Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België heeft zijn faam te danken aan zijn operationele dienstverlening in de vorm van voorspellingen, informatie en technische kennis op het gebied van hydrometeorologie, klimatologie en geofysica.

Het Instituut omvat bovendien vijf onderzoeksdepartementen met betrekking tot de atmosfeerwetenschappen en de geofysica, de meteorologie, de hydrologie, het geomagnetisme en de magnetohydrodynamica. Het KMI beschikt ook over een afdeling die waarnemingen verricht en informatie verwerkt, waarbij een beroep wordt gedaan op geavanceerde informatica-infrastructuur en telecommunicatieapparatuur. Alle opgeslagen observaties worden gearchiveerd teneinde hun stabiliteit en hun voorspelbaarheid op lange termijn te evalueren.

Na de herstructurering in 1999 beschikt het KMI over een specifiek departement dat de volgende secties omvat, te weten hydrometeorologische modellering, dynamische meteorologie en klimatologie en risicoanalyse en duurzaamheid. De verschillende onderzoekseenheden, door hun specifieke bijdrage, passen in de multinationale groepen die in de laatste jaren zijn opgericht.

In 2017 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’.
Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid