NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen

Deze pijler ondersteunt onderzoek dat aansluit op de huidige maatschappelijke uitdagingen (die niet door de andere pijlers worden gedekt).

De thema's worden geselecteerd op basis van de maatschappelijke uitdagingen (gezondheid, economie, vergrijzing, veiligheid, mobiliteit...) die door de federale overheid als prioritair worden beschouwd (zoals ingeschreven in het regeerakkoord, de (inter-) federale plannen...) en op basis van de wetenschappelijke prioriteiten van de onderzoeksagenda's op Europees en internationaal niveau.

De bedoeling is, aan de hand van de zo verworven wetenschappelijke expertise, de bevoegdheden van de federale overheid, haar beleidsoriëntaties en de beleidsvoeringen te ondersteunen.

Het onderzoek zal een beter inzicht geven in de uitdagingen, opportuniteiten aan het licht brengen, het huidig beleid evalueren en aanbevelingen formuleren ter ondersteuning van de federale hefbomen voor een meer duurzame samenleving.

Het te verrichten onderzoek in het kader van de geselecteerde thema's zal een ruime waaier aan wetenschappelijke disciplines betreffen, internationaal en europees gericht zijn en een grote diversiteit aan actoren uit het veld betrekken.

Samenstelling van de comités

 


Thematische en non-thematische projecten (co-funded) van de oproep 2022-2023

BeCoDigital - Digitale co-creatie van overheidsdiensten met burgers: Inzicht in randvoorwaarden, technologieën en resultaten

Thematisch project
Sleutelwoorden: Digital Government , Digital Co-Creation, Inclusion , Technologies, Citizens , Public Services

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2024
 • Budget: 593.032€
 • Coördinator: Simonofski Anthony (UNamur)     
 • Promotoren: Saelaert Marlies (Sciensano), Snoeck Monique (KU Leuven), Verhoest Koen (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Baseline Measurement
   • Deliverable of WP1
    This report presents an elementary introduction to co-creation in public administration. Then, it details the research questions and design guiding the digital co-creation framework development from a practical angle. It provides a first example of what the framework might look like when applied to a digital co-creation case (i.e., the Corona Consultations).

BE-FAST - Data Infrastructure and Indicators for Fast Monitoring of Social and Labour Market Developments in Belgium

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Data infrastructure, register data, indicators , income, living standards , social protection

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2024
 • Budget: 425.734€
 • Coördinator: Van Lancker Wim (KU Leuven)     
 • Promotoren: Marchal Sarah (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

Be-ForIntel - De grondslagen leggen voor een forensisch intelligence instrument in België

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Forensic Intelligence, Intelligence- led policing, Criminal Investigation , Crime intelligence, Data Integration, Forensic case data

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2025
 • Budget: 485.989€
 • Coördinator: Renard Bertrand (INCC-NICC)     
 • Promotoren: Gason Fabrice (INCC-NICC), Vander Beken Tom (UGent), Vandeviver Christophe (UGent), Ribaux Olivier (UNIL - Switzerland)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

BEPIDS - Belgian Economic Potential in the Industry of Defence and Security

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Defence and security industry, public security, Database , competition policy

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2024
 • Budget: 321.449€
 • Coördinator: Du Bois Cindy (ERM-KMS)     
 • Promotoren: Buts Caroline (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

BEvitalise - Revitalising the Belgian Circular Consumer: No time to waste food, nor electronics

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Consumer behaviour, Discrete Choice Experiments, Electronic waste , Food waste, Social desirability bias reduction, Belgium

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2024
 • Budget: 89.983€
 • Coördinator: Bjornavold Amalie (UAntwerpen)     
 • Promotoren: Rousseau Sandra (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

CAMBIUM - CirculAr Material flows in BelgIUM

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Embedded materials in global value chains, Resilience, Material flow accounting and analysis , Critical raw materials, Multiregion input-output analysis

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2025
 • Budget: 247.500€ + 27 500 € (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
 • Coördinator: Christis Maarten (VITO)     
 • Promotoren: Orsini Marco (ICEDD)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

CHANGE - Changing work, changing incomes: designing a responsive social protection system for all

Thematisch project
Sleutelwoorden: Atypical employment, independent workers/self-employed, social inclusion , social insurance, targeting, vulnerability

 • Projectduur: 01/02/2023 - 01/05/2027
 • Budget: 937.178€
 • Coördinator: Marchal Sarah (UAntwerpen)     
 • Promotoren: Dumont Daniel (ULB), Van Lancker Wim (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

DIGIPOL - Digitalizing the police: internal and external challenges for the police organization in an inclusive society

Thematisch project
Sleutelwoorden: Police, Procedural Justice, Digital Technologies , Organisational Justice, Legitimacy

 • Projectduur: 01/12/2022 – 30/11/2026
 • Budget: 785.670€
 • Coördinator: Tange Carrol (NICC-INCC)     
 • Promotoren: Bingen Aline (ULB), De Kimpe Sofie (VUB), Maskens Maïté (ULB), Melgaço Lucas (VUB), Renard Bertrand (NICC-INCC), Smeets Sybille (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

E4BEL - Billijkheid, milieu, energie, economie: een onderzoek naar de billijkheid, efficiëntie en aanvaardbaarheid van koolstoftarifering in België

Thematisch project
Sleutelwoorden: Green Tax Reform, Computable General Equilibrium, Microsimulation , Redistributive taxation, Corrective pollution taxes, Acceptibilty of public policies

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 1.011.775€
 • Coördinator: Van Steenbergen Alex (BFP-FPB)     
 • Promotoren: Bachus Kris (KU Leuven), Decoster André (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports:
  • State of the art 1: Equity, Environment, Energy, Economy: An investigation into the equity, efficiency and acceptability of carbon pricing in Belgium. State of the art on the economic impacts of carbon pricing (E4BEL)
  • State of the art 2: Equity, Environment, Energy, Economy: An investigation into the equity, efficiency and acceptability of carbon pricing in Belgium. State of the art on the economic impacts of carbon pricing (E4BEL)

FedDiverse - Ethnic diversity in federal public services

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Public sector recruitment, Diversity culture, Diversity management , Adverse impact, Applicants pool, Public service motivation

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2024
 • Budget: 315.000€
 • Coördinator: Verhaeghe Pieter-Paul (VUB)     
 • Promotoren: Derous Eva (UGent), Desmette Donatienne (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

HAIOPOLICY - Analyse van de heterogene gevolgen van de COVID 19 crisis voor huishoudens en bedrijven, en resulterende beleidslessen

Thematisch project
Sleutelwoorden: Vulnerability, inequality, recovery , value chains, households, stabilization policies

 • Projectduur: 01/02/2023 - 01/05/2027
 • Budget: 881.047€
 • Coördinator: Magerman Glenn (ULB)     
 • Promotoren: Konings Joep (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

INTERCEPT - Monitoring the trade of exotic animals, wild meat and the pathogens they carry

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Wild meat, exotic animals, trade , import, pathogens, trafficking

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2024
 • Budget: 323.787€
 • Coördinator: Gryseels Sophie(IRSNB-KBIN)     
 • Promotoren: Leirs Herwig (UAntwerpen), Ramaekers Kaat (Sciensano), Smitz Nathalie (MRAC-KMMA)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

LAMIE - The labour market disadvantage of citizens with a migration background: from measuring to explaining and remedying

Thematisch project
Sleutelwoorden: Migration, Inclusive labour market, Employment , Employment quality, Second-generation migrants, Mechanisms

 • Projectduur: 01/02/2023 - 01/05/2027
 • Budget: 535.004€
 • Coördinator: Baert Stijn (UGent)     
 • Promotoren: Marx Ive (UAntwerpen), Rycx François (ULB), Volral Mélanie (UMONS)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

RE-BOrn- REturn to work after BurnOut

Non-thematisch project (co-funded)
Sleutelwoorden: Burnout, secondary prevention, return to work (RTW) , tertiary prevention, recovery, federal public services

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2025
 • Budget: 314.711€
 • Coördinator: Derous Eva (UGent)     
 • Promotoren: Baert Stijn (UGent), Braeckman Lutgart (UGent), Hansez Isabelle (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

SUSFOODBEL - Transitie naar gezonde voedingspatronen via duurzame voedselsystemen in België: De verschillende duurzaamheidseffecten van prioritaire beleidsacties

Thematisch project
Sleutelwoorden: Sustainable food systems, business impact assessment, healthy diets , burden of chronic diseases, food policy index, life cycle sustainability assessment

 • Projectduur: 01/09/2022 - 01/12/2026
 • Budget: 945.657€
 • Coördinator: Vandevijvere Stefanie (Sciensano)     
 • Promotoren: Achten Wouter (ULB), Berger Nicolas (Sciensano), Devleesschauwer Xavier (Sciensano), Dewulf Jo (UGent), Mathijs Erik (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

SUSHY - Samen naar duurzaam hybride werk: een studie naar de impact van hybride werken op welzijn, productiviteit en het milieu

Thematisch project
Sleutelwoorden: Hybrid work, sustainability, well-being , productivity, carbon footprint, telework

 • Projectduur: 01/02/2023 - 01/02/2027
 • Budget: 1.076.464€
 • Coördinator: Taskin Laurent (UCLouvain)     
 • Promotoren: Castiaux Annick (UNamur), Vanroelen Christophe (VUB), Jeanmart Hervé (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Enquête: SUStainable HYbrid work" (SUSHY)
  Ons doel is om te begrijpen hoe hybride werk momenteel georganiseerd wordt in België en onder welke voorwaarden het duurzaam kan zijn voor individuen, organisaties en de planeet op (middel)lange termijn. Met hybride werk bedoelen we de mogelijkheid voor werknemers om dankzij het gebruik van ICT meerdere locaties te combineren om hun werk uit te voeren.
  Jouw input is zeer waardevol voor ons om inzicht te krijgen in de huidige hybride werkpraktijken in België. 


Thematische projecten van de oproep 2020-2021

@ntidote 2.0 - Cyberviolence: defining borders on permissibility and accountability

Thematisch project
Sleutelwoorden: Cyberviolence, e-commerce, Hate speech, Internet service providers, Non-consensual distrubtion of intimate images, Social media

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2023
 • Budget: 457.557€
 • Coördinator: Walrave Michel (UAntwerpen)
 • Promotoren: Franssen Vanessa (ULiège), Mathys Cécile (ULiège), Van De Heyning Catherine (UAntwerpen), Vrielink Jogchum (USL-B)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

BESWEP - Het Belgische systeem van tijdelijke werkloosheid: economische en psychologische impact

Thematisch project
Sleutelwoorden: Short-time work, Economic impact, Unemployment insurance, Socio-psychological impact, COVID-19 crisis

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 646.495€
 • Coördinator: Dejemeppe Muriel (UCLouvain)
 • Promotoren: Cockx Bart (UGent), De Cuyper Nele (KU Leuven), De Witte Hans (KU Leuven), Stinglhamber Florence (UCLouvain), Cahuc Pierre (Sciences Po Paris)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

EPIBEL - EPidemieën en Ongelijkheid in België van de Pest tot COVID-19. Wat leert geschiedenis over ongelijke kwetsbaarheid en veerkracht tijdens en na pandemieën?

Thematisch project
Sleutelwoorden: Pandemics, Resilience, Inequalities, Medium-and Long-term Impact, Differential Mortality

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 841.788€
 • Coördinator: Soens Tim (UAntwerpen)
 • Promotoren: Devos Isabelle (UGent), Eggerickx Thierry (UCLouvain), Greefs Hilde (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

FUTURES4FOOD - Maatschappelijke actoren van voedselsystemen verbinden met toekomstbeelden door het ontwerpen van effectieve transitiewegen

Thematisch project
Sleutelwoorden: Food systems, Stakeholders, Farm to Fork strategy, Inclusivity, Climate change, Sustainable agriculture

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2025
 • Budget: 1.140.806€
 • Coördinator: Vandamme Anne-Mieke (KU Leuven)
 • Promotoren: Baret Philippe (UCLouvain), Mathijs Erik (KU Leuven), Van Looy Bart (Flanders Business)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

HELICON - Ontrafelen van de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België

Thematisch project
Sleutelwoorden: Health inequalities, Health economics, Delayed healthcare use, Socio-demographic resilience, Cohort, Excess mortality

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2025
 • Budget: 1.021.815€
 • Coördinator: Devleesschauwer Brecht (Sciensano)
 • Promotoren: De Smedt Delphine (UGent), Gadeyne Sylvie (VUB), Speybroeck Niko (UCLouvain)
 • Follow-up committee
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the Art: Unravelling the long-term and indirect health impact of the COVID-19 crisis in Belgium (HELICON)

 • Events
  • 16-01-2024 - Webinar HELICON
   Beyond the virus: Addressing gender disparities during COVID-19
   Gender disparities during COVID-19 extend far beyond infection rates. Scientific evidence indicates that the indirect effects of COVID-19 have disproportionately impacted women. Gender intersects with economic, social, environmental, and health factors, creating a complex web of challenges. This webinar explores how these differences manifest across various facets of the crisis, spanning from the workplace to the home.
   HELICON has invited five leading researchers in the field to discuss the health risks faced by different genders during the pandemic. Recognizing and addressing these gender-specific challenges is not only a matter of equity but also crucial for developing targeted and effective responses.
   Join us as our experts delve into the intricacies of gender disparities and share their insights on formulating effective health strategies. This webinar serves as a platform to equip participants with the knowledge needed to foster a more inclusive and targeted response to the ongoing challenges posed by COVID-19.
   The event is free, but registration is required.
   More information, programme and registration... 

  • 21-06-2023 - Webinar HELICON
   Impact of COVID-19 on Belgian health care

   The COVID-19 pandemic has tested the ability of the Belgian health system to adapt to external shocks. Different approaches were taken to manage the pandemic, such as postponing care, expanding capacity, reorganising care services, etc. In order to further develop a resilient health system, there is a need to understand the impact on the Belgian health care system and how well it has recovered since. HELICON has invited four leading experts to provide more information on the impact of the COVID-19 crisis in general practices, care facilities and hospitals. The webinar is free but registration is required
   More information, programme and registration... 

  • 01-02-2023 - HELICONference
   Social differences in COVID-19 vaccination

   COVID-19 vaccination has been demonstrated to be an effective public health prevention tool during the crisis. COVID-19 vaccines have been shown to lower the risk of developing severe COVID-19 infections and of dying due to COVID-19. Although Belgium has a high overall COVID-19 vaccination coverage, there are still differences between population groups with regard to vaccination willingness and uptake. In this webinar, leading experts will provide more information on social differences in COVID-19 vaccination in Belgium, potential explanations for these differences and strategies to prevent them. The event is free, but registration is required.
   More information, programme and registration... 

  • 22-09-2022 - HELICONference
   De impact van COVID-19 op de geestelijke gezondheid

   De gevolgen van de COVID-19-crisis voor de geestelijke gezondheid vormen een groot probleem voor de volksgezondheid. De verspreiding van SARS-CoV-2 heeft de samenleving onder weergaloze druk gezet. De gekende risicofactoren (bv. onzekerheid en werkloosheid) voor een slechte geestelijke gezondheid zijn toegenomen terwijl de beschermende factoren (bv. sociale banden en dagelijkse routine) in aanzienlijke mate zijn afgenomen. Bij aanvang van de crisis werden indrukwekkende inspanningen geleverd op het vlak van gegevensverzameling om de last van de crisis op de geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking te onderzoeken.
   Meer informatie, het programma en inschrijving... 

  • 27-04-2022 - Webinar HELICON
   Data needs during the COVID-19 crisis
   The COVID-19 pandemic has created unprecedented challenges for the scientific community. Belgian researchers have increasingly gained insight in procedures and tools needed to navigate this crisis and in this process, data has been vital to understand, manage and prevent the spread of the virus and its pervasive consequences. With creative approaches and unique collaborations, several data problems have been solved successfully. Other data needs, however, have remained unfulfilled. This webinar focusses on potential obstacles and gaps in the available research infrastructure but it also provides examples of innovative data use and research opportunities during the COVID-19 crisis. This knowledge may be instrumental for the ongoing COVID-19 research, as well as for managing potential future health crises. Together with leading data experts, we also discuss the challenging balancing act between data accessibility and data security.
   This webinar is organized jointly with the AHEAD project (Towards the development of a National Health Data Platform).
   Info and registration | Presentations & Recording Webinar Live Stream

  • 12-01-2022 - Webinar HELICON
   Impact of the COVID-19 crisis on cancer care
   Cancer care in Belgium has been severely disrupted by the COVID-19 pandemic. Unprecedented policy measures were implemented to create extra capacity for COVID-19 patients, including postponing all non-urgent consultations, medical tests, and interventions for cancer patients. Recent increases in hospital admissions and sickness absence among hospital personnel present major challenges for cancer care. A clear understanding of the delays in cancer diagnosis and treatment is imperative to understand the health impact on cancer patients, a particularly vulnerable group within this pandemic. Three leading researchers in the field will share their latest findings on cancer care disruptions in Belgium and the related health effects.
   Info and registration

  • 30-06-2021 - Webinar HELICON
   Burden of post-COVID conditions in Belgium: current insights and future perspectives
   Met de toename van het aantal patiënten dat van COVID-19 herstelt, wordt het steeds duidelijker dat deze ziekte blijvende gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Sommige mensen krijgen post-COVID gezondheidsproblemen nadat ze met het virus zijn besmet, zelfs na milde of asymptomatische infecties. Er zijn nog veel onzekerheden over het oorzakelijk verband, het begin van de symptomen, de combinatie van symptomen en de behandeling van post-COVID.
   In het kader van het HELICON-project zijn drie vooraanstaande Belgische wetenschappers hun visie komen geven op deze raadselachtige ziekte. In dit eerste webinar van de #HELICONference zullen zij de laatste kennis over post-COVID in België onthullen en een overzicht geven van toekomstige onderzoeksontwikkelingen rond deze ziekte.
   Info en registratie | Presentations & Recording Webinar Live Stream

 • Publications
  • HELICON is featured in the latest issue of Science Connection (page 32) in Dutch or French

 • Overview recent COVID-19 research in Belgium

IPV-DACOVID - Intimate Partner Violence: During and After COVID

Thematisch project
Sleutelwoorden: Intimate partner violence, Change, Public policies, Covid, Impact

 • Projectduur: 15/12/2020-15/03/2023
 • Budget: 718.142€
 • Coördinator: Glowacz Fabienne (ULiège)
 • Promotoren: Coene Gily (VUB), Fallon Catherine (ULiège), Vanneste Charlotte (NICC-INCC)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the Art: Intimate Partner Violence - During and After Covid (IPV-DACOVID)
  • Final Report: Intimate Partner Violence During and After Covid (IPV-DACOVID)
  • Samenvatting: Intimate Partner Violence During and After Covid (IPV-DACOVID)
  • Résumé: Intimate Partner Violence During and After Covid (IPV-DACOVID)
  • Summary: Intimate Partner Violence During and After Covid (IPV-DACOVID)

 • Event
  • 13-10-2023 - Studiedag IPV-DACOVID
   Intiem partnergeweld tijdens en na de Covid-crisis (IPV-DACOVID). Impact op professionele praktijken en overheidsbeleid
   We nodigen u graag uit op een studiedag ter afsluiting van het onderzoek IPV-DACOVID (gefinancierd door BELSPO), uitgevoerd door teams van ULiège, VUB en NICC. De studiedag vindt plaats op 13/10/23 in de Cité Miroir in Luik.Onderzoeksresultaten, presentaties van professionele praktijken en projecten op het gebied van huiselijk geweld zullen de impact, innovaties en geleerde lessen in de nasleep van de crisis belichten, evenals perspectieven en aanbevelingen voor de toekomst. Deze sectoroverschrijdende dag zal de gelegenheid bieden om kennis en goede praktijken uit te wisselen.
   [Programma en registratie ]

LAMARTRA - Bridging decarbonization and labour market in sustainability transitions

Thematisch project
Sleutelwoorden: Sustainability transitions, Labour market, Future of work, Scenario-building, Policy mixes, Environmental justice

 • Projectduur: 4 jaar
 • Budget: 1.063.029€
 • Coördinator: Bauler Tom (ULB)
 • Promotoren: Delvenne Pierre (ULiège), Ferreras Isabelle (UCLouvain), Lenaerts Karolien (KU Leuven), Sebastien Brunet (IWEPS)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the Art: Bridging decarbonisation and labour market in sustainability transitions (LAMARTRA)

 • Publications
 • Participation in seminars and conferences
  • Pel, B., Fransolet, A., Delvaux, S., Ferreras, I., Barslund, M., Delvenne, P., Lenaerts, K., Calay, V., Parotte, C., Callorda Fossati, E., Bauler, T. (2022), Lost in the Dual Transition: Theoretical, methodological and normative cleavages in Labour/Decarbonisation transition discourse, paper presented at 14th International Conference of the European Society for Ecological Economics (ESEE), Pisa (ITA), June 14-17
  • Pel, B., Fransolet, A., Delvaux, S., Ferreras, I., Barslund, M., Delvenne, P., Lenaerts, K., Calay, V., Parotte, C., Callorda Fossati, E., Bauler, T. (2022), Lost in the Dual Transition: Theoretical, methodological and normative cleavages in Labour/Decarbonisation transition discourse, paper presented at International Sustainability Transitions conference, November 21-25 2022, Melbourne/Washington/Stellenbosch + ONLINE
  • Delvenne,P. Delvaux,S. & Parotte, C. (2022), A deeper sense of urgency: a plea for responsible exnovation, paper presentation at workshop on 'Responsible Research and Innovation in/under urgency', Athens (Greece), June 2022
  • Delvaux, S. (2022), How do knots get tied? Ecological goods in environmental markets, the case of aquaponics in Belgium, paper presented at the European Association for the Study of Science and Technology (EASST) conference, Madrid (ESP) 6-9 July 2022
  • Ferreras, I. (2022), la contradiction capitalisme et démocratie au travail, inaugural lecture at Université Libre de Bruxelles, April 22 2022, Brussels
  • Ferreras, I. & Charles, J. & (2022), Seminar ‘Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée’, seminar organized at Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux, June 22 2022, Brussels
  • Pel, B. (2022), The interplay between digitalisation and the green transition, blog on webinar 14/12/2022
  • Barslund, M., & Apostel, A. (2022), Green employment in Belgium, Presentation of results from deliverable D3.4.1c at the Belgian Day for Labour Economists (BDLE), 07/10/2022
  • Barslund, M. (2023). Green employment in Belgium. Blog post on the presentation at the BDLE.
  • Ferreras, I. & Charles, J. (2022), Démocratiser l’emploi et le travail. Le cas de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur, paper presented at the CRIMT 2022 conference, October 27, 2022, HEC Montreal.
  • Ferreras, I., Countouris, N., Doorey, D., Eaton, A., Pulignano, V. & Fine J. (2022), The Critical Challenges faced by the Quest for Better Work, workshop at the CRIMT 2022 conference, October 27, 2022, HEC Montreal.
  • Ferreras, I. & Warren, J. (2022), Chaire SFPI Seminar “ESG Workshop”, seminar organized by the Chaire SFPI at Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, December 14, 2022, Brussels.
  • Pérez Sepúlveda, S. (2022), Transition écologique et démocratization des entreprises : cadre sociologique de l’étude WP5-LAMARTRA, oral presentation in TED seminars (Travail, Démocratie, Enterprise), CriDIS, UCLouvain, December 8, 2022, Louvain-La-Neuve.
  • Ferreras, I. & Warren, J. (2022), Chaire SFPI Seminar “Limits of ESG”, seminar organized by the Chaire SFPI at Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, November 24, 2022, Brussels.
  • Ferreras, I. (2022), Seminar « Le Rapport Meadows a 50 ans. Des rapports Science, Technologie et Société », Royal Academy of Belgium, public session of the Class Technology and Society, October 22, 2022, Brussels.
  • Ferreras, I. (2022), « La démocratie pour regénérer l’entreprise », Trans-Mutation - L’Université d’été des dirigeants privé et public, August 30, 2022, Louvain-la-Neuve.
  • Ferreras, I. (2022), Workshop “Author Meet Critics”, SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Annual Meeting, July 10, 2022, University of Amsterdam.

REFUFAM - From policy gaps to policy innovations. Strengthening the well-being and integration pathways of refugee families

Thematisch project
Sleutelwoorden: Integration policies, Migration policies, Refugees, Citizenship, Integration, Migrant family

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 1.298.276€
 • Coördinator: Vandevoordt Robin (UGent)
 • Promotoren: Beeckmans Luce (UGent), Berger Mathieu (UCLouvain), Desmet Ellen (UGent), Geldof Dirk (Odisee)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

REGUIDE - Een holistische, herstelgerichte en gender-specifieke benadering om terugkeerders naar hun thuisland te begeleiden

Thematisch project
Sleutelwoorden: Returnees, Restorative justice, Reintegration, Gender, Holistic

 • Projectduur: 5/12/2020 - 15/03/2025
 • Budget: 1.002.092€
 • Coördinator: Lechkar Iman (VUB)
 • Promotoren: Detry Isabelle (NICC-INCC), Fadil Nadia (KU Leuven), Vrielink Jogchum (USL-B)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the art: A Holistic, Restorative and Gendered approach to Guide Returnees to their Home Country
  • Onderzoeksrapport: De sociaaljuridische trajecten van terugkeerders in België : stand van zaken van de betrokkene actoren en van de bestaande procedures
  • Rapport de recherche: Les parcours socio-judiciaires des returnees en Belgique : état des lieux des acteurs impliqués et des procédures mises en place

 • Event
  • 04-05-2023 - Terugkeer van Belgische Syriëgangers
   Onder begeleiding van Prof. Iman Lechkar en Prof. Gerrit Loots lanceren we het debat over de Belgische mannen die zich vandaag nog in de gevangenissen in Syrië en Irak bevinden. Op basis van ons mediaonderzoek dat de beeldvorming en discours over Syriëgangers bestudeert en korte animatiefilms die het perspectief van teruggekeerde kinderen in beeld brengen, willen we de repatriëring van mannen, vaders en zonen centraal plaatsen om tot een duurzaam maatschappelijk herstel te komen.
   We zijn verheugd drie prominente gasten aan te kondigen: de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte, oorlogsjournalist Rudi Vranckx (VRT) en advocaat Abderrahim Lahlali, die in gesprek zullen gaan met VUB-onderzoekers Jihane Sliti (politicoloog) en Hannan Jamaï (psycholoog). Sanae Jamaï (Youth for You vzw) zal deze interessante ontmoeting begeleiden en ook u, ons publiek de kans geven om vragen te stellen tijdens een Q&A-sessie. Mis de kans niet om samen met ons een exclusieve boodschap van Rebel-filmregisseur Adil El Arbi en korte animatiefilms gemaakt met teruggekeerde kinderen te bekijken!
   [Informatie - Registratie]

 • Media


Thematische projecten van de oproep 2019

BABEL - Basic Income in Belgium: stress-testing basic income in the digital era

Thematisch project
Sleutelwoorden: Basic income, Employment, Poverty, Welfare state reform

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 846.926€
 • Coördinator: Van Lancker Wim (KU Leuven)   
 • Promotoren: Marx Ive (UA), Marx Axel (KU Leuven), Vanderborght Yannick (USL-B)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

B@SEBALL - Biodiversity at School Environments Benefits for ALL

Thematisch project
Sleutelwoorden: Biodiversity, Children's health, School environment, Environmental justice, Health inequality

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 638.045€
 • Coördinator: Keune Hans (UA)
 • Promotoren: De Clercq Eva (Sciensano), Lebeer Sarah (UA), Leonard Anna (GoodPlanet), Van Calster Hans (INBO), Vanwambeke Sophie (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

BBOX - OCMW/CPAS & nieuwe migranten/vluchtelingen: het openen van de 'black box' van het beleid in de praktijk

Thematisch project
Sleutelwoorden: Migrants, Integration, Social activation, Conditionality of rights, Street level bureaucrats

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2022
 • Budget: 578.497€
 • Coördinator: De Cuyper Peter (KU Leuven)
 • Promotoren: Franssen Abraham (USL-B), Lafleur Jean-Michel (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the art: OCMW/CPAS and new migrants: opening the black box of policy in practice (BBOX)
  • Publicaties BBOX: de resultaten van het onderzoek zijn onder meer terug te vinden in een peer-reviewed boek, een rapport met de surveyresultaten, een management summary met lessen voor het beleid en diverse presentaties.
  • Publications BBOX: the findings of the research are available in various sources, including a peer-reviewed book, a report containing the survey results, a management summary with lessons for policymakers, and several presentations.

 • Events
  • 15-10-2020
   De eerste vergadering van dit project zal online doorgaan, en dit op donderdag 15 oktober om 14 uur.
   Wil u ons helpen bij dit onderzoek en bent u bereid deel uit te maken van onze stuurgroep, neemt u dan contact op met hanne.vandermeerschen@kuleuven.be.

BE-PARADIS - The Paradox of Belgian Inequality Studies: Belgium Less unequal than others?

Thematisch project
Sleutelwoorden: Inequality, Micro data, Redistribution, Distributional national accounts, Wealth, Poverty

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 1.226.370€
 • Coördinator: Decoster André (KU Leuven)
 • Promotoren: Decancq Koen (UA), Gobbi Paula (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
 • Events
  • 14-12-2023 - How to Move from Inequality to Shared Prosperity?
   As a part of the Global Economic Challenges Network initiative, the Solvay Brussels School of Economics and Management, together with Georgetown University are happy to invite you to an afternoon academic conference on inequality, followed by a roundtable on "Towards Shared Prosperity in Europe", with Margrethe Vestager, André Sapir, and Gabriel Zucman, on Thursday, December 14th;
   This hybrid event will take place online and at the Thon Hotel EU in Brussels, from 12:00 to 17:00 (6:00 to 11:00 EST). The roundtable with Margrethe Vestager, André Sapir, and Gabriel Zucman will start at 16:00 (10AM EST).
   More info...

  • 19-05-2022 - Mid-project workshop on inequality
   We presented our preliminary findings on income inequality in Belgium, the Belgian distributional national accounts, and the importance of real estate valuation for wealth inequality. Prof. Antoine Bozio (Paris School of Economics, Institut des Politiques Publiques) and prof. Koen Caminada (Leiden University) presented new insights on inequality in France and the Netherlands respectively.
   [Slides and/or presentations ]

DIGI4FED - Digital Revolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain

Thematisch project
Sleutelwoorden: Big data, Trust, Artificial Intelligence, Open Government Ecosystem, Blockchain, Data management

 • Projectduur: 15/12/2019 – 15/03/2022
 • Budget: 786.591€
 • Coördinator: Crompvoets Joep (KU Leuven)
 • Promotoren: Fallon Catherine (ULiège), Van Dooren Wouter (UA), Vanderose Benoît (UNamur)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)
  • Samenvatting: Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)
  • Résumé: Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)
  • Summary: Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)
  • State of the art: Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)
  • Policy Brief
   • Policy Brief nr. 2: Digitale (r)evolutie in de Belgische federale overheid: een open governance-ecosysteem voor big data, kunstmatige intelligentie en blockchain (DIGI4FED)
    Policy Brief n° 2: (R)évolution numérique dans le gouvernement fédéral belge : Un écosystème de gouvernance ouverte pour le big data, l’intelligence artificielle et la blockchain (DIGI4FED)
    Policy Brief no. 2: Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)
   • Policy Brief nr. 1: Digitale (r)evolutie in de Belgische federale overheid: een open governance-ecosysteem voor big data, kunstmatige intelligentie en blockchain (DIGI4FED)
    Policy Brief n° 1: (R)évolution numérique dans le gouvernement fédéral belge : Un écosystème de gouvernance ouverte pour le big data, l’intelligence artificielle et la blockchain (DIGI4FED)
    Policy Brief no. 1: Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)

ELLIS - Monitoren en verkleinen van ongelijkheden in milieugerelateerde ziektelast

Thematisch project
Sleutelwoorden: Environmental Health, Health Inequalities, Monitoring, Health Impact Assessment, Residential Exposure, Environmental Inequalities

 • Projectduur: 15/12/2019 – 15/03/2024
 • Budget: 493.810€
 • Coördinator: Devleesschauwer Brecht (Sciensano) 
 • Promotoren: Bouland Catherine (ULB), Eggerickx Thierry (UCLouvain), Faes Christel (UHasselt), Masquelier Bruno (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the art: Monitoring and Mitigating Environmental Health Inequalities in Belgium (ELLIS)
  • Publication : Trends in socioeconomic inequalities in cause-specific premature mortality in Belgium, 1998-2019

 • Events
  • 11-04-2024 | Webinar
   Inleiding tot Belgische Index van Meervoudige Deprivatie (BIMD)

   Met veel plezier nodigen we u uit op Sciensano’s nieuwe webinar over de Belgische Index van Meervoudige Deprivatie (BIMD), een nieuwe tool die een overzicht geeft van sociale kwetsbaarheid in België.
   De BIMD integreert zes domeinen — onderwijs, werkgelegenheid, inkomen, huisvesting, criminaliteit en gezondheid — om een genuanceerd inzicht te krijgen in de maatschappelijke uitdagingen. De BIMD wordt berekend op het niveau van statistische sector en rangschikt gebieden van meest tot minst achtergesteld. Deze webinar geeft een overzicht van het methodologische kader van het BIMD met meer context over de ontwikkeling ervan en de betekenis van elk domein.
   Daarnaast zullen we verschillende praktische toepassingen van het BIMD laten zien. De BIMD is ontwikkeld door het ELLIS consortium, dat wordt gecoördineerd door de Sciensano Health Information Service.
   Deze webinar wordt georganiseerd in het Engels.
   Meer info...

Re-InVEST.be - Investeren in basisrechten, capabiliteiten en armoedebeleid in België

Thematisch project
Sleutelwoorden: Human rights, Poverty, Capabilities, Social protection, Social investment, Anti-discrimination

 • Projectduur: 15/12/2019-15/03/2024
 • Budget: 1.530.000€
 • Coördinator: Nicaise Ides (KU Leuven)
 • Promotoren: De Munck Jean (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the art: Social protection from a social investment perspective (Re-InVEST.be)

 • Events
  • 03-12-2021 | Seminar "Capabilities and poverty" (start 9:15 a.m. (opening 9:00 p.m.) - Ending 1:00 p.m.)
   The capability approach*, first conceptualised by the economist Amartya Sen, has since its inception greatly influenced development studies (Nussbaum, 2011) and has served as a foundation for a comparative and pluralist theory of justice (Sen, 2009). More recently, social scientists have implemented this approach in different fields of study such as social norms, inequalities and democracy (Bonvin et al., 2017). The Re-Invest.be research project aims at building upon this approach by combining it with an analysis of social rights and social investment, to analyse anti-poverty policies in Belgium. This seminar will serve as an introduction to the capability approach and to discuss its different applications and limitations in the sociology of poverty and human rights.
   It will explore the following questions:
   • How can we apply the capability approach in sociological inquiries?
   • How do capabilities and human rights interrelate?
   • How does the capability approach affect sociological definitions of poverty?
   • How can capability models be extended from static to dynamic, to include concepts such as ‘sustainable well-being’ and ‘social investment’?

  Presentations:
  Introduction “Basic capabilities and where to find them” – Matthias Rosenzweig (CriDIS UCLouvain)
  Jean-Michel Bonvin (Cigev, Geneva University): “Capabilities, Poverty, and the Welfare State”
  Ides Nicaise (HIVA, KUL): “Capabilities and social investment”
  Jean De Munck (CriDIS, UCLouvain): “Capabilities and social rights”

  *Capabilities reflect the set of opportunities that individuals dispose of to transform resources into a bundle of beings and doings that they have reason to value (Sen, 1985). Hence, capabilities depend on the amount of (material, financial, human, social, cultural) resources at one’s disposal, the conversion factors that determine the potential outcomes of the transformation process with given sets of resources, and the freedom one has to choose.

REMEDI - Onderzoek naar de percepties en het doorverwijsgedrag van Belgische huisartsen bij patiënten met depressieve klachten en diverse migratieachtergronden

Thematisch project
Sleutelwoorden: Unintentional discrimination, Migration background, Mental health (services), General practitioners, Mixed-methods, Vignettes

 • Projectduur: 15/12/2019 – 15/03/2022
 • Budget: 447.694€
 • Coördinator: Bracke Piet (UGent)
 • Promotoren: Ceuterick Melissa (UGent), Dauvrin Marie (UCLouvain), De Maesschalck Stephanie (UGent), Lepièce Brice (UCLouvain), Lorant Vincent (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the art: GPs' recommendations to patients with mental health problems and diverse migration backgrounds (REMEDI)
  • Policy Brief
   • Policy Brief nr. 1: Onderzoek naar de percepties en het doorverwijsgedrag van Belgische huisartsen bij patiënten met depressieve klachten en diverse migratieachtergronden
   • Policy Brief n° 1: Recommandations des médecins généralistes aux patients ayant des problèmes de santé mentale et divers antécédents migratoires
   • Policy Brief no. 1: GPs’ Recommendations to patients with mental health problems and diverse migration backgrounds
  • Final Report: GPs’ Recommendations to patients with Mental health problems and diverse migration backgrounds (REMEDI)
  • Samenvatting: Onderzoek naar de percepties en het doorverwijsgedrag van Belgische huisartsen bij patiënten met depressieve klachten en diverse migratieachtergronden (REMEDI)
  • Résumé: Recommandations des médecins généralistes aux patients ayant des problèmes de santé mentale et divers antécédents migratoires (REMEDI)
  • Summary: GPs’ Recommendations to patients with Mental health problems and Diverse migration backgrounds (REMEDI)

 • Media
 • Events
  • 11-09-2023 | Symposium van het REMEDI-project (Aanbevelingen van huisartsen ten aanzien van patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen en diverse migratieachtergronden).
   Dit evenement heeft als doel de resultaten van ons project te presenteren, gericht op de besluitvorming van huisartsen ten aanzien van patiënten met een migratieachtergrond en geestelijke gezondheidsproblemen, met een specifieke focus op depressie. Daarnaast zullen we verschillende aanbevelingen delen die voortkomen uit ons onderzoek.
   [Programma - Inschrijving]

SEAD - Duurzame tewerkstelling in het tijdperk van de digitalisering: uitdagingen, belemmeringen en opportuniteiten

Thematisch project
Sleutelwoorden: Sustainable employment, Labour market policy, Occupational health and well-being, Social protection, Work organisation, Management

 • Projectduur: 15/12/2019 - 31/03/2024
 • Budget: 1.385.627€
 • Coördinator: Vanroelen Christophe (VUB)
 • Promotoren: Deschacht Nick (KU Leuven), Lamberts Miet (KU Leuven), Martinez Esteban (ULB), Pichault François (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: Bourgeois Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • State of the art: Sustainable Employment in the Age of Digitalisation (SEAD)
  • Final Report: Sustainable employment in the age of digitalisation (SEAD)
  • Samenvatting: Sustainable employment in the age of digitalisation (SEAD)
  • Résumé: Sustainable employment in the age of digitalisation (SEAD)
  • Summary: Sustainable employment in the age of digitalisation (SEAD)

 • Event
  • 06-05-2024 | SEAD concluding symposium
   Sustainable employment in the age of digitalisation
    
   On Monday the 6th of May 2024 in the afternoon, the SEAD consortium organises a concluding symposium as the culmination of four years of research on digitalisation in the Belgian labour market and the associated opportunities and threats for sustainable work.
   The main findings of the project will be presented and the research team will engage in a debate with stakeholders and the audience on topics such as changing occupations, work intensification and the platform economy. A detailed programme will be communicated in the coming weeks.
   Make sure not to miss this event and register
   When? 6th of May 2024 (12h until 16h30, including lunch)
   Where? U-Residence, VUB campus, Brussels
   Who? Everyone interested in the effects of digitalisation on employment, job quality and labour market (outcomes)
   What? Presentation of key findings from the SEAD project + a panel discussion on related policy-relevant topics

  • 22-04-2021 | Webinar - Online event
   Digitalisation and the world of work

   Are you interested in the process of digitalisation and its impact on jobs, occupations and workers? Do you want to know more about automation, workplace innovation, the platform economy and the social protection of workers in the digital age? Join our free webinar on Thursday the 22nd of April!

 • Nieuws
  • 14-03-2022 - Oproep
   De VUB wil de werkomstandigheden van platformwerkers in België in kaart brengen.
   We willen graag van jou horen hoe jij platformwerk ervaart! Door het beantwoorden van een aantal vragen, help jij ons beter inzicht te krijgen in hoe je werkt.
   Neem deel aan deze enquête van +- 15 min. en maak kans op 1 van de 100 cadeaubonnen ter waarde van €20!

  • 20-05-2021 - Oproep
   Op zoek naar organisaties die werken met nieuwe digitale technologieën.

   In het kader van het SEAD-project (Sustainable Employment in the Age of Digitalisation) dat gefinancierd wordt door Belspo en waarbij de VUB, ULiège, ULB en KULeuven betrokken zijn, lanceren de onderzoeksteams een oproep naar organisaties die nieuwe digitale technologieën gebruiken om ze in het project te integreren (zie flyer).
   Gelieve de korte online vragenlijst in te vullen.

TRAHOME - Trajecten van dak- en thuislozen en non-take-up van sociale rechten vanuit een dynamische benadering

Thematisch project
Sleutelwoorden: Homelessness, Poverty, Mixed methods, Non-take up

 • Projectduur: 15/12/2019 - 15/03/2024
 • Budget: 788.425€
 • Coördinator: Hermans Koen (KU Leuven)
 • Promotoren: Roets Griet (UGent), Wagener Martin (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Event
  • 09-05-2023 - Tweede conferentie van het Belgisch Onderzoeksnetwerk Dak- en thuisloosheid
   Dak- en thuisloosheid neemt toe in België en Europa. Om een beter begrip te krijgen op dit sociale probleem vandaag, wordt het fenomeen vanuit verschillende universiteiten, hoge scholen, onderzoeksinstellingen en openbare diensten bestudeerd. Deze projecten richten zich onder andere op het dynamische karakter van dak- en thuisloosheid, de meting van dak- en thuisloosheid, de biografieën van daklozen, verborgen dakloosheid, uithuiszettingen, huisvestingsinstabiliteit en het gevoerde beleid om dak – en thuisloosheid te bestrijden.
   In 2020 bundelden drie onderzoeksgroepen hun krachten in het TRAHOME project: LUCAS KU Leuven, Sociaal werk en sociale pedagogie UGent en CIRTES UCLouvain. TRAHOME is een vierjarig onderzoeksproject, gefinancierd door BELSPO, dat de trajecten van dak- en thuislozen onderzoekt op basis van een mixed methods aanpak.
   In deze context ontstond het initiatief om een Belgisch Onderzoeksnetwerk Dak- en thuisloosheid op te richten.
   Het doel van het netwerk
   is om:
   - de samenwerking tussen verschillende onderzoekers te versterken;
   - kennis uit te wisselen;
   - gelegenheden te creëren voor internationale uitwisseling;
   - een inspirerend netwerk te creëren voor onderzoekers;
   - de bijdrage van onderzoek aan de evaluatie en formulering van overheidsbeleid te versterken.
   Om deze doelstellingen te realiseren, is het idee ontstaan om jaarlijks een eendaagse conferentie te organiseren. Deze vond voor het eerst plaats in maart 2022, georganiseerd door het TRAHOME team. Dit jaar doet we dit opnieuw, in samenwerking met het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
   In de ochtend (plenair) nodigen we een internationale onderzoeker uit voor een lezing, met name dr. Elisabetta Rosa* gevolgd door een inhoudelijke stand van zaken van het TRAHOME onderzoek. In het tweede deel kunnen onderzoekers in kleinere groepen presentaties geven over hun lopende projecten. Ten slotte komen we terug samen om in een laatste deel te reflecteren over de dag en na te denken over toekomstige plannen van het netwerk (activiteiten, onderzoeksprojecten, publicaties,...).
   [Programma] [Registratie]

  • 24-03-2022 - First conference of the Belgian Homelessness Research Network
   Homelessness is on the rise in Belgium and Europe. Research on the national and international level is needed to improve the lives of people experiencing homelessness through better use of data and evidence. In the BRAIN-project TRAHOME, three research groups have joined forces: LUCAS KU Leuven, Social Work and Social Pedagogy UGent and CIRTES of the UCL. TRAHOME is a four-year research project on the trajectories of homeless persons based on a mixed methods research approach.
   Since homelessness research is also taking place in diverse research groups across the country and provides complexities, the TRAHOME team would like to organize an open-minded exchange between researchers dealing with homelessness, and associated historical and societal issues and processes leading to homelessness, in the Belgian welfare state.
   We are therefore pleased to announce the first conference of the Belgian Homelessness Research Network in Brussels. The aim of the network is to strengthen and cross-fertilize the knowledge and cooperation between different researchers, and to create an inspiring network of early stage researchers and PhD students.
   More info...


Projecten gefinancierd in het kader van JPI Climate SOLSTICE

202CM - Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences

 • Projectduur: 01/12/2020 – 01/03/2024
 • Budget: 249.900€
 • Coördinator: Catellani Andrea (UCLouvain)
 • Promotoren: Cougnon Louise-Amélie (UCLouvain), De Schutter Olivier (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite - Projectwebsite JPI Climate
 • Fedra

 • Reports
 • Event
  • 23-24 May, 2024 | International and interdisciplinary scientific conference
   Overcoming Obstacles to Climate Change Mitigation: a cross-cutting approach by human and social sciences

   This conference is an opportunity to present the results of the international 202CM project and provides a space for the presentation of other research projects - in the humanities and social sciences - on the effort to mitigate climate change and manage its inevitable effects. The presentations will focus on analysing the obstacles and disincentives to action and change in favour of climate change mitigation and adaptation, and finding ways and means of combating these obstacles.
   [Information ]  [Programme ]  [Registration ]

SOLARIS - SOLidarity in climate change Adaptation policies: towards more socio-spatial justice in the face of multiple RISks

 • Projectduur: 15/12/2020 - 15/03/2024
 • Budget: 249.120€
 • Coördinator:  Crabbé Ann (Universiteit Antwerpen)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie


Projecten gefinancierd in het kader van JPI More Years, Better Lives

CIVEX - Exclusion from civic engagement of a diverse older population: Features, experiences, and policy implications

 • Projectduur: 1/10/2021 - 1/01/2025
 • Budget: 244.050€
 • Coördinator: Dury Sarah Tom (VUB)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie


Project gefinancieerd in het kader van ‘Evaluatie van de effecten van een collectieve arbeidstijdverkorting’

COLORBEL - Evaluating Collective Working-Time Reductions in Belgian companies

 • Projectduur: 1/12/2023 - 1/07/2025
 • Budget: 75.000€
 • Coördinator: BLEYS Brent (UGent)
 • Promotoren: -
 • BELSPO programmabeheerder: Naji Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Event
  • 01.02.2024 - Webinar
   Tweede gratis webinar over de 4-dagenwerkweek met arbeidsduurvermindering en loonbehoud
   Daarbij zullen een Frans en een Belgisch bedrijf die de 4-dagenweek (32u) hebben ingevoerd hun ervaring delen net als de voor- en nadelen van het systeem bespreken. We hebben daarbij bewust gekozen voor een grote en een kleine onderneming, omdat dit een ander perspectief biedt. Daarnaast zal de Universiteit Gent meer details uit de doeken doen over de onderzoeksmethodologie die toegepast zal worden bij de pilootstudie rond deze 4-dagenweek.
   [Programma ]