Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, ontstaan uit het koloniale gedeelte van de wereldtentoonstelling van 1897, heeft zich ontwikkeld tot een internationaal instituut voor wetenschappelijk onderzoek, een museum befaamd om zijn tentoonstellingen en een interculturele ontmoetingsplaats.

Het Museum beheert een uitzonderlijk en wereldvermaard patrimonium dat naast ethnografische collecties, de volledige archieven van Stanley en het belangrijkste xylarium in Europa ook nog 10 miljoen zoölogische specimens omvat. Om de collectie toegankelijker te maken voor een groot publiek lopen thans verschillende digitaliseringsprojecten.

Het onderzoek op het gebied van zoölogie, geologie, culturele antropologie, geschiedenis, bosbouw en landbouw draagt actief bij tot de kennis en de duurzame ontwikkeling van Afrika. Elk jaar lopen honderden Afrikaanse wetenschappers en studenten stage in het Museum of worden begeleid bij hun doctoraatsproefschrift.

Het KMMA is een belangrijke partner van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De hoofdelementen van de projecten zijn de bewustmaking van het Belgische publiek, de samenwerking met Afrikaanse instellingen en de kennisverspreiding. Met gevarieerde tentoonstellingen en een ruim aanbod van educatieve en culturele activiteiten wordt de belangstelling van het grote publiek voor Afrika verder aangewakkerd en wordt de interculturele dialoog aangemoedigd.

In 2014 was de wetenschappelijke pool van het Instituut (zonder Museum) onderwerp van een ‘Peer Review’. Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

In 2017 was de Public Oriented Services van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika  onderwerp van een ‘Peer Review’. Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid