NL FR EN
www.belgium.be

Gebruiksvoorwaarden


Het Federaal Wetenschapsbeleid (“Belspo”) biedt op deze website informatie aan over zijn organisatie, over zijn actieterrein en over de materies waarvoor het bevoegd is.

Door verder te surfen op deze website of door deze op enigerlei wijze te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden.


Aard van de aangeboden informatie

De website belspo.be biedt een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot alle informatie en diensten die online worden aangeboden. De informatie op onze website is onderverdeeld in grote thema's.

Hij biedt onder andere:

  • een presentatie van het Federaal Wetenschapsbeleid
  • themapagina's
  • actualiteiten, catalogussen met publicaties, vacatures, aangeboden diensten, links naar onze verschillende websites, …

Wij hebben getracht deze website voor een maximaal aantal mensen toegankelijk te maken. Alle teksten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.


Aansprakelijkheid

Belspo stelt alles in het werk om actuele informatie te presenteren, maar kan de volledigheid ervan niet garanderen of de mogelijkheid uitsluiten dat er onjuiste informatie op deze website verschijnt.

De informatie op de site is van algemene aard. Het is dus niet gericht op specifieke of persoonlijke situaties en kan niet worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker.

Indien de verstrekte informatie fouten bevat of indien zich technische fouten voordoen, zal Belspo alles in het werk stellen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Belspo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Belspo kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van hyperlinks naar andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, aangezien Belspo geen technische of inhoudelijke controle heeft over deze websites.


Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden nodig zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), ook in downloadbare documenten (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op http://data.gov.be/nl/wettelijk-kader .


Bescherming van persoonsgegevens

Belspo respecteert de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens.


Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de gerechtshoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn en dat het Belgisch recht van toepassing is.


Contact

Al onze contactgegevens staan vermeld op de website. Als u vragen en/of opmerkingen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.


Wijzigingen

Belspo behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker wordt dus verzocht deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.