Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Kunst

De 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen, die deel uitmaken van het Federaal Wetenschapsbeleid, bieden wetenschappers een uitzonderlijk onderzoekskader en –instrumentarium aan en huisvesten eveneens kunst- en historische collecties die jaarlijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers komen bewonderen.

Het PublieksObservatorium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen staat in voor het verzamelen van gegevens over de (potentïele) gebruikers en bezoekers van de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen.
Lees meer...

Kalender van conferenties, opendeurdagen, tentoonstellingen van de Federale Wetenschappelijke Instellingen georganiseerd door of met de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid.
Lees meer...

PublieksObservatorium

Andere

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid