Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

Alleen al het opsommen van problemen als het gat in de ozonlaag, het broeikaseffect, de voortplanting van radiogolven in de ionosfeer of de magnetische stormen die de telecommunicatie verstoren, volstaat om aan te tonen hoe belangrijk de kennis van en het inzicht in alle fenomenen zijn die in de hogere atmosfeer en het aardse milieu worden geobserveerd.

De laatste jaren heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie aan internationale erkenning gewonnen met zijn wetenschappelijk onderzoek betreffende de aardse atmosfeer en deze van de andere planeten, maar ook met het onderzoek naar de invloed van de zon op ons milieu. Het BIRA, dat een centrale rol speelt in het onderzoek naar de klimaatwijziging in de wereld, tracht antwoorden aan te reiken op de vragen in onze maatschappij over de staat van onze atmosfeer.

In dat kader is het BIRA betrokken bij talrijke internationale projecten met als thema de studie van planeetatmosferen, zoals Venus express, Mars express, Solspec (observatie van de zonnestraling) of de interplanetaire observatie Cluster 2 (interactie tussen magnetosfeer en zonnewind).

Het Instituut voor Ruimte-Aeronomie heeft als taak de hogere lagen van de aardse atmosfeer te bestuderen. De aëronomie, een bij uitstek multidisciplinaire wetenschap die officieel in 1954 door de wetenschappelijke instanties als wetenschappelijk vakgebied werd erkend, heeft een echt hoge vlucht genomen met de opkomst van de kunstsatellieten en de ontwikkeling van nieuwe technieken voor observaties vanuit de ruimte.

In 2016 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’.
Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid