NL FR EN
www.belgium.be

Onderzoeksprogramma's

De dienst ‘Onderzoeksprogramma’s’ zet meerjarige onderzoeksprogramma’s op het getouw met als referentiekader internationale beslissingen en -overeenkomsten of regerings- en ministeriële verklaringen.

Luchtvaart

Luchtvaart

  • België neemt al meer dan 30 jaar actief deel aan de Europese luchtvaarts­ontwikkelings­programma's. Een hoog­technologische markt die gekenmerkt wordt door aanzienlijke eenmalige vaste kosten, een zeer traag investerings­rendement en dus een hoog commercieel risico.
BRAIN-be

BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks)

  • BRAIN-be laat toe om dankzij de financiering van onderzoeks­projecten tegemoet te komen aan de kennis­behoeften van de federale departementen als om het wetenschappelijk potentieel van de FWI's te ondersteunen. 
Digit

DIGIT (Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid)

  • Het programma BELSPO DIGIT-04 (2019-2024) heeft als doel de digitalisering te ondersteunen van het uitgebreide patrimonium in de federale musea, de bibliotheken, de onderzoeks­instellingen en de archief­instellingen dat België heeft geërfd.
Drugs

Drugs

  • Daar drugmisbruik in de samenleving een ernstig volks­gezondheids­probleem is wil dit programma een antwoord bieden op de meest prangende problemen rond druggebruik en drugverslaving. Er wordt dan ook gepleit voor een doorgedreven preventie.
FED-tWIN

FED-tWIN

  • Het FED-tWIN-programma zorgt voor een duurzame ondersteuning van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en de Belgische universiteiten, door gezamenlijke onderzoekprofielen die uitgevoerd worden door onderzoekers op doctoraatsniveau.
Impulsacties

Impulsacties

  • Naast de langtermijn onderzoeksprogramma's financiert BELSPO eveneens een aantal prioritaire impuls-onderzoeksinitiatieven, ter ondersteuning van het federaal beleid.
POST-COVID

POST-COVID (Building an evidence base and lessons learned for future preparedness) 

  • Het doel van dit programma, uitgevoerd door BELSPO in samenwerking met de FOD Volksgezondheid is het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de maatschappelijke gevolgen van de COVID-crisis, om daaruit de nodige lessen te trekken voor de federale overheid. Dit ook als voorbereiding op een mogelijke toekomstige pandemie.

lees meer

Lopende onderzoeksprogramma's in Fedra (projectendatabank)