NL FR EN
www.belgium.be

FED-tWIN

Het FED-tWIN-programma is een federaal onderzoeksprogramma voor duurzame samenwerking tussen de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die afhangen van het Federaal wetenschapsbeleid (BELSPO) en de 11 Belgische universiteiten.

Het werd in 2019 gelanceerd op basis van de wet van 21 juli 2017 en het Koninklijk uitvoeringsbesluit van 14 oktober 2018 gewijzigd op 14 februari 2022.

Het programma heeft als doel om duurzame gezamenlijke onderzoeksactiviteiten te ontwikkelen tussen de FWI's en de universiteiten. Daartoe worden gezamenlijk door een FWI en een universiteit onderzoekprofielen uitgewerkt die worden uitgevoerd door een postdoctorale onderzoeker die halfttijds tewerkgesteld is bij de FWI en halftijds bij de universiteit.

Aangezien dit een federaal programma is, zijn deze onderzoekprofielen gericht op de competentie- en expertisegebieden van de FWI's. De uitdaging is om een samenwerking te creëren die wederzijdse meerwaarde oplevert voor de FWI en de universiteit. BELSPO financiert de uitvoering van de onderzoekprofielen binnen beide instellingen (FWI en universiteit): de eerste 5 jaar voor 100%, de volgende 5 jaar voor 50%.

In totaal zullen 125 onderzoekprofielen geïmplementeerd worden, via 5 batches van 25 onderzoekprofielen geselecteerd tussen 2019 en 2024. De verdeling van de onderzoekprofielen tussen, aan de ene kant, de FWI's en, aan de andere kant, de universiteiten van de 2 taalgemeenschappen wordt vastgelegd in de wettelijke basis van het programma. De selectie van de onderzoekprofielen is gebaseerd op een internationale peer-review zodat wetenschappelijke excellentie verzekerd is.

Meer informatie

Contactgegevens

Claudine Belleflamme
Onderzoeksprogramma's

Lieve Lenaerts
Onderzoeksprogramma's