NL FR EN
www.belgium.be

Musea en Federale Wetenschappelijke Instellingen

De tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI), die deel uitmaken van het Federaal Wetenschapsbeleid, bewaren, ontwikkelen, bestuderen en valoriseren al meer dan twee eeuwen lang een uitzonderlijk wetenschappelijk, artistiek en historisch erfgoed. Hun nationale én internationale roeping komt tot uiting via hun specifieke opdrachten op het vlak van de wetenschappelijke dienstverlening, het onderzoek en hun bijdrage tot de internationale uitstraling van België.

Kunst

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

 • De KMKG groepeert verschillende befaamde musea die in Brussel gevestigd zijn: het museum Kunst & Geschiedenis, de Musea van het Verre Oosten, de Hallepoort en het Muziek­instrumenten­museum (MIM).
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)

 • Het KMSKB omvat verschillende collecties: het Musée Old Masters Museum, het Musée Modern Museum, het Musée Wiertz Museum en het Musée Meunier Museum, het Musée Magritte Museum en het nieuwe Musée Fin-de-Siècle Museum.
Koninklijk Instituut voor het Kunst­patrimonium (KIK)

Koninklijk Instituut voor het Kunst­patrimonium (KIK)

 • Het KIK wijdt zich aan de studie en bewaring van het artistiek en cultureel erfgoed van het land. Schilderijen, beeldhouwwerk in hout en in steen, wandtapijten, voorwerpen in edel metaal en glas, en zelfs gebouwen worden er met kennis van zaken onderzocht en behandeld.

Natuur

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

 • Het KBIN doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. Het is wereldwijd gekend voor zijn Galerij van de Dinosauriërs, de grootste van Europa.
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

 • Het KMMA is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika.

Ruimte

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

 • De voornaamste taken van het BIRA zijn onderzoek en publieke dienst­verlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, dat is de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)

 • Het KMI voorspelt het weer voor het publiek en de autoriteiten. Zij waarschuwen voor gevaarlijk weer zoals overvloedige regen en hevige wind. Zij doen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het gat in de ozonlaag, maar ook over het klimaat, weermodellen en meteorologische satellieten en radars.
Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) en het Planetarium

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) en het Planetarium

 • Het KSB bestudeert zowel de planeet aarde, de zon als de andere objecten uit het nabije en verre heelal.
  Het Planetarium van Brussel is een magische plek die u de fonkelende schoonheid van onze sterrenhemel doet ontdekken.

Documentatie

Rijksarchief in België (RA)

Rijksarchief in België (RA)

 • De opdrachten van het Rijksarchief zijn talrijk: archieven verwerven, raadpleegbaar maken en valoriseren, wetenschappelijk onderzoek verrichten, meer dan 315 km archief bewaren en beheren..
  Het CEGESOMA maakt sinds 2016 deel uit van het Rijksarchief.
KBR

KBR

 • KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed. KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

Lees meer

Organieke regelgeving (officieuze coördinatie)

PublieksObservatorium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen
Het PublieksObservatorium verricht onderzoek naar de gebruikers en bezoekers van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen.

DIGIT Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid
Het is van het grootste belang het rijke cultureel en wetenschappelijk erfgoed van België te bewaren en die kostbare troeven te onthullen voor onderzoekers en het grote publiek.

De vrienden van de Federale Wetenschappelijke Instellingen