Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Staatsdienst met afzonderlijk beheer

De directie ‘Onderzoeksprogramma’s’ zet meerjarige onderzoeksprogramma’s op het getouw met als referentiekader internationale beslissingen en -overeenkomsten of regerings- en ministeriële verklaringen. Die programma’s zijn multidisciplinair en bieden onderzoek in netwerkverband aan. Europese onderzoeksploegen krijgen de kans zich bij projecten aan te sluiten wanneer er oproepen voor voorstellen worden gelanceerd, terwijl de POD Wetenschapsbeleid op haar beurt kan aansluiten op het programma ERA-NET van de Europese Commissie.
Lees meer...

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid