NL FR EN
www.belgium.be

Internationale samenwerking

Europeana

De meeste bij DIGIT betrokken partners werken samen in het kader van de Europeana , Europese digitale bibliotheek.

Europeana werkt samen met talloze Europese archieven, bibliotheken en Europese musea met als doel het culturele erfgoed te delen voor recreatieve, educatieve en onderzoeksdoeleinden. Europeana biedt toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde voorwerpen, te weten boeken, muziek, kunstwerken en andere, dankzij geavanceerde tools en onderzoeksfilters. Zo kunnen de gebruikers altijd vinden waar ze op zoek naar zijn.

Verschillende cultureel-erfgoedorganisaties categoriseren hun content op een verschillende manier en maken gebruik van verschillende standaarden. Om data vlot te kunnen opzoeken, wordt gebruik gemaakt van een rijke metadatastandaard met als naam Europeana Data Model . De digitale voorwerpen die de gebruikers kunnen vinden in Europeana zijn niet op een centrale computer opgeslagen, maar blijven opgeslagen op de server van de betrokken culturele instellingen. Europeana heeft ook een API gecreëerd waardoor anderen hun content op verschillende wijze kunnen hergebruiken.

Om de content in Europeana van onze bij DIGIT betrokken partners te kunnen verkennen, gebruik de Zoek functie hieronder (enkel in het Engels).

Zoeken via Europeana


The Commission Expert Group on the common European Data Space for Cultural Heritage (CEDCHE)

De Expert Group CEDCHE reikt een forum van samenwerking aan tussen de lidstaten en de Europese Commissie inzake digitalisering, online toegankelijkheid tot cultureel materiaal en digitale bewaring. Die groep leidt ook de jaarlijkse werkprogramma's van de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed in de Digital Europe Programme (DEP). De Expert Group van CEDCHE onderzoekt en bespreekt het gevoerde beleid op het gebied van cultureel erfgoed, met name door de Europese Commissie bij te staan in het toezicht op de geboekte vooruitgang en de impact te evalueren van de uitvoering van de EU-aanbeveling . Bovendien zal de groep topadvies verlenen over specifieke beleidsvragen waarbij dat soort van advies belangrijk is voor de beleidsvoering of de wetgeving in de Europese Unie.

Er is een subgroep van de Expert Group CEDCHE opgericht om de CEDCHE te adviseren over sommige aspecten van deze Europeana infrastructuur, zoals de algemene doelstellingen van de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed, governance, beleidsstrategieën, ontwikkeling en duurzaamheid.

Voor meer informatie: Chris De Loof

Archieven Portaal Europa (APE)

Het Archieven Portaal Europa (APE) is een online onderzoekstool die 24/7 gratis toegang verleent tot hoogwaardige informatie uit archieven in heel Europa. Het portaal stelt de gebruiker in staat om via één online toegangspoort te browsen doorheen miljoenen archiefdocumenten die bewaard worden bij duizenden archiefinstellingen op heel het continent.
De zoekresultaten worden voorgesteld met hun Europese archivalische, historische en ontstaanscontext.

Het Archieven Portaal Europa heeft heel wat inspanningen geleverd om standaardisering te implementeren en om tools aan te reiken waarmee gegevens uit een brede waaier van Europese archieven kunnen worden beheerd en gepubliceerd. Alle relevante technische documentatie kan worden geraadpleegd op Archives Portal Europe Wiki .

Daarnaast fungeert het portaal ook als gegevensaggregator voor Europeana , een website waarop gedigitaliseerde erfgoedobjecten te vinden zijn die worden bewaard bij talrijke culturele en wetenschappelijke Europese instellingen en die wil helpen om de kennis over het Europees cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomstige generaties. 

Meer weten? Contacteer onze country managers.