Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Rijksarchief

Het Rijksarchief (RA) omvat het Algemeen Rijksarchief in Brussel en 18 Rijksarchieven verspreid over het gehele land. Zij zien er op toe dat de door de overheid geproduceerde en beheerde archiefstukken goed worden bewaard.

Het RA verwerft en bewaart de archiefstukken van hoven en rechtbanken, overheidsbesturen en notarissen, alsook van privé-instellingen en particulieren die een belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld.

Het zorgt er voor dat de publieke archiefstukken volgens de archivistische normen worden overgedragen en dat de archiefstukken, op voorwaarde dat het privékarakter van sommige gegevens wordt gerespecteerd, voor het publiek beschikbaar worden gesteld.

Een andere hoofdtaak van het wetenschappelijk personeel bestaat in het toegankelijk maken voor onderzoek van de enorme hoeveelheid aan archiefstukken die zich in de instelling bevindt. Zo worden wetenschappelijke zoekinstrumenten ontwikkeld (archiefoverzichten en gidsen, inventarissen, institutionele studies, gegevensbanken) waarmee onderzoekers binnen een redelijk tijdsbestek en op vrij precieze wijze de gewenste informatie kunnen vinden.

Het AR is een kenniscentrum voor historische en archivistische gegevens. Het wetenschappelijk personeel van het AR verricht permanent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de archivistiek, de bewaring en de institutionele geschiedenis van de archiefproducerende instellingen. Dat gebeurt in het kader van het op verantwoordelijke wijze uitvoeren van bovenvermelde opdrachten inzake verwerving, bewaring, ontsluiting en beschikbaarstelling.

In 2017 was het Instituut onderwerp van een ‘Peer Review’.
Je vindt een samenvatting van deze evaluatie in de ‘Management Summary‘.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid