Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) bestudeert en bewaart artistieke en culturele werken van het land. Het gebouw van het KIK is het eerste gebouw ter wereld dat, in 1962, werd ontworpen om de interdisciplinaire benadering van de bewaring van kunstwerken te vergemakkelijken. Drie departementen, die kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici en conservators-restaurateurs groeperen, werken er in nauwe samenwerking.

Het departement ‘Documentatie’ dat met inventaris-werkzaamheden is belast, beschikt over een bibliotheek met 44.000 werken en 1.500 tijdschriften alsook over een fototheek met 900.000 foto’s waarvan 650.000 nu al op de webstek van het KIK gratis downloadbaar zijn.

In de laboratoria bestuderen onderzoekers aan de hand van hoogtechnologische instrumenten (zoals de X-stralen fluorescentie spectrometer of de rasterelektronen-microscoop) de techniek, de materialen, de aantasting of de datering van kunstwerken. De laboratoria dragen op deze manier bij tot het voorbereidend onderzoek van elk kunstwerk dat behandeld wordt.

Het departement ‘Conservatie en Restauratie’, dat 10 ateliers omvat waarbij onlangs de cel Preventieve Conservatie werd gevoegd, houdt zich bezig met de conservatie en de restauratie van schilderijen, beeldhouwwerken, goud- en zilverwerk, textiel, glas en andere versieringen van historische monumenten.

In 2017 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’.
Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid