NL FR EN
www.belgium.be

Projecten

Het kaderprogramma BRAIN-be 2.0 is opgebouwd rond 3 pijlers.

Deze drie pijlers werden vastgelegd rekening houdend met het wetenschappelijk potentieel van de FWI's en met de bevoegdheidsgebieden van de federale departementen. Ze bieden de mogelijkheid de samenwerking binnen de Belgische wetenschappelijke gemeenschap te stimuleren, in synergie met de Europese en internationale onderzoeksagenda's.

Omdat sommige thematieken ook aan bod komen in andere programma's/acties van het Federaal Wetenschapsbeleid, wordt erop toegezien dat de gefinancierde onderzoeksdoelstellingen elkaar aanvullen.

  • Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld
  • Pijler 2: Erfgoedwetenschap ("Heritage science")
  • Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen

Lijst projecten