Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) bewaart de nationale collecties inzake zoölogie, antropologie en geologie en fungeert terzelfder tijd als actief onderzoekscentrum dat de biodiversiteit, de ontwikkeling en de natuurlijke omgeving bestudeert met hedendaagse instrumenten zoals genamplificatie, elektronische microscopie, radarinterferometrie alsook optische teledetectie.

Het beheert, ten dienste van alle wetenschappers van het land, eveneens het nationaal oceanografisch schip of de archiefstukken die verband houden met de geologische kaart en de mijnkaart van België . Het KBIN, dat ruimschoots bij alle internationale overeenkomsten inzake milieumanagement is betrokken, spant zich ook in om de biodiversiteit te beschermen en lokale actoren in de ontwikkelingslanden op te leiden in nauwe samenwerking met het Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Belgische federale regering.

Het KBIN stelt zijn erfgoed en zijn kennis over natuur en Mens voor via een prachtige vitrine, te weten het Museum voor natuurwetenschappen, vooral bekend om zijn iguadonons waarvoor een deel van het gebouw specifiek werd opgetrokken. Maar in de elkaar aansluitende permanente zalen en doorheen tijdelijke tentoonstellingen worden ook andere onderwerpen aangesneden.

De walvissen, de spinnen, de polaire fauna, de kristallen en de meteorieten trekken elk jaar bezoekers van alle leeftijden en van verschillende opleidingsniveaus aan.

In 2014 was de wetenschappelijke pool van het Instituut (zonder Museum) onderwerp van een ‘Peer Review’. Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘, en vele citaten uit het eindrapport, in het Jaarrapport 2014 van het Instituut.

In 2017 was het Museum onderwerp van een ‘Peer Review’.
Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid