NL FR EN
www.belgium.be

Vlaamse en federale overheid regelen de samenwerking tussen hun twee onderzoeksvaartuigen

16/12/2021 - Vandaag ondertekenen BELSPO, in naam van de federale overheid, en Departement EWI – het Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie –, in naam van de Vlaamse overheid, een afsprakenkader rond de inzet van hun twee onderzoeksvaartuigen. Dit kader regelt de wederkerigheid van inzet van scheepstijd tussen federale wetenschappelijke instellingen en Vlaamse wetenschappelijke onderzoekscentra. Het bepaalt tevens dat RV Simon Stevin en RV Belgica ook in de toekomst gratis ter beschikking gesteld zullen worden aan een breed gamma gebruikers.

Vlaanderen en België beschikken over twee onderzoeksvaartuigen. De RV Simon Stevin wordt beheerd door de Vlaamse Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot (DAB Vloot), met de wetenschappelijke coördinatie bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
De RV Belgica ressorteert dan weer onder de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (kortweg ‘BELSPO’) en de wetenschappelijke coördinatie berust bij de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), dit in samenwerking met de Marinecomponent van Defensie en de private operator Genavir.

Vraag naar vaartijd

Reeds meerdere jaren is de vraag naar vaartijd in het kader van wetenschappelijk onderzoek op zee hoog. De RV Simon Stevin en de RV Belgica werken reeds lange tijd samen om de jaarlijkse aanvragen complementair in te plannen.
Beide schepen zijn elk jaar gemiddeld 200 dagen op zee (de nieuwe Belgica zal op termijn jaarlijks tot 300 dagen scheepstijd invullen), waarbij de RV Simon Stevin voornamelijk kustnabij opereert en de RV Belgica de ruimere oceaan bevaart.
Op 4 september 2020, met ingang vanaf 1 januari 2021, besloot de Vlaamse Regering over de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip RV Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring (subsidie in natura).

Gratis scheepstijd

In het besluit dat door BELSPO en Departement EWI werd ondertekend worden de aanvraag- en toekenningsprocedure voor scheepstijd met de RV Simon Stevin geregeld.
In eerste instantie wordt gratis scheepstijd verleend aan Vlaamse universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra, alsook aan entiteiten van de Vlaamse overheid die onderzoek uitvoeren dat gerelateerd is aan de zee.
Er wordt echter voorzien in een clausule die het gebruik door een Belgisch federale overheid of een federale wetenschappelijke instelling mogelijk maakt, mits hiervoor een breder afsprakenkader bestaat waarin wederkerigheid van inzet van scheepstijd ingebed is.

Blauwe economie

Dat dit afsprakenkader er nu is, laat een flexibeler gebruik van de beide schepen toe en zorgt voor de optimale inzet van de Belgische en Vlaamse onderzoeksmiddelen op zee.
De belangrijke ontwikkelingen in het gebruik van de zee (‘blauwe economie’) en de hoogtechnologische mogelijkheden van modern marien onderzoek zijn daarmee gebaat. Voor de onderzoekers kan het alleen maar een stimulans betekenen om verder het mysterie van onze zeeën en oceaan te ontrafelen.


Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Zee hebben heel wat expertise rond onderzoek en innovatie in de blauwe economie.  Met het onderzoeksvaartuig Simon Stevin voeren we heel wat oceanografisch onderzoek uit en leiden we studenten uit de wetenschappelijke en maritieme opleidingen op. Met dit samenwerkingsakkoord zorgen we voor een bredere toegankelijkheid van onze onderzoeksvaartuigen, wat alleen maar ten goede kan komen aan wetenschappelijke inzichten van onze onderzoekers en de expertise die we daarmee opbouwen.”

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine: "Ik ben blij dat we op 13 december 2021 de nieuwe RV Belgica in België hebben mogen verwelkomen. Met dit ultramodern hoogtechnologisch onderzoeksschip zullen we de activiteiten op het vlak van onderzoek, opleiding en monitoring uitgevoerd door de Belgisch mariene onderzoeksgemeenschap voor de komende 30 jaar verder kunnen ondersteunen. Het schip zal eveneens opportuniteiten aanbieden om nieuwe onderzoeksdomeinen en werkgebieden te bestuderen. Hiermee zal de Belgisch onderzoeksgemeenschap aan de top kunnen blijven van het Europees en internationaal zeewetenschappelijk onderzoek. Met de ondertekening van dit samenwerkingsakkoord zullen de federale (onderzoeks)instellingen in het bijzonder het KBIN ook het Vlaams onderzoeksvaartuig kunnen gebruiken voor hun meer kustgebonden activiteiten."