NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld


Pijler 1 omvat een strategisch thematisch gedeelte (Pijler 1A) en een niet-thematisch gedeelte (Pijler 1B).

Pijler 1A: De Federale bijdrage aan de uitdagingen van global change

Pijler 1A draagt bij tot de ontwikkeling van onmisbare kennis die de beslissingen verduidelijkt die op korte, middellange en lange termijn door de Federale overheid dienen te worden genomen om het hoofd te bieden aan global change.

Het doel van pijler 1A is een beroep te doen op de rijke, in de FWI's aanwezige expertise om, samen met alle universiteiten van het land, in te spelen op onderzoeksprioriteiten die aansluiten op geïdentificeerde uitdagingen op Europees en internationaal vlak (bijv. door het programma H2020, Belmont Forum, IPCC, IPBES, EMB, SCAR, de strategische agenda's van de JPIs waaraan BELSPO bijdraagt... ).

Die uitdagingen op onderzoeksvlak worden geleid door de internationale verbintenissen die België heeft onderschreven (CBD, SDG-2030, de klimaatconventie en het akkoord van Parijs, het Antarcticaverdrag, OSPAR).

Zij hebben onder andere betrekking op: het onderzoek ter ondersteuning van het akkoord van Parijs (met name de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden), de bescherming van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, de bescherming van het natuurlijke milieu voor de gezondheid, de natuurlijke risico's, de duurzame exploitatie van hulpbronnen.

→ de uitvoering van pijler 1A gebeurt via thematische oproepen.

Pijler 1B: De bijdrage van de FWI's aan de kennis van het systeem aarde en van het heelal

Pijler 1B draagt bij tot de versterking van de kennis over de levende (bijv. evolutie) en nietlevende wereld (bijv. componenten van het systeem aarde en van het heelal). De pijler is opgebouwd rond specifieke en innovatieve expertise die eigen is aan de FWI's en die aansluit op de strategische onderzoeksuitdagingen.

→ de uitvoering van pijler 1B gebeurt via niet-thematische oproepen.

Deze projecten hebben als doel het wetenschappelijk potentieel van Federale Wetenschappelijke Instellingen (FSI's) te ondersteunen in hun specifieke expertisegebied en / of opdrachten. Deze projecten kunnen alleen door FWI's worden ingediend.

Samenstelling van de comités


Thematische en non-thematische projecten (bottum-up en PhD) van de oproep 2020-2021

BELSHAKE - Database en modellering van grondbewegingen door aardbevingen in België

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Seismology, Earthquake ground motion, Intraplate, Crustal attenuation, Seismic hazard

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 318.780€
 • Coördinator: Vanneste Kris (ORB-KSB)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

BG-PART - BioGeochemical PARTicle interactions and feedback loops on the Belgian Continental Shelf

Thematisch project
Sleutelwoorden: Suspended particulate matter, Flocculation, Phytoplankton , Transparent exopolymer particles, Organic suspended matter composition, Turbidity

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 906.418€
 • Coördinator: Desmit Xavier (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: De Rijcke Maarten (VLIZ), Sabbe Koen (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CRIM-BIODIV - Crimineel gedrag tegen biodiversiteit

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Biodiversity, Environment, Behavior, Inequalities, Deviance, Representations

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2023
 • Budget: 279.456€
 • Coördinator: Jonckheere Alexia (NICC-INCC)    
 • Promotoren: Pütz Jean-François (IEW)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

CS-MASK - Crowd-Sourced data for atmospheric Modelling At Sub-Kilometric scale

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Hectometric resolution modelling, Urban climate, Numerical weather prediction, Crowd-sourced data

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 321.280€
 • Coördinator: Termonia Piet (IRM-KMI)    
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

DELPHI - Deep learning prediction and hindsight of flare initiation

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Solar flares, Machine learning, Space weather , Deep learning, Forecast, CNN visualization

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 499.969€
 • Coördinator: Dolla Laurent  (ORB-KSB)    
 • Promotoren: Lapenta Giovanni (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

EQUATOR - Emission QUantification of Atmospheric tracers in the Tropics using ObseRvations from satellites

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Land-atmosphere interactions, Biogenic VOC emissions, Tropical atmosphere, Nitrogen oxides emissions, Multi-species satellite observations, Modelling

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 271.832€
 • Coördinator: Stavrakou Trisevgeni  (IASB-BIRA)    
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

HabitAnt - Bewoonbaarheid in Antarctische meren in verleden en toekomst: successie, kolonisatie, uitsterven en overleven in glaciale refugia

Thematisch project
Sleutelwoorden: Antarctica, Succession, Lakes , Colonization, Glacial refugia, Extinction

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 871.394€
 • Coördinator: Verleyen Elie (UGent)    
 • Promotoren: Schön Isabelle (IRSNB-KBIN), Wilmotte Annick (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

IPA - Impact of Planetary magnetisation on Atmospheric erosion

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Sun, Magnetosphere, Ionosphere , Atmospheric erosion, Terrestrial planets, Semi-empirical modelling

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 256.357€
 • Coördinator: Maggiolo Romain (IASB-BIRA)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

KEAFish - The biodiversity, biogeography and evolutionary history of the northern basins of the Great African Lakes: the enigmatic fish faunas of Lakes Kivu, Edward and Albert revisited

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Africa, fishes, rift-valley lakes , biogeography, evolution, biodiversity

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 487.668€
 • Coördinator: Snoeks Jos (MRAC-KMMA)    
 • Promotoren: Decru Eva (KU Leuven), Svardal Hannes (UAntwerpen), Van Steenberge Maarten (IRSNB-KBIN), Kisekelwa Tchalondawa (ISP Bukavu), Okello William (NaFIRRI Uganda)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

NITROPOL-BE - Impacts of nitrogen deposition in the natural environment on pollen allergy and respiratory infection outcomes in Belgium

Thematisch project
Sleutelwoorden: Biodiversity loss, Environmental degradation, Soil nutrient imbalances, Natural risk, Human respiratory health, Global change

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 1.406.185€
 • Coördinator: Aerts Raf (Sciensano)
 • Promotoren: Bruffaerts Nicolas (Sciensano), Devleesschauwer Brecht (Sciensano), Honnay Olivier (KU Leuven), Linard Catherine (UNamur), Schrijvers Rik (KU Leuven), Speybroeck Niko (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

OUTFLOW - Quantifying the cOntribUTion of Fouling fauna to the Local carbon budget of an Offshore Wind farm

Thematisch project
Sleutelwoorden: Offshore wind farm, Sediments, Fouling fauna, Benthos, Faecal pellets, Blue Carbon

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 624.237€
 • Coördinator: Vanaverbeke Jan (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Boeckx Pascal (UGent), Moens Tom (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

Paradi²s - PARAsitic DIversity, vectors, host and transfers in Early Cretaceous DInosauraSsociated vertebrates

Thematisch project
Sleutelwoorden: Palaeoparasites, fossil stools, host transfers , terrestrial vertebrates, amber, ectoparasites

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 738.324€
 • Coördinator: Godefroit Pascal (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Baele Jean-Marc (UMONS), Claerebout Edwin (UGent), Claeys Philippe (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

PORTAL - PhOtotrofie on Rocky habiTAble pLaneten

Thematisch project
Sleutelwoorden: Habitability, Early Life, Phototrophy , Exoplanets, Astrobiology, Biosignatures

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 951.058€
 • Coördinator: Javaux Emmanuelle (ULiège)
 • Promotoren: Cardol Pierre (ULiège), Dehant Veronique (ORB-KSB), Gillon Michaël (ULiège), Lara Yannick (ULiège), Van Hoolst Tim (ORB-KSB), Martin Turbet (Obervatoire de Genève), Noack Lena (FUBerlin), Selsis Franck (LAB Bordeaux)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

REGE+ - Regeneratie van bos bij milieu- en klimaatveranderingen

Thematisch project
Sleutelwoorden: Forest regeneration, Forest dynamics simulation, Process-based modelling, Forest resilience, Climate change, Forest and wildlife management

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 711.035€
 • Coördinator: Jonard Mathieu (UCLouvain)
 • Promotoren: Ligot Gauthier (ULiège), Van Schaeybroeck Bert (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

TANGO - Kantelpunten in de leefbaarheid van Antarctische kustecosystemen onder toekomstige scenario’s van klimaatverandering

Thematisch project
Sleutelwoorden: Antarctic Climate Change, tipping points, Benthos, species interactions, Traits, Carbon cycling

 • Projectduur: 15/01/2021 - 15/04/2025
 • Budget: 936.636€
 • Coördinator: Vanreusel Ann (UGent)
 • Promotoren: Danis Bruno (ULB), Delille Bruno (ULiège), Schön Isa (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

VERTIGO - Deciphering early stages of VERTebrate evolution: insights from long IGnored Belgian Devonian fossil Organisms

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Soft-bodied chordates, Belgium, Devonian, euphaneropids, Vertebrates

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 154.551€
 • Coördinator: Mottequin Bernard (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Gueriau Pierre (UNIL Lausanne), MNHN Paris Janvier Philippe
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra


Thematische en non-thematische projecten (bottum-up en PhD) van de oproep 2019

CLIMB - Hoe beïnvloeden aerosol-wolken-interacties de massabalans van de oppervlakte in Oost-Antarctica?

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Atmospheric Aerosol, aerosol-clouds-precipitation interaction, ice nucleating particles, Regional climate modelling, Belgian Antarctic station, East Antarctic Climate

 • Projectduur: 2 jaar
 • Budget: 376.450€
 • Coördinator: Mangold Alexander (IRM-KMI)       
 • Promotoren: van Lipzig Nicole (KU Leuven), Van Roozendael Michel (IASB-BIRA), Walgraeve Christophe (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

COFFEEBRIDGE - Bridging knowledge to the field: an evaluation of the agronomic and socio-economic potential of Robusta coffee genetic resources as a cash crop in the Congo Basin

Thematisch project
Sleutelwoorden: Congo Basin, Socio-economic survey, Agriculture, Soil science, Valorization of Robusta coffee genetic resources, Cash crop

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 958.725€
 • Coördinator: Stoffelen Piet (APM)       
 • Promotoren: Amara Michaël (AGR-ARA), Merckx Roeland (KU Leuven), Segers Yves (KU Leuven), Stévigny Caroline (ULB), Trefon Théodore (MRAC-KMMA), Verbist Bruno (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

COPE - Behoudbeheer van polaire ecosystemen: het gebruik van genomische benaderingen om connectiviteit te bestuderen

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Antarctica, Adaptation, Climate change, Genomics

 • Projectduur: 16/12/2019-16/03/2024
 • Budget: 511.734€
 • Coördinator: Schon Isa (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: Volckaert Filip (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Vancauwenberghe Maaike

Documentatie

DESIGNATE - Decision Support under Uncertainty for Geothermal Applications

Thematisch project
Sleutelwoorden: Geothermal energy, Reservoir modelling, Techno-economic simulation, Environmental analysis

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 1.000.217€
 • Coördinator: Welkenhuysen Kris (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: Kaufmann Olivier (UMONS), Laenen Ben (VITO), Compernolle Tine (UA)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

DESIRED - Differentiatieprocessen traceren met behulp van siderofiele elementen, van meteorieten tot gigantische ertsafzettingen

Thematisch project
Sleutelwoorden: Siderophile element, Meteorite, Raw material, Impact, Earth differentiation

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 643.755€
 • Coördinator: Decrée Sophie (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren: Debaille Vinciane (ULB), Goderis Steven (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

GEOCAMB - Geothermal Energy Potential in Cambrian rocks focusing on public buildings

Thematisch project
Sleutelwoorden: Geothermal Potential in Cambrian rocks, Monitoring and long term performance, Public buildings, Geophysical investigation, Geological and hydrogeological exploration, Environmental Impacts

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 1.093.236€
 • Coördinator: Petitclerc Estelle (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Gerard Pierre (ULB), Van Lysebetten Gust (CSTC), Van Noten Koen (ORB-KSB), Walraevens Kristine (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

ISeBAF - Insect Service and Biodiversity in Agroecological Farming

Thematisch project
Sleutelwoorden: Agroecology, pollinators, insect pests , cucurbits, insect service, biodiversity

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 947.630€
 • Coördinator: Virgilio Massimiliano (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: Boevé Jean-Luc (IRSNB-KBIN), Vereecken Nicolas J. (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

LASUGEO - Monitoring LAnd SUbsidence caused by Groundwater exploitation through gEOdetic measurements

Thematisch project
Sleutelwoorden: Land subsidence, Groundwater exploitation, SAR interferometry, Gravity, Hydrogeology, GPS stations

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 1.050.448€
 • Coördinator: Devleeschouwer Xavier (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Dassargues Alain (ULiège), Van Camp Michel (ORB-KSB), Walraevens Kristine (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

LEGO-BEL-AQ - Low-Earth and Geostationary Observations of BELgian Air Quality

Thematisch project
Sleutelwoorden: Air quality policy, Nitrogen dioxide, Satellite remote sensing , Fossil fuel, LEO+GEO constellation

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2024
 • Budget: 375.951€
 • Coördinator: Verhoelst Tijl (IASB-BIRA)
 • Promotoren: Fierens Frans (CELINE-IRCEL)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

LIBS-SCReeN - Screening van kritieke grondstoffen met behulp van nieuwe LIBS-technieken – van exploratie tot (post)waardering

Thematisch project
Sleutelwoorden: Critical Raw Materials, Chemometrics, Historic Mines, Deep learning, LIBS

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 1.024.594€
 • Coördinator: Burlet Christian (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: Baele Jean-Marc (UMONS), Croitor Sava Anca (KU Leuven), Giaro Philippe (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

MICROBE - Mars en de isotopenverhouding van water: budget en evolutie

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Mars Atmosphere, Surface-atmosphere interaction, Isotopic fractionation, Atmospheric escape, Photochemistry, Modeling

 • Projectduur: 15/12/2019 – 15/03/2024
 • Budget: 390.201€
 • Coördinator: Erwin Justin (IASB-BIRA)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

MicroResist - De rol van het slakken microbioom in hun resistentie tegen parasitaire infecties

Non-thematisch project (PhD)
Sleutelwoorden: Schistosomiasis, Microbiome, Parasite resistance, Museum collections, Transplant experiments

 • Projectduur: 15/12/2019 – 15/03/2024
 • Budget: 319.940€
 • Coördinator: Huyse Tine (MRAC-KMMA)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

PREDICT - Fase overgangen van zouten bij veranderende klimaatomstandigheden

Non-thematisch project (PhD)
Sleutelwoorden: Salt Mixture, Phase Transitions, Crystallization, Climate, Conservation

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 362.102€
 • Coördinator: De Clercq Hilde (IRPA-KIK)       
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

SeVoCo - Semi-vluchtige stoffen in een komeet

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Atmosphere, Comets, Composition

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 241.777€
 • Coördinator: Dhooghe Frederik (IASB-BIRA)
 • Promotoren: Cessateur Gaël (IASB-BIRA), De Keyser Johan (IASB-BIRA), Jehin Emmanuel (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

STEM - De structuur en evolutie van de kern van Mercurius

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Planetology, Mercury, Planet interior, Planetary geodesy

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2022
 • Budget: 196.200€
 • Coördinator: Van Hoolst Tim (ORB-KSB)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie

SWiM - Modellering van de zonnewind met EUHFORIA voor nieuwe ruimtemissies in de heliosfeer

Non-thematisch project (bottom-up)
Sleutelwoorden: Solar corona, Solar wind, Coronal mass ejections, Space weather, MHD simulations

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 503.028€
 • Coördinator: Magdalenic Jasmina (ORB-KSB)    
 • Promotoren: Poedts Stefaan (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Lejour Corinne

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van de oproep BiodivERsA-BiodivHealth

BIODIV-AFREID - Biodiversity changes in African forests and Emerging Infectious Diseases: should we worry?

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 200.000€
 • Coördinator: Verheyen Erik (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

BIODIV-AFREID-Topup - Biodiversity changes in African forests and Emerging Infectious Diseases: should we worry?

 • Projectduur: 1 jaar
 • Budget: 33.664€
 • Coördinator: Verheyen Erik (IRSNB-KBIN)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Oceans

HOTMIC - Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 229.000€
 • Coördinator: Vanreusel Ann (UGent)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Oceans Next Generation Climate Science in Europe for Oceans

ANDROMEDA - Analytische technieken voor de kwantificatie van micro- en nanopartikels en hun degradatie in het mariene milieu

 • Projectduur: 1/04/2020 - 31/03/2023
 • Budget: 249.000€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: De Witte Bavo (ILVO), Everaert Gert (VLIZ)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

CE2COAST - Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

 • Projectduur: 1/05/2020 - 31/12/2022
 • Budget: 250.000€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Gregoire Marilaure (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

MEDLEY - MixED Layer hEterogeneitY

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2024
 • Budget: 181.550€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Fichefet Thierry (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

RESPONSE - Toward a risk-based assessment of microplastic pollution in marine ecosystems

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 250.000€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Blust Ronny (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

ROADMAP - De rol van oceaandynamica en interacties tussen oceanen en atmosfeer in het aansturen van klimaatvariaties en toekomstige projecties van extreme gebeurtenissen met een relevante impact

 • Projectduur: 1/04/2020 - 31/12/2022
 • Budget: 242.250€
 • Coördinator: -       
 • Promotoren: Vannitsem Stéphane (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Climate AXIS

LAMACLIMA - Land management for climate mitigation and adaptation

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 199.993€
 • Coördinator: Thiery Wim (VUB)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

MAPPY - Multisectoral analysis of climate and land use change impacts on pollinators, plant diversity and crop yields

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 84.943€
 • Coördinator: Dendoncker Nicolas (UNamur)       
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van de Joint COFUND Call on "Biodiversity and Climate Change"

EPICC - Milieubeleidsinstrumenten voor de gehele goederenketen (EPICC): Vergelijking van multi level governance voor biodiversiteitsbescherming en klimaatactie in Brazilië, Colombia en Indonesië

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 199.393€
 • Coördinator: Ferrando Tomaso (UAntwerpen)
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

EPICC-Topup - Milieubeleidsinstrumenten voor de gehele goederenketen (EPICC): Vergelijking van multi level governance voor biodiversiteitsbescherming en klimaatactie in Brazilië, Colombia en Indonesië

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 149.580€
 • Coördinator: Ferrando Tomaso (UAntwerpen)
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

MixForChanges - Gemengde bosaanplanten voor mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2024
 • Budget: 250.000€
 • Coördinator:        
 • Promotoren: Baeten Lander (UGent), Declerck Stephan (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie

PRINCESS - Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society

 • Projectduur: 15/12/2020-14/03/2024
 • Budget: 249.238 €
 • Coördinator:      
 • Promotoren: Verbruggen Erik (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: van der Werf Aline

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Oceans - Healthy Oceans and Seas - Aquatic Pollutants call

PARRTAE - Onderzoeken van antibioticaresiduen en resistentietransfer in aquatische milieus

 • Projectduur: 1/09/2021 – 1/12/2024
 • Budget: 250 000€
 • Coördinator: Heyndrickx Marc (ILVO)       
 • Promotors:
 • BELSPO programmabeheerder: Lefever Koen

Documentatie