NL FR EN
www.belgium.be

Brain-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks)

BRAIN-be 2.0
Phase II   [2018-2023]

Op 7 september 2018 keurde de Ministerraad de uitvoering goed van de tweede fase van het BRAIN-be-onderzoeksprogramma (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), dat wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

BRAIN-be 2.0 laat toe om dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke excellentie en die Europees en internationaal zijn verankerd, zowel tegemoet te komen aan de kennisbehoeften van de federale departementen als om het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te ondersteunen. 

BRAIN-be 2.0 staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universiteiten, hogescholen, publieke wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk.

Het nieuw kaderprogramma BRAIN-be 2.0 is opgebouwd rond 3 pijlers:

  • Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld.
  • Pijler 2: Erfgoedwetenschap 
  • Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen. 

BRAIN-be
Phase I   [2012-2017]

BRAIN-be beoogt zowel tegemoet te komen aan de wetenschappelijke kennisbehoeften van de Federale Departementen als het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) te ondersteunen.
De strategische doelstellingen van het BRAIN-be programma werden gedefinieerd in functie van de federale visies en prioriteiten.

BRAIN-be staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universitaire instellingen, publieke wetenschappelijke inrichtingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk.

BRAIN-be steunt op financiering van twee soorten onderzoeksprojecten: netwerkprojecten en pioniersprojecten.

BRAIN-be is opgebouwd rond 6 thematische assen: 

  • As 1: Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
  • As 2: Geosystemen, heelal en klimaat
  • As 3: Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
  • As 4: Strategieën van de federale overheid
  • As 6: Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
  • As 7: Collectiebeheer

Websites

Brain-be 2.0 website Phase II (2018-2023)
Brain-be 2.0 projecten in Fedra (projectendatabank)

Brain-be website Phase I (2012-2017)
Brain-be projecten in Fedra (projectendatabank)