: Thiery Wim (VUB), D'Oreye Nicolas (NMHH/ECGS - Lux), Malet Jean-Philippe (CNRS/EOST - France), Zscheischler Jakob (UFZ - Germany)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

INT-ORB - Een zelfconsistente studie van de interne evolutie van ijsmanen gekoppeld aan de evolutie van baanbeweging en van dissipatie in de centrale planeet

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Planetology, Natural satellites, Giant planets , Structure and evolution, Fluid mechanics, Celestial mechanics

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 393.791€
 • Coördinator: Van Hoolst Tim (KSB-ORB)   
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

LEAP - Learning from the past: The impact of abrupt climate changes on society and environment in Belgium

Thematisch project
Sleutelwoorden: Climate hazards, vegetation dynamics, vulnerable societies , resilience, climatic and environmental change

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2025
 • Budget: 998.036€
 • Coördinator: Deforce Koen (KBIN-IRSNB)       
 • Promotoren: Boudin Mathieu (KIK-IRPA), Crombé Philippe (UGent), Snoeck Christophe (VUB), Verheyden Sophie (KBIN-IRSNB)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

MODEVECO - Studie van de vector competentie en andere aspecten van de vector capaciteit van Belgische mugen voor zoönotische flavivirussen, met focus op West Nile virus en Japanese encephalitis virus

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Vector-borne diseases, west-nile virus, mosquitoes , japanese encephalitis virus, vector-competence

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 492.438€
 • Coördinator: De Regge Nick (Sciensano)      
 • Promotoren: Cargnel Mickaël (Sciensano), Sohier Charlotte (Sciensano)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

MOMENTUM - MesOscale Modelling for ExoMars TGO/NOMAD To Understand gravity waves in the Martian atmosphere

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Mars atmosphere, Ice clouds, Mesoscale modelling , Microphysics, Gravity waves, Parameterisations

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2024
 • Budget: 233.620€
 • Coördinator: Neary Lori (IASB/BIRA)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

PLATINUM - PLAnetary plasma Turbulence and Intermittency – coupling with interplanetary transients from data analysis and NUmerical Modelling

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Turbulence, complexity, coronal mass ejections , planetary magnetospheres, solar wind, time series analysis

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 458.737€
 • Coördinator: Echim Marius (IASB-BIRA)       
 • Promotoren: Lapenta Giovanni (KU Leuven), Rodriguez Luciano (ORB/KSB), Teodorescu Eliza (ISS - Romania)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

RECARBON - Restoring carbon sinks in floodplains through different land use practices

Thematisch project
Sleutelwoorden: Carbon sink, green deal, rewetting , floodplain, climate mitigation, land management

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 1.039.213€
 • Coördinator: Verstraeten Gert (KU Leuven)        
 • Promotoren: Boudin Mathieu (IRPA-KIK), Lettens Suzanna (INBO), Meersmans Jeroen (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

TAPIOWCA - long-Term Assessment, Proxies and Indicators of Ozone and Water vapour changes affecting Climate and Air quality

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Distribution, variability and trends of O3 & H2O, Attribution of atmospheric composition changes, International assessments of air quality & climate , Data harmonisation and valorisation

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2025
 • Budget: 285.672€
 • Coördinator: Hubert Daan (BIRA-IASB)      
 • Promotoren: Coheur Pierre (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

UNTANGLE - Understanding the role of transposons as novel forces in genomic landscapes

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Evolution, transposons, asexuality , adaptations, genomics

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 246.771€
 • Coördinator: Schön Isa (KBIN-IRSNB)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

VERBE - Towards a greenhouse gas emission monitoring and VERification system for Belgium

Thematisch project
Sleutelwoorden: ICOS, greenhouse gases, emissions , Belgium, monitoring and verification support, remote sensing

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 724.813€
 • Coördinator: De Mazière Martine (BIRA-IASB)       
 • Promotoren: Gielen Bert (UAntwerpen), Heinesch Bernard (ULiège), Marshall Julia (DLR - Germany), Ramonet Michel (CEA - France)
 • BELSPO programmabeheerder: BELSPO: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra


Thematische en non-thematische projecten (bottom-up en PhD) van de oproep 2020-2021

BELSHAKE - Database en modellering van grondbewegingen door aardbevingen in België

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Seismology, Earthquake ground motion, Intraplate, Crustal attenuation, Seismic hazard

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 318.780€
 • Coördinator: Vanneste Kris (ORB-KSB)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

BG-PART - BioGeochemical PARTicle interactions and feedback loops on the Belgian Continental Shelf

Thematisch project
Sleutelwoorden: Suspended particulate matter, Flocculation, Phytoplankton , Transparent exopolymer particles, Organic suspended matter composition, Turbidity

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 906.418€
 • Coördinator: Desmit Xavier (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: De Rijcke Maarten (VLIZ), Sabbe Koen (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

CRIM-BIODIV - Crimineel gedrag tegen biodiversiteit

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Biodiversity, Environment, Behavior, Inequalities, Deviance, Representations

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2023
 • Budget: 279.456€
 • Coördinator: Jonckheere Alexia (NICC-INCC)    
 • Promotoren: Pütz Jean-François (IEW)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

CS-MASK - Crowd-Sourced data for atmospheric Modelling At Sub-Kilometric scale

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Hectometric resolution modelling, Urban climate, Numerical weather prediction, Crowd-sourced data

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 321.280€
 • Coördinator: Termonia Piet (IRM-KMI)    
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

DELPHI - Deep Learning voorspelling en achteraf van de initiatie van zonnevlammen

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Solar flares, Machine learning, Space weather , Deep learning, Forecast, CNN visualization

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 499.969€
 • Coördinator: Dolla Laurent  (ORB-KSB)    
 • Promotoren: Lapenta Giovanni (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

EQUATOR - Emission QUantification of Atmospheric tracers in the Tropics using ObseRvations from satellites

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Land-atmosphere interactions, Biogenic VOC emissions, Tropical atmosphere, Nitrogen oxides emissions, Multi-species satellite observations, Modelling

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 271.832€
 • Coördinator: Stavrakou Trisevgeni  (IASB-BIRA)    
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

HabitAnt - Bewoonbaarheid in Antarctische meren in verleden en toekomst: successie, kolonisatie, uitsterven en overleven in glaciale refugia

Thematisch project
Sleutelwoorden: Antarctica, Succession, Lakes , Colonization, Glacial refugia, Extinction

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 871.394€
 • Coördinator: Verleyen Elie (UGent)    
 • Promotoren: Schön Isabelle (IRSNB-KBIN), Wilmotte Annick (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

IPA - Impact of Planetary magnetisation on Atmospheric erosion

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Sun, Magnetosphere, Ionosphere , Atmospheric erosion, Terrestrial planets, Semi-empirical modelling

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 256.357€
 • Coördinator: Maggiolo Romain (IASB-BIRA)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Impact of Planetary magnetisation on Atmospheric erosion (IPA)
  • Summary: Impact of Planetary magnetisation on Atmospheric erosion (IPA)

KEAFish - De biodiversiteit, biogeografie en evolutionaire geschiedenis van de noordelijke bekkens van de Grote Afrikaanse Meren: de enigmatische visfauna's van de Kivu-, Edward- en Albertmeersystemen gereviseerd

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Africa, fishes, rift-valley lakes , biogeography, evolution, biodiversity

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 487.668€
 • Coördinator: Snoeks Jos (MRAC-KMMA)    
 • Promotoren: Decru Eva (KU Leuven), Svardal Hannes (UAntwerpen), Van Steenberge Maarten (IRSNB-KBIN), Kisekelwa Tchalondawa (ISP Bukavu), Okello William (NaFIRRI Uganda)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

NITROPOL-BE - Impact van stikstofdepositie in de natuurlijke omgeving op pollenallergie en luchtweginfecties in België

Thematisch project
Sleutelwoorden: Biodiversity loss, Environmental degradation, Soil nutrient imbalances, Natural risk, Human respiratory health, Global change

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 1.406.185€
 • Coördinator: Aerts Raf (Sciensano)
 • Promotoren: Bruffaerts Nicolas (Sciensano), Devleesschauwer Brecht (Sciensano), Honnay Olivier (KU Leuven), Linard Catherine (UNamur), Schrijvers Rik (KU Leuven), Speybroeck Niko (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

OUTFLOW - Quantifying the cOntribUTion of Fouling fauna to the Local carbon budget of an Offshore Wind farm

Thematisch project
Sleutelwoorden: Offshore wind farm, Sediments, Fouling fauna, Benthos, Faecal pellets, Blue Carbon

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 624.237€
 • Coördinator: Vanaverbeke Jan (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Boeckx Pascal (UGent), Moens Tom (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

Paradi²s - PARAsitic DIversity, vectors, host and transfers in Early Cretaceous DInosauraSsociated vertebrates

Thematisch project
Sleutelwoorden: Palaeoparasites, fossil stools, host transfers , terrestrial vertebrates, amber, ectoparasites

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 738.324€
 • Coördinator: Godefroit Pascal (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Baele Jean-Marc (UMONS), Claerebout Edwin (UGent), Claeys Philippe (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

PORTAL - PhOtotrofie on Rocky habiTAble pLaneten

Thematisch project
Sleutelwoorden: Habitability, Early Life, Phototrophy , Exoplanets, Astrobiology, Biosignatures

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 951.058€
 • Coördinator: Javaux Emmanuelle (ULiège)
 • Promotoren: Cardol Pierre (ULiège), Dehant Veronique (ORB-KSB), Gillon Michaël (ULiège), Lara Yannick (ULiège), Van Hoolst Tim (ORB-KSB), Martin Turbet (Obervatoire de Genève), Noack Lena (FUBerlin), Selsis Franck (LAB Bordeaux)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

REGE+ - Regeneratie van bos bij milieu- en klimaatveranderingen

Thematisch project
Sleutelwoorden: Forest regeneration, Forest dynamics simulation, Process-based modelling, Forest resilience, Climate change, Forest and wildlife management

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 711.035€
 • Coördinator: Jonard Mathieu (UCLouvain)
 • Promotoren: Ligot Gauthier (ULiège), Van Schaeybroeck Bert (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

TANGO - Kantelpunten in de leefbaarheid van Antarctische kustecosystemen onder toekomstige scenario’s van klimaatverandering

Thematisch project
Sleutelwoorden: Antarctic Climate Change, tipping points, Benthos, species interactions, Traits, Carbon cycling

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 936.636€
 • Coördinator: Vanreusel Ann (UGent)
 • Promotoren: Danis Bruno (ULB), Delille Bruno (ULiège), Schön Isa (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

VERTIGO - Deciphering early stages of VERTebrate evolution: insights from long IGnored Belgian Devonian fossil Organisms

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Soft-bodied chordates, Belgium, Devonian, euphaneropids, Vertebrates

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 154.551€
 • Coördinator: Mottequin Bernard (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Gueriau Pierre (UNIL Lausanne), MNHN Paris Janvier Philippe
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie


Thematische en non-thematische projecten (bottom-up en PhD) van de oproep 2019

CLIMB - Hoe beïnvloeden aerosol-wolken-interacties de massabalans van de oppervlakte in Oost-Antarctica?

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Atmospheric Aerosol, aerosol-clouds-precipitation interaction, ice nucleating particles, Regional climate modelling, Belgian Antarctic station, East Antarctic Climate

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 376.450€
 • Coördinator: Mangold Alexander (IRM-KMI)       
 • Promotoren: van Lipzig Nicole (KU Leuven), Van Roozendael Michel (IASB-BIRA), Walgraeve Christophe (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: How do aerosol-CLoud Interactions influence the surface Mass Balance in East Antarctica? (CLIMB)
  • Samenvatting: Hoe beïnvloeden aerosol-wolken-interacties de massabalans van de oppervlakte in Oost Antarctica ? (CLIMB)
  • Résumé: Comment les interactions nuages-aérosols influencent-elles le bilan de masse en surface dans la partie orientale de l’Antarctique ? (CLIMB)
  • Summary: How do aerosol-CLoud Interactions influence the surface Mass Balance in East Antarctica? (CLIMB)

COFFEEBRIDGE - Kennis overbruggen naar het veld: een evaluatie van het agronomische en sociaal-economische potentieel van genetische bronnen van Robusta-koffie als cash crop in het Congobekken

Thematisch project
Sleutelwoorden: Congo Basin, Socio-economic survey, Agriculture, Soil science, Valorization of Robusta coffee genetic resources, Cash crop

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 958.725€
 • Coördinator: Stoffelen Piet (APM)       
 • Promotoren: Amara Michaël (AGR-ARA), Merckx Roeland (KU Leuven), Segers Yves (KU Leuven), Stévigny Caroline (ULB), Trefon Théodore (MRAC-KMMA), Verbist Bruno (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

COPE - Behoudbeheer van polaire ecosystemen: het gebruik van genomische benaderingen om connectiviteit te bestuderen

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Antarctica, Adaptation, Climate change, Genomics

 • Projectduur: 16/12/2019-16/03/2024
 • Budget: 511.734€
 • Coördinator: Schon Isa (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: Volckaert Filip (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

DESIGNATE - Decision Support under Uncertainty for Geothermal Applications

Thematisch project
Sleutelwoorden: Geothermal energy, Reservoir modelling, Techno-economic simulation, Environmental analysis

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 1.000.217€
 • Coördinator: Welkenhuysen Kris (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: Kaufmann Olivier (UMONS), Laenen Ben (VITO), Compernolle Tine (UA)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

DESIRED - Differentiatieprocessen traceren met behulp van siderofiele elementen, van meteorieten tot gigantische ertsafzettingen

Thematisch project
Sleutelwoorden: Siderophile element, Meteorite, Raw material, Impact, Earth differentiation

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 643.755€
 • Coördinator: Decrée Sophie (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: Debaille Vinciane (ULB), Goderis Steven (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

GEOCAMB - Geothermal Energy Potential in Cambrian rocks focusing on public buildings

Thematisch project
Sleutelwoorden: Geothermal Potential in Cambrian rocks, Monitoring and long term performance, Public buildings, Geophysical investigation, Geological and hydrogeological exploration, Environmental Impacts

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 1.093.236€
 • Coördinator: Petitclerc Estelle (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Gerard Pierre (ULB), Van Lysebetten Gust (CSTC), Van Noten Koen (ORB-KSB), Walraevens Kristine (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

ISeBAF - Insect Service and Biodiversity in Agroecological Farming

Thematisch project
Sleutelwoorden: Agroecology, pollinators, insect pests , cucurbits, insect service, biodiversity

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 947.630€
 • Coördinator: Virgilio Massimiliano (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Boevé Jean-Luc (IRSNB-KBIN), Vereecken Nicolas J. (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

LASUGEO - Monitoring LAnd SUbsidence caused by Groundwater exploitation through gEOdetic measurements

Thematisch project
Sleutelwoorden: Land subsidence, Groundwater exploitation, SAR interferometry, Gravity, Hydrogeology, GPS stations

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 1.050.448€
 • Coördinator: Devleeschouwer Xavier (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Dassargues Alain (ULiège), Van Camp Michel (ORB-KSB), Walraevens Kristine (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

LEGO-BEL-AQ - Low-Earth and Geostationary Observations of BELgian Air Quality

Thematisch project
Sleutelwoorden: Air quality policy, Nitrogen dioxide, Satellite remote sensing , Fossil fuel, LEO+GEO constellation

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2024
 • Budget: 375.951€
 • Coördinator: Verhoelst Tijl (IASB-BIRA)
 • Promotoren: Fierens Frans (CELINE-IRCEL)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Low-Earth and Geostationary Observations of Belgian Air Quality (LEGO-BEL-AQ)
  • Samenvatting: Low-Earth and Geostationary Observations of Belgian Air Quality (LEGO-BEL-AQ)
  • Résumé: Low-Earth and Geostationary Observations of Belgian Air Quality (LEGO-BEL-AQ)
  • Summary: Low-Earth and Geostationary Observations of Belgian Air Quality (LEGO-BEL-AQ)

LIBS-SCReeN - Screening van kritieke grondstoffen met behulp van nieuwe LIBS-technieken – van exploratie tot (post)waardering

Thematisch project
Sleutelwoorden: Critical Raw Materials, Chemometrics, Historic Mines, Deep learning, LIBS

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 1.024.594€
 • Coördinator: Burlet Christian (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Baele Jean-Marc (UMONS), Croitor Sava Anca (KU Leuven), Giaro Philippe (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

MICROBE - Mars en de isotopenverhouding van water: budget en evolutie

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Mars Atmosphere, Surface-atmosphere interaction, Isotopic fractionation, Atmospheric escape, Photochemistry, Modeling

 • Projectduur: 15/12/2019 – 15/03/2024
 • Budget: 390.201€
 • Coördinator: Erwin Justin (IASB-BIRA)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

MicroResist - De rol van het slakken microbioom in hun resistentie tegen parasitaire infecties

Non-thematisch project (PhD)
Sleutelwoorden: Schistosomiasis, Microbiome, Parasite resistance, Museum collections, Transplant experiments

 • Projectduur: 15/12/2019 – 15/03/2024
 • Budget: 319.940€
 • Coördinator: Huyse Tine (MRAC-KMMA)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

PREDICT - Fase overgangen van zouten bij veranderende klimaatomstandigheden

Non-thematisch project (PhD)
Sleutelwoorden: Salt Mixture, Phase Transitions, Crystallization, Climate, Conservation

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 362.102€
 • Coördinator: De Clercq Hilde (IRPA-KIK)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

SeVoCo - Semi-vluchtige stoffen in een komeet

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Atmosphere, Comets, Composition

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 241.777€
 • Coördinator: Dhooghe Frederik (IASB-BIRA)
 • Promotoren: Cessateur Gaël (IASB-BIRA), De Keyser Johan (IASB-BIRA), Jehin Emmanuel (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

STEM - De structuur en evolutie van de kern van Mercurius

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Planetology, Mercury, Planet interior, Planetary geodesy

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2022
 • Budget: 196.200€
 • Coördinator: Van Hoolst Tim (ORB-KSB)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM)
  • Samenvatting: The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM)
  • Résumé: The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM)
  • Summary: The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM)

SWiM - Modellering van de zonnewind met EUHFORIA voor nieuwe ruimtemissies in de heliosfeer

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Solar corona, Solar wind, Coronal mass ejections, Space weather, MHD simulations

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 503.028€
 • Coördinator: Magdalenic Jasmina (ORB-KSB)    
 • Promotoren: Poedts Stefaan (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van de oproep BiodivERsA-BiodivHealth

BIODIV-AFREID - Biodiversity changes in African forests and Emerging Infectious Diseases: should we worry?

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 200.000€
 • Coördinator: Verheyen Erik (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

BIODIV-AFREID-Topup - Biodiversity changes in African forests and Emerging Infectious Diseases: should we worry?

 • Projectduur: 1 jaar
 • Budget: 33.664€
 • Coördinator: Verheyen Erik (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra


Projecten gefinancierd in het kader van de oproep Biodiversa+ - BiodivRestore

InterRest - Interactive effects of local and landscape scale restoration of semi-natural grasslands and agricultural fields on species interactions and ecosystem functions in different social-ecological systems

 • Projectduur: 01/05/2022 - 30/06/2025
 • Budget: 146.321€
 • Coördinator: Jacquemyn Hans (KU Leuven)      
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: Aline van der Werf

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van de oproep Biodiversa+ - BiodivProtect

DarCo - De verticale dimensie van behoud: een kosteneffectief plan om ondergrondse ecosystemen op te nemen in de biodiversiteits en klimaatveranderingsagenda's voor de periode na 2020

 • Projectduur: 15/12/2022 - 15/01/2026
 • Budget: 150.045€
 • Coördinator: Flot Jean-François (ULB)     
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: Aline van der Werf

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Oceans

HOTMIC - Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 229.000€
 • Coördinator: Vanreusel Ann (UGent)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Oceans Next Generation Climate Science in Europe for Oceans

ANDROMEDA - Analytische technieken voor de kwantificatie van micro- en nanopartikels en hun degradatie in het mariene milieu

 • Projectduur: 1/04/2020 - 31/03/2023
 • Budget: 249.000€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: De Witte Bavo (ILVO), Everaert Gert (VLIZ)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA)
  • Samenvatting: Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA)
  • Résumé: Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA)
  • Summary: Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA)

CE2COAST - Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

 • Projectduur: 1/05/2020 - 31/12/2022
 • Budget: 250.000€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Gregoire Marilaure (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

MEDLEY - MixED Layer hEterogeneitY

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2024
 • Budget: 181.550€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Fichefet Thierry (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

RESPONSE - Naar een risicobeoordeling van microplasticverontreiniging in mariene ecosystemen

 • Projectduur: 1/04/2020 – 31/03/2023
 • Budget: 250.000€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Blust Ronny (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

ROADMAP - De rol van oceaandynamica en interacties tussen oceanen en atmosfeer in het aansturen van klimaatvariaties en toekomstige projecties van extreme gebeurtenissen met een relevante impact

 • Projectduur: 1/04/2020 - 31/12/2022
 • Budget: 242.250€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Vannitsem Stéphane (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Climate AXIS

LAMACLIMA - Land management for climate mitigation and adaptation

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 199.993€
 • Coördinator: Thiery Wim (VUB)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

MAPPY - Multisectoral analysis of climate and land use change impacts on pollinators, plant diversity and crop yields

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 84.943€
 • Coördinator: Dendoncker Nicolas (UNamur)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Multisectoral Analysis of climate and land use change impacts on pollinators, plant diversity and crops yields (MAPPY-BE)


Projecten gefinancierd in het kader van de oproep Biodiversa+ - BiodivClim

EPICC - Milieubeleidsinstrumenten voor de gehele goederenketen (EPICC): Vergelijking van multi level governance voor biodiversiteitsbescherming en klimaatactie in Brazilië, Colombia en Indonesië

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 199.393€
 • Coördinator: Ferrando Tomaso (UAntwerpen)
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

EPICC-Topup - Milieubeleidsinstrumenten voor de gehele goederenketen (EPICC): Vergelijking van multi level governance voor biodiversiteitsbescherming en klimaatactie in Brazilië, Colombia en Indonesië

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 149.580€
 • Coördinator: Ferrando Tomaso (UAntwerpen)
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

MixForChanges - Gemengde bosaanplanten voor mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2024
 • Budget: 250.000€
 • Coördinator:        
 • Promotoren: Baeten Lander (UGent), Declerck Stephan (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

PRINCESS - Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society

 • Projectduur: 15/12/2020-14/03/2024
 • Budget: 249.238 €
 • Coördinator:      
 • Promotoren: Verbruggen Erik (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Oceans - Healthy Oceans and Seas - Aquatic Pollutants call

PARRTAE - Onderzoeken van antibioticaresiduen en resistentietransfer in aquatische milieus

 • Projectduur: 1/09/2021 – 1/12/2024
 • Budget: 250 000€
 • Coördinator: Heyndrickx Marc (ILVO)       
 • Promotor:
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van de oproep Biodiversa+ - BiodivMon

BIG_PICTURE - Developing data management and analytical tools to integrate and advance professional and citizen science camera-trapping initiatives across Europe

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 199 424€
 • Coördinator:        
 • Promotor: Reyserhove Lien (INBO)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CoForFunc - Toward a biome-scale monitoring of the Congo basin FORest FUNCtional composition

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 211 055 €
 • Coördinator:
 • Promotor: Bastin Jean-François (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

DNASense - From gene to landscapes: development of environmental impact assessment tools for marine biodiversity monitoring using eDNA and remote sensing techniques

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 211 740€
 • Coördinator:        
 • Promotoren: Derycke Sofie (ILVO), Moens Tom (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

GINAMO - Genetic Indicators for NAture Monitoring

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 211 344€
 • Coördinator:        
 • Promotoren: Mergeay Joachim (INBO), Galbusera Peter (KMDA)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

HiRAD - Harmonizing and integrating Radar-based approaches for monitoring Aerial bioDiversity

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 211 447€
 • Coördinator:        
 • Promotor: Desmet Peter (INBO)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

MonitAnt - Developing a European-level Monitoring strategy for mound- building Formica Ants and symbiont communities residing in nest mounds

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 211 268€
 • Coördinator:        
 • Promotor: Dekoninck Wouter (IRSNB/KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

NorTrack - The Northeast Atlantic Marine Tracking Network

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 211 420€
 • Coördinator:        
 • Promotor: Reubens Jan (VLIZ)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

Sub-BioMon - Developing and testing approaches to monitor subterranean biodiversity in karst

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 212 500€
 • Coördinator:        
 • Promotor: Flot Jean-Francois (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

TRANSPONDER - Transnational biodiversity and ecosystem assessment approaches for pondscapes in Europe

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 210 854€
 • Coördinator:        
 • Promotor: De Meester Luc (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

WOBEC - Weddell Sea Observatory of Biodiversity and Ecosystem Change

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 211 811€
 • Coördinator:        
 • Promotor: Van De Putte Anton (IRSNB/KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra